3 Veiligheid binnen de groep

Publicatie datum: 1983-01-01
Auteur: Kernredactie
Collectie: 14
Volume: 14
Nummer: 3-5
Pagina’s: 79

Documenten

veiligheid binnen de groe p aan het eind van het schooljaar valt de zesde klas geheel uit elkaar er gaan leerlingen naar het be roepsonderwijs anderen gaan naar een scholengemeenschap en de overigen gaan naar categoriale scholen voor voo rtgezet onderwijs de reden hie rv an is het vo is gehomogeniseerd dat wil zeg gen het verstrekt onderwijs aan leerlingen met ongeveer dezelfde begaafdheid de overgang naar zo n vo school brengt daarom voor de leerling behalve een nieuw gebouw ook grotendeels nieuwe klasgenoten met zich mee en naast al die andere vreemde zaken nieuwe vak ken veel verschillende leraren duurt het soms een behoorlijke tijd eer een twaalfjarige aan de nieuwe situatie is gewend maar zou het niet mogelijk zijn om met die verschillende leerlingen uit de zesde klas in het voort gezet onderwijs door te gaan ja zeggen de onderwijsvernieuwers de laatste tien jaar dan zet je hen bij elkaar in een zogenaamde heterogene klas op zoek naar praktijkvoorbeelden van zulke klassen kwamen we vanzelfspre kend uit bij de middenscholen in nederland en in vlaanderen in het eerste a rt ikel leggen de auteurs uit dat je met heterogene klassen niet alleen maar proble men in de school haalt maar dat er als je er goed mee omgaat ook een positieve en stimuleren de werking van uitgaat zij tonen dit aan aan de hand van een kennismakingsproject dat op enkele scholen werd uitgevoerd in het tweede art ikel ve rtelt een leraar van de middenschool in gorredijk over een andere organisa tievorm voor leraren en leerlingen die het leren in de eigen ve rtrouwde groep centraal stelt binnen zulk een organisatievorm krijgt een leerling te maken met een vrij klein team van leraren en een vrij kleine groep leerlingen de tafelgroep het derde a rt ikel in deze afdeling gaat over een autonome middenschool in antwerpen bob schepens rapportee rt over hoe leerlingen in zijn school worden onthaald hoe zij bij de leerlingen raad worden betrokken en door wat men kan noemen hun eigen leraren worden beoordeeld via het projectonderwijs op het wagenings lyceum hebben we een voorbeeld kunnen vinden van een doorlopend contact van oud zesdeklassers met mede leerlingen op verschillende vo scholen zelfs de theoretische achtergrond van die scheiding bij de overgang bo vo kon aan de eersteklas sers in dit project heel goed duidelijk worden gemaakt kernredactie 79