Afscheid van het Platform Kunsteducatie. Jan Kassiesprijs voor Technische School Jonkerbosch.

Publicatie datum: 1997-01-01
Auteur: Kees Combat
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 43-45

Documenten

afscheid van het platform kunsteducatie jan kassiesprijs voor technische school jonkerbosch wat was ze in haar wiek geschoten onze staatssecretaris tineke netelenbos van onderwijs nota bene op u decem ber jl helemaal naar de hanzehof in zutphen gereisd om de jan kassiesprijs uit te reiken en daar krijgt ze van docent nederlands en cabaretier wil willemsen te horen dat haar filmvoorstellingen workshops en een beleid met het ivbo nergens op lijkt kunstuitleen kunstwerk weten de drie docenten hun leerlingen voor vrijwel alle kunstvormen te interesseren ze hebben daarvoor een stevige organi kees combat willemsen had s morgens op de mooi uit want jullie hebben de jan satie opgezet met overtuiging gaan zij afscheidsconferentie van het platform kassiesprijs gewonnen in tegen de opvatting cultuur voor die kunsteducatie voortgezet onderwijs op slag was de protestzanger alle boos gabbers turken en marokkanen dat is de zaal al platgekregen met zijn confe heid kwijt stormde het podium op en toch alleen maar housen rence en liedje over de afbraak van het nam de staatssecretaris liefdevol in zijn maar je moet er wel veel voor doen en ivbo in zijn vlijmscherpe conference armen het aardigste moment van de het blijft koorddansen willemsen ver met een enkel liedje hekelde hij de dag en de vele kunsteducatoren van telde hoe violisten en blazers van het vanbovenafcultuur het geregel dat scholen en instellingen waren het gelders orkest op zijn school kwamen blokkerend werkt op de creativiteit en graag eens met de beloning voor om hun instrumenten in handen te het eigen initiatief van de scholen willemsen en zijn collega s stef van geven van jongens en meisjes die het tegelijktertijd veegde hij terecht de hulst en han ter reegen die samen liefst wat met die handen doen en die vloer aan met het dedain waarmee heel op hun technische school jonkerbosch verrukt raakten van wat zo n instru wat eerstegraders neerkijken op de in nijmegen het onmogelijke op ment wil en kan en op het eerstvol ivbo leerlingen waar ze op technische kunstgebied hebben weten waar te ma gende concert van het gelders orkest scholen als jonkerbosch mee te maken ken leerlingen van de laagste geklas zat ik daar met drie bussen vol leer krijgen seerde schoolvorm te interesseren voor lingen die muisstil en betrokken luis dat liedje zong hij nog eens voor me kunst van klasse terden en na afloop enthousiast wa vrouw netelenbos maar net als haar ren drie maanden later brak j van z baas houdt onze staatssecretaris graag de bekroonde school een voorbeeld te a alles wat willemsen had opge vol dat een beter beleid voor de minst op de technische school jonkerbosch bouwd weer af tijdelijk gelukkig gevorderden in het voortgezet onder zijn de kunst en cultuur goed geregeld door aan het begin van zijn concert wijs niet denkbaar is dus reageerde ze met een eigen organisatie eigen tele met het orkest van het oosten in venijnig denkt u nou echt dat ik die foonnummer eigen budget zodat leer dezelfde zaal een sneer te geven op de verantwoordelijk ben voor onderwijs lingen leren wat een bedrijfje is en het nijmeegse voetbalclub en met chagrij het ivbo de nek om zou willen draaien werkt 531 leerlingen telt de school dit nig gezicht te veronderstellen dat die omdat we dat opnemen in het vbmo jaar waaronder 10 meisjes door een jongens en meisjes er wel geen fluit daar wil ik nog wel eens met u over hechte samenwerking met het lokv aan zouden vinden na tien minuten praten meneer willemsen het intercultureel muzisch instituut moest deze pedagoog van de kouwe willemsen vanuit de zaal goed u voor schoolconcerten lezingen en ex grond het concert afbreken eigen bent uitgenodigd ik zie u volgende posities en de sskvg zuid tot voor schuld ook een artiest kan vanuit zijn week kort het regionaal steunpunt kunst ivoren toren komen en nadenken met de staatssecretaris dat komt dan zinnige vorming nijmegen voor wie hij te maken heeft tsji p lettere n 74 i 43 willemsen een goede voorbereiding de opheffing van het platform workshops school instellingen is bij ons een must ik wil ook altijd de dag was in de morgen begonnen wat gebeurde er