3. Gedichten op school

Publicatie datum: 1981-01-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 1
Pagina’s: 37-38

Documenten

3 gedichten op school onlangs verscheen een e x t r a u i t g a v e van de poeziekrant over poezie onderwijs daarin o v e r z i e t d i r k de geest enkele a l g e mene s t e l l i n g e n en opent daarna enkele d i d a k t i s c h e m o g e l i j k heden voor het l a g e r onderwijs v i n d t h i j het van b u i t e n l e r e n van k i n d e r v e r s j e s a l s het maar p l e z i e r i g gebeurt en het c r e a t i e f s c h r i j v e n a l a kenneth koch wel goed voor het s e c u n d a i r onderwijs i s h i j tegen dramatische werkvormen en tegen het gebruik van semantische schalen daarentegen is h i j veor de welbekende methode van c l o s e r e a d i n g en voor een h i s t o r i s c h e benadering met oudere l e e r l i n g e n kan men volgens hem ook aan c r e a t i e f s c h r i j v e n doen dit artikel van de geest c o n t r a s t e e r t met de r e s t van deze poeziekrant doordat het b l i j f t steken i n het verkondigen van algemene s t e l l i n g e n zonder dat deze met d e g e l i j k e argumenten worden onderbouwd en zonder v e e l u i t z i c h t op een p r a k t i s c h e ver w e z e n l i j k i n g ervan het i s immers d u i d e l i j k dat de geest methoden propageert d i e i n het v e r l e d e n d u i d e l i j k hebben ge faald daarnaast bevat deze extra poeziekrant een massa suggesties voor de k l a s s e p r a k t i j k frans v i e r s t r a e t e licht 19 concrete werkvormen toe aan de hand van levensechte voorbeelden daarnaast v i n d t men nog een a a n t a l losse l e s m o d e l l e t j e s een opsomming van werkgroepen a c t e u r s en i n i t i a t i e v e n d i e de poezie d i c h t e r b i j de l e e r l i n g w i l l e n brengen met c o n t a c t a d r e s s e n en t e n s l o t t e een uitgebrei de l i j s t van d i c h t b u n d e l s d i e u i t s t e k e n d g e s c h i k t z i j n voor gebruik i n de k l a s en een b i b l i o g r a f i e over het poeeie onderwijs zelf in ruime z i n dan vanuit de von z a l men het zeker n i e t op a l l e punten eens z i j n met de standpunten d i e door de auteurs verdedigd worden dat neemt e c h t e r n i e t weg dat d i t i n i t i a t i e f van de poezie krant een boeiende m a t e r i a a l v e r z a m e l i n g l e v e r t voor de l e r a a r v o l charmante en p r a k t i s c h e s u g g e s t i e s het hoofd artikel dat van frans v i e r s t r a e t e i s m i d a a r b i j wel het b r u i k b a a r s t het gaat h i e r a l l e s z i n s om een i n i t i a t i e f dat h e t herhalen waard i s redaktie adres van de poeziekrant n a z a r e t h s t r a a t 41 9720 de p i n t e t e l 091 82 73 65 abonnement 250 f r l o s s e nummers 45 f r het e x t r a nummer over poezie on derwijs verscheen i n november 1980 w i l l i e van peer 38