5 Doorlopende vakinhouden voor mto

Publicatie datum: 1983-01-01
Auteur: Kernredactie
Collectie: 14
Volume: 14
Nummer: 3-5
Pagina’s: 133

Documenten

vakinhoude n voor mto het maken van leerstofafspraken staat vaak hoog op de agenda van het overleg basisonderwijs voortgezet onderwijs genoteerd voor moedertaalonderwijs komen dan vragen aan bod als tot hoever moet het bo komen met de ontleding van zinsdelen wat hebben de leerlingen in het bo zoal geschreven doet het bo ook iets aan spreekbeurten en luistertoetsen hoe goed men afspraken soms ook probeert te maken nederlands zal voor een brugklasser vaak heel anders zijn dan taal voor een zesdeklasser waar zit m dat nu in voor de meeste vakonderdelen bestaat nog geen eenduidige longitudinale aanpak dat wil zeggen een continu leerplan voor leerlingen van 4 tot 16 jaar doelstellingen materialen werkvormea en toetsvormen van de meeste vakonderdelen zijn in het basis en voortgezet onderwijs verschillend de von beweert al vanaf zijn oprichting dat zo n longitudinale aanpak er zou moeten komen als redactie hebben we een aantal mensen uitgenodigd om te schrijven over hun ideeen voor een longitudinale aanpak van verschillende vakonderdelen peter dekkers en geurt van hierden starten deze afdeling met een artikel over taalbeschouwing dit vakonderdeel heeft de laatste tijd ook in moer veel aandacht gehad genoemde auteurs ko men nu tot aan dederde vierde klas van het vo een tweede vakonderdeel waarover nog steeds veel te doen is is het schrijfonderwijs nadat leer lingen op de basisschool vaak met plezier stukjes schreven over wat ze voelden of meemaakten wordt het schrijven in het vo dat meer zakelijk gericht is tot een crime hoe addie gerritsen op een huishoudschool dat laatste probeert te voorkomen staat in het tweede artikel luisteren en spreken worden als vakonderdelen in de basisschool nauwelijks apart onderscheiden deze vakonderdelen zijn als het ware automatisch opgenomen in kringgesprekken groeps opdrachten etc in het voortgezet onderwijs prijken deze vakonderdelen wel in aparte afdelingen van de schoolboekjes hoe in basis en voortgezet onderwijs systematisch aandacht aan deze vak onderdelen kan worden besteed laat peter seijbel in het derde artikel zien tenslotte het lezen van fictionele teksten gerrit luidinga en joop de vries geven een wat karika turale beschrijving van het traditionele leesonderwijs zowel in het bo als in het vo hoe het in beide onderwijstypen beter kan geven zij gelukkig ook aan in het vierde en laatste artikel van deze afdeling kernredactie 133