nog workshops zien wat ik contracteer ook een orgel met de opheffing van het platform waren het in 1995 vooral de scholen project vinden leerlingen prachtig ze kunsteducatie voor het voortgezet die lieten zien hoe ze de weg vonden gaan de sint stevenskerk in kunnen onderwijs in 1994 ingericht door de naar de kunstinstellingen deze keer alles van dichtbij zien krijgen een man vrouw onderneming van koos demonstreerden de laatsten wat zij in demonstratie van de vier orgels en een van deursen en greetje van hemert huis hadden voor de scholen zo heeft live concert de een was voor zijn pensionering een de toneelschuur in haarlem een hoge ambtenaar op onderwijs de promoteam van veertig zogenaamde het matisse project ander tot voor kort directeur van de ambassadeurs gerecruteerd uit leer heel bijzonder was het project rond sskvg zuid thans adjunct directeur lingen van acht verschillende haar het matisse theater een atelier voor van de concordia kunst cultuur in lemse scholengemeenschappen die op verstandelijk gehandicapten in enschede wat hen samenbracht was hun lokaties voorstellingen van de wijchen het is geweldig en verba de uitgesproken liefde voor de relatie toneelschuur aanbevelen en toelich zingwekkend wat die mensen produ scholen kunstinstellingen die laat ten het strabrechtcollege in geldrop ceren we zijn met ze gaan praten en nogal te wensen over omdat veel van produceerde uit de samenwerking met organiseerden een grote matisse expo de kunstinstellingen iets uitstralen van het centrum voor de kunsten in eind sitie op school mooi geopend door arrogantie ze komen wel nou dat hoven en het centrum voor amateur huub kortekaas een oud docent en doen ze dus niet de scholen kunst noord brabant een toneelbewer kunstenaar die het klappen van de dat hadden de initiatiefnemers van het king van de odyssee in tien delen zweep kent we hadden workshops platform vier jaar geleden in het snot waar voor elk deel een eindhovense waarin de verstandelijk gehandicapten je vandaar dat ze bij de ministers van school verantwoordelijk is dat mond samen met leerlingen van onze school onderwijs en cultuur aanklopten en de uit in een gezamenlijke slotvoor schilderden wat die matisse mannen de twee miljoen kregen om in vier jaar stelling bijzonder en het haags maakten vonden de jongens prachtig tijd met het platform kunsteducatie gemeentemuseum mag momenteel zo n project is zeker voor herhaling voor het voortgezet onderwijs initiatie gesloten zijn buitenshuis profiteren vatbaar maar je moet zoiets niet ieder ven los te trekken leerlingen van het johan de witt col jaar doen het is enorm tijdrovend en in de zutphense hanzehof namen lege uit het schilderkwartier tegen kost veel energie collectie uitkiezen van deursen en van gemert afscheid over het museum gelegen met zijn zorgen dat die op school komt pers in een tweespraak die zij op rijm had vele allochtone leerlingen van een berichten schrijven de opening organi den gezet wat mij nog het meest diversiteit aan kunstwerken door de seren met catering en sprekers deed denken aan de nieuwjaarsact van leerlingen uitgekozen met daarbij een willemsen is er zich van bewust dat thomasvaer en pieternel telden zij passend verhaal veel haagse scholen voor veel van zijn leerlingen het ivbo hun zegeningen met als voornaamste kwamen kijken en luisteren eindonderwijs is dat is een extra dat zij de kunstinstellingen bewuster zelfwas ik bij een workshop waarin stimulans om kunst uit de kast te hebben kunnen maken van de vraag twee heren uitlegden hoe hun pilot halen er is antipathie en onbegrip bij die de school als afnemer van kunst en project rond het thema zintuig liep de leerlingen wat de boer niet kent partner in de kunsteducatie doorgaans en loopt al in het goede praktijk lust ie niet ballet en toneel kunnen stelt project was het niels stensen college heel mooi zijn maar je moet dat wel van hun project goede praktijk van in utrecht opgevallen door zijn uitste dicht bij hen brengen met workshops kende samenwerking met de hoge kunsteducatie dat in 1995 en 1996 bijvoorbeeld waarin leerlingen zelf aan school voor de kunsten utrecht met liep legden ze de resultaten vast in het de slag moeten dan beklijft het dat name op het terrein van drama op boek als t er in zit wil t er uit en de geldt ook voor poezie als ik mijn vergelijkbare wijze kwamen de hoge