2. Cursorisch lezen

Publicatie datum: 1981-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 1
Pagina’s: 33-36

Documenten

2 cursorisch lezen b i j manteau verschenen de l a a t s t e j a r e n een groot a a n t a l boekjes voor c u r s o r i s c h e l e c t u u r i n het raam van het manteau l i t e r a i r p r o j e c t opvallend i s wel dat de u i t gever graag op mensen met naam een beroep doet om de boek jes samen t e s t e l l e n en i n t e l e i d e n in d i t nummer w i l l e n w i j v i j f van deze p u b l i c a t i e s even k r i t i s c h b e k i j k e n 1 ivo m i c h i e l s het a f s c h e i d met aantekeningen door paul de wispelaere manteau antwerpen en amsterdam 1980 10 p 195 f r herdruk van de vroeger b i j ontwikkeling v e r s c h i j n e n d e s c h o o l u i t g a v e van d i t boek in de i n l e i d i n g z i j n de b i o b i b l i o g r a f i s c h e gegevens bijgewerkt t o t 1980 het d e e l documen t a t i e achteraan i s helaas n i e t bijgewerkt en b e s t a a t nog steeds u i t c i t a t e n van 1957 en 1958 de v r a g e n l i j s t d i e deze s c h o o l u i t g a v e vroeger v e r g e z e l d e i s e r n i e t meer b i j wat geen v e r l i e s i s deze korte roman i s erg g e s c h i k t voor bespreking i n een goed 6e j a a r van het so i n t e r e s s a n t e ge spreksstof 2 j e f geeraerts kongo en daarna van aantekeningen voor z i e n door w i l l y s p i l l e b e e n manteau b r u s s e l en den haag 1975 72 p 130 f r 4 v e r h a l e n van g e e r a e r t s zeker n i e t van z i j n b e s t e behalve een fragment u i t indian summer weinig i n t e r e s s a n t e vragen van het type waarop b l i j f t de ik persoon b l i j k b a a r op d i e 1 p l a a t s p 68 o f v e r g e l i j k water op het i n h o u d e l i j k e 1 v l a k even met dagboek van een n a c h t van paul brondeel voor ue o f 5e j a a r v o o r a l b i j k l a s s e n d i e nogal van actie en s e n s a t i e houden 3 louis couperus japanse legenden voor het onderwijs gekozen en van opdrachten v o o r z i e n door mare g a l l e manteau b r u s s e l en den haag 1976 64 p 130 f r 4 v e r h a l e n en een beschouwend stuk van couperus hoogst 1 merkwaardige l e c t u u r couperus v e r s i e van een japanse be schaving i n t e r e s s a n t voor wie l e e r l i n g e n w i l c o n f r o n t e ren met een t o t a a l andere c u l t u u r misschien voor een i n d i v i d u e l e opdracht weinig vragen waar bovendien niet mee t e werken v a l t 4 dick h i l l e n i u s e a g e s t a l t e n van het essay t e k s t u i t g a v e en w e r k s c h r i f t door paul van aken manteau b r u s s e l en amsterdam 1978 63 p 125 f r een i n l e i d i n g van 13 b l z over het essay waarin een poging t o t d e f i n i t i e en 7 b l z h i s t o r i s c h o v e r z i c h t meeslepend a l s het t e l e f o o n b o e k daarna een essay van dick h i l l e n i u s over nieuwe muziek een van v e s t d i j k de kunstenaar en de moraal en twee van paul de wispelaere b i j e l k essay van 3 a 4 b l z h o o r t 1 a 2 b l z w o o r d v e r k l a r i n g waarvoor d i e n t een woordenboek dan nog en ongeveer een even langp l i j s t met enkele namen van a r t i e s t e n enz weer zo n telefoonboek en 4 a 6 b l z vragen en opdrachten de keuze van de t e k s t e n i s zeer l i t e r a i r ena a r t i s t i e k erg g e s c h i k t voor wie van z i j n l e e r l i n g e n c u l t u u r d r a g e r s w i l maken of deze l e e r l i n g e n de