25 jaar VONvonken

Publicatie datum: 1996-03-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 4
Pagina’s: 67-68

Documenten

67 geschud 25 jaar vonvonken in deze tijden van onzekerheid waarin leraren nederlands de klos zijn en sukke laars worden genoemd door hun bloedeigen minister knack 26ste jg nr 9 en waa ri n alle mogelijke statuten netten types ri chtingen op de helling staan vie rt uitgerekend von zijn vijfentwintigste verjaardag dank zij de heer vdb krijgen we niet enkel een spelling s geschenk waar de leerling nog meer problemen mee hee ft we zullen ons ook best blijven inzett en voor een beter onderwijs nederlands want dat zal meer dan ooit nodig zijn het lijkt wel alsof de enige zekerheid een vereni ging is die zich weige rt over te geven aan het modieuze doemdenken maar blij ft ijveren voor een beter lot van de leerling in onze maatschappij n het eerste vernieuwde vonk luchten en steun bij elkaar te zoeken ten nummer van de 19de jaargang tweede vernieuwende en inspirerende september 1989 schreef de eerste ideeen te bespreken en door te geven aan von voorzitter bert van hoogen een ruimer publiek ten derde contacten te bemt nostalgisch dat von in 1970 onderhouden met gelijkgezinde verenigin schooljaar 70 71 ontstaan is vanuit gen en personen een streven naar meer democra tisch onderwijs de karaktertrek in juni 1982 werden die ideeen en stand ken toen waren een positief pluralis punten verwerkt in een von visie het hui me democratisering van het onderwijs dige bestuur heeft er heel wat tijd ingesto nederlands waarbij positieve discriminatie ken om dit geesteskind opnieuw vorm te van kansarmen centraal stond sterke geven en het resultaat is de onderstaande accentuering van het ontwikkelen van de tekst die we voor de gemakkelijkheid ook creativiteit als middel tot persoonlijkheids von visie hebben gedoopt veel is er niet ontplooiing naar meer vrijheid en verant veranderd maar toch iets het was trou woordelijkheid en verticale doorstroming wens nooit de bedoeling de visie te her van de taaldidactiek van kleuterschool tot schrijven en andere klemtonen te leggen universiteit de initiatiefnemers kwamen aan de uitgangspunten is dan ook weinig toen samen om ten eerste hun hart eens te veranderd maart april 1996 nummer 4 25 jaargang 68 wat is er wel aangepast men uit het vroegere vormingswerk in een allereerst de vormgeving we beschikken nieuw kleedje presenteert nu eenmaal over gesofisticeerde middelen waarbij de lay out en de leesbaarheid kun ook de werkwijze en het informeel omgaan nen worden versterkt de tijd van de dikke met elkaar is niet gewijzigd nog altijd blij classeurs en sterk geurende stencils is ken de verschillende werkgroepen uitlaat immers voorbij kleppen te zijn enkele jaren geleden heeft vervolgens de herkenbaarheid voor deze von zich gericht naar pas afgestudeerden tijd ideeen als zorgverbreding remediering of jongere leraren en met succes von is eindtermen enz werden vroeger niet daarom nog steeds een voedingsbodem gebruikt maar de nood aan wat we toen voor creatieve ideeen waardoor onze leer emancipatorisch taalonderwijs noemden lingen weerbaarder worden en dat is meer is nog steeds even groot dan ooit een waarborg voor de toekomst ten slotte de toevoeging van recente inzich en een zekerheid voor de leerkracht neder ten en invloeden het hedendaagse onder lands wijs kan niet meer zonder de bijdragen van het nt2 dat overigens terecht meer en wilfried de hert meer aandacht krijgt in het regulier taalon voorzitter derwijs of de zakelijke communicatie die louis janssenslaan 40 misschien onterecht veelvuldig de werkvor 2100 deurre t u s s e n d o o r stelling schoolboeken zijn een financiele aangelegenheid geen didactische dit klopt volledig mag ik dit illustreren met een aantal zaken als ik een stuk tekst van tom lanoye uit humo gebruik kraait daar geen haan naar als datzelfde stuk tekst ooit in een schoolboek verschenen is ben ik strafbaar als schoolboeken betaalbaar zouden zijn werden er meer en beter geproduceerd tot slot mijn conclusie luidt schoolboeken zijn overbodig het zal bij mijn collega auteurs niet dadelijk in goede aarde vallen jedoch wat wel duidelijk is is het verband tussen onderwijsbeleid en schoolboeken zolang men verplicht wordt minstens zestig biologi sche uren per week te besteden aan onderwijs en opvoeding met eigen materiaal zul len de schoolboeken en de uitgeverijen winnen walter de hert optimist en leraar ylxa 258 jaargang nummer 4 maart april 1996