4. Omgaan met teksten in de klas

Publicatie datum: 1981-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 1
Pagina’s: 39-40

Documenten

4 omgaan met teksten in de klas de dcn cahiers hebben z i c h i n enkele j a r e n t i j d s t e r e c h t een u i t s t e k e n d e r e p u t a t i e opgebouwd i n ons moedertaalonderwijs dit nummer handelt over omgang met referentiele s c h r i f t e l i j k e t e k s t e n n i e t met l i t e r a t u u r dus het bevat 7 b i j dragen van v e r s c h i l l e n d e auteurs vooral interessant er i n i s dat de problemen van het l e e s o n d e r w i j s e r nogal gron dig i n behandeld worden zodat men wel een r e d e l i j k overzicht k r i j g t van wat e r over d i t onderwerp zo a l gedacht wordt de meeste auteurs behoren t o t de meer t e k s t g e r i c h t e stromingen binnen het t e k s t o n d e r w i j s er i s ook een meer l e z e r g e r i c h t e stroming de meeste l e e r k r a c h t e n zullen helaas voor hun o n m i d d e l l i j k e k l a s p r a k t i j k n i e t z o v e e l aan d i t boekje hebben op p 5 9 merken twee van de auteurs h k r e e f t en t l u i j t e n op de l i t e r a t u u r over l e e s v a a r d i g h e i d i s omvangrijk en geschakeerd het g r o o t s t e d e e l h i e r van b e s t a a t u i t theorievorming en i s n i e t toegesneden op de p r a k t i j k van het l e e s o n d e r w i j s o f o n m i d d e l l i j k daarop toe pasbaar en d i t g e l d t ook i n s t e r k e mate voor d i t c a h i e r een nieuwe v e r s i e van het bekende a r t i k e l van k hennephof cfr het beste u i t moer i s h i e r o p een gelukkige u i t z o n d e ring verder i s e r ook een stuk over t o e t s e n voor t e k s t begrip van f r zondervan en p vroege waarin toetslief hebbers hun kennis wat kunnen b i j scherpen t e n s l o t t e ver meld i k het stuk van a braet over samenvatten de v e l e beoordelingen over de manier waarop schoolboekjes l e e s v a a r d i g h e i d proberen t e t r a i n e n z a l vlaamse l e e r k r a c h t e n wel l i c h t maar weinig i n t e r e s s e r e n omdat e r geen enkel vlaams boek vermeld wordt dat z a l wel t e v e r k l a r e n z i j n door de doelgroep van deze r e e k s maar wat i k toch maar r a a r v i n d 39 i s dat ook i n de b i b l i o g r a f i e n nergens een boek o f a r t i k e l u i t vlaanderen vermeld wordt besluit een onmisbaar boek voor wie verder w i l nadenken over t e k s t b e g r i p en l e e s v a a r d i g h e i d maar w e i n i g p r a k t i s c h voor j e l e s van morgenvroeg voor dat l a a t s t e gebruik j e beter zeggenschap o f het e l d e r s besproken moedertaal didactiek voor de p r i j s hoef j e het n i e t t e l a t e n maar de l a y o u t i s e r dan soms ook naar r roger jan sturm ed omgaan met t e k s t e n i n de k l a s dcn c a h i e r 8 wolters noordhoff groningen 1 9 7 9 124 p 216 f r 40