problemen u i t deze t e k s t e n a l s de hunne z u l l e n herkennen i s zeer t e b e t w i j f e l e n daar wordt b l i j k b a a r ook n i e t erg op gerekend want e r wordt van hun enkel verwacht dat ze de inhoud p r e c i e s weer kun nen geven en enkele t a a l k u n d i g e en s t i l i s t i s c h e finesses onderscheiden waarna er opdrachten volgen voor een zelf s t a n d i g werk dat e c h t e r nergens een k r i t i s c h e reflectie op de t e k s t v e r o n d e r s t e l t omdat de t e k s t e r gewoon n i e t s mee t e maken h e e f t 34 5 luk de vos en g i l b e r t van hoeydonck de v e r b e e l d i n g aan de macht analyse van s t r i p s manteau antwerpen en ansterdam 1980 104p 130 f r een u i t e r s t boeiend boekje e i g e n l i j k v e e l b r u i k b a a r d e r voor l e e r k r a c h t e n a l s voor de l e e r l i n g zeer n u t t i g m a t e r i a a l met l e s c o n c e p t e n i l l u s t r a t i e en s e r i e u z e t h e o r i e het e r b i j afgedrukte s t r i p v e r h a a l van 12 b l z i s zo ver k l e i n d dat het n i e t meer leuk i s heel erg z i j n g e l d waard voor de l e e r k r a c h t de l e e r l i n g e n kunnen voor d i e prijs misschien b e t e r een s t r i p v e r h a a l kopen om samen i n de k l a s t e o n t l e d e n vonk komt i n een van de volgende nummers t e r u g op s t r i p v e r h a l e n i n de k l a s en dan b l i j f t nog de vraag naar de z i n van a l deze boekjes als we z i e n hoe energiek de u i t g e v e r s ze op de markt b l i j v e n brengen dan moeten we toch aannemen dat e r kopers voor zijn vooral b i j de nummers 2 3 en 4 vraag i k me af wat hun f u n c t i e i n de k l a s mag z i j n m a w wat bieden deze boekjes wat een goede bloemlezing n i e t b i e d t of zouden ze de b l o e m l e z i n g moeten vervangen of aanvullen in dat l a a t s t e g e v a l i s h e t gevaar dat de l e e r k r a c h t ze g e b r u i k t om z i j n stokpaardje t o t v e r p l i c h t e leerstof te v e r h e f f e n toch wel groot m i s s c h i e n kunnen ze dienen om groepjes l e e r l i n g e n een s c h r i j v e r o f genre t e l a t e n bestuderen maar dan a l d i e vragen d u i d e l i j k vragen d i e e r n i e t toe l e i d e n dat l e e r l i n g e n een a t t i t u d e o f een methode verwer ven dienen t o t n i e t s ze l e r e n dan a l l e e n maar gokken naar wat de l e e r k r a c h t a l s antwoord i n h e t hoofd mag hebben en dat i s a n t i p e d a g o g i s c h 35 och heren u i t g e v e r s i k weet dat ons t a a l g e b i e d maar k l e i n i s de kosten hoog het k a p i t a l i s m e genadeloos de v e r b e t e r i n g s r a a d o n v e r b i d d e l i j k en de l e e r k r a c h t e n con s e r v a t i e f maar i s e r nu echt geen manier om ons i n p l a a t s van deze s p e c i a a l voor de s c h o o l g e s t e r i l i s e e r de en geprepareerde d i n g e t j e s r e g e l m a t i g goedkope her drukken t e bezorgen van i n t e r e s s a n t modern literair werk wat z i j n waalse s c h o l i e r e n toch te b e n i j d e n d i e zo maar i n een i e t s o f wat krantenwinkel voor een habbekrats de h e l e franse l i t e r a t u u r kunnen kopen waarom ben i k h i e r geboren en n i e t i n eupen waar een pocket van grass een van lenz en een van kafka samen minder kosten dan vandenbroecks onvolprezen b r i e f aan boudewijn het wordt langzamerhand steeds moeizamer zoeken naar b e t a a l b a r e en verantwoorde cursorische lec tuur r roger 36