afsluitende conferentie rond dat gitaar pak in de klas en een liedje zing school voor de kunsten arnhem en het project in het bussumse t spant op 7 vinden leerlingen dat heel mooi als ik arnhemse olympus college tot een december 1995 liet zien wat scholen vervolgens zeg dit was nou een ge samenwerking kunnen als ze zeer bewust van kunst dicht zijn ze verbaasd een punt maken n 7 4 het project zintuig leiding van voor elke klas de mentor voor zijn kunsteducatieve activiteiten voor het interconfessionele olympus zes stagiairs van de hogeschool voor aan de binnenzijde is er een sfeer college in 1995 ontstaan uit een fusie de kunsten arnhem voor beeldende portret waarin iemand de instelling van twee arnhemse scholen is de vorming drama theaterdans en met zijn persoonlijk verhaal vertegen kunst een soort religie hun voorlich muziek en een vakdocent van de woordigt die portretten zijn duidelijk ter is niet vies van ronkende taal hij hka in een latere fase zal een zo gemaakt door ervaren journalisten zo ziet het onderwijs als een uitdaging zware batterij aan medewerkers wel in dat ze to the point het verhaal vertellen en de school is er een die openstaat kracht moeten verminderen volgens dat ik zou willen horen als ik denk aan voor ontwikkelingen in de maatschap sjoerd schwibettus van de hka gaat kunst op mijn school pij en onderwijs en met een cultuur dat lukken wanneer de hogeschool jammer dat het platform kunstedu van open communicatie waarin breed opgeleide docenten kan gaan catie niet meer bestaat koos van deur durven en wagen kernbegrippen zijn afleveren uit zijn beschrijving van de sen greetje van hemert en hun direc gaat u zitten of het eigen lichaam aanloopmoeilijkheden bleek hoezeer te medewerkers rebecca luij ten en fungeert bij het oproepen van kunst elke faculteit van de hka in haar hetty stevens verdienen dank en hulde zinnige ervaringen als instrument als eigen cultuur zit opgesloten en daar voor de impulsen die zij fris en vrolijk een soort studiehuis nog erger maar om denk ik dat zich hier straks gaven om de relatie tussen de instellin gezegd moet worden dat dit een school wanneer het olympus college minder gen en de scholen te verbeteren e is waar leraren op hun functioneren stagiairs mag verwachten om de school worden aangesproken evaluatie van te helpen bij zijn projecten een pro onderwijs is een vanzelfsprekende bleem gaat voordoen zaak men begint van onderop met de ver een kistje kunst nieuwing twee projecten in de brug en dan was er nog een laatste stunt van klas waarvan een rond kunst in het het opgeheven platform kunsteducatie eerste project werken met de stad zor een kistje in de vorm van een sigaren gen nederlands aardrijkskunde beel kistje voor zeg zo n honderd dende vorming voor het onderwijs van havana s met materiaal kleine fol elk een les in het project dat betekent ders van ruim dertig scholen kunst een halve dag per week en zo is het instellingen bijvoorbeeld musea ook met het kunstproject dat gedragen orkesten theatergezelschappen en wordt door beeldende vorming intermediairs vaak de instellingen muziek drama en gymnastiek dans voor steunfuncties op het gebied van tweemaal een halve dag dat is een de kunsteducatie ze zijn voorbeelden hele dag van kunsteducatieve verbanden in zintuig is onmiddellijk na de herfst nederland als erfenis van een unieke vakantie gestart en duurt vijftien eigenzinnige onderneming weken dat wil zeggen tot en met 20 hoe bruikbaar zijn die door mo februari 1998 de tien brugklassen middag fraai en duidelijk vormgegeven krijgen in deze periode elk een dag per vouwbladen hierboven mocht ik er week interdisciplinair kunstonderwijs dankbaar gebruik van maken voor en wel van half negen tot half drie ongeveer de helft van de uitspraken onderdeel van het lesprogramma is van wil willemsen die zijn opge dat de leerlingen exposities concerten tekend uit zijn mond door een mede musea en theatervoorstellingen bezoe werker van het nijmeegse bureau ken en op de h ka kennismaken met intercom tekst training onder lei de verschillende kunstopleidingen via ding van myrna tinbergen de buiten open repetities masterclasses war kant van de folder geeft zakelijke infor ming ups van de dansafdeling en matie en je kunt daarop lezen met productielessen dit geschiedt onder welke instanties de school samenwerkt t s j i p l e t t e re n 7 4 45