Alfabetiseren met de eigen taal: oplossing of probleem?

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 2
Pagina’s: 7-11
d e r d e l 0 e p alfabetiseren met de eigen taal oplossing of probleem steeds opnieuw duikt de vraag op of en op welke manier de eigen taal van cursisten benut kan worden bij alfabetisering nt2 ln het kader van haar stage bij inop en haar afstudeerscriptie voor de duale master nt2 deed debbie voorhaar onderzoek naar dit zogenaamde ant2et onderwijs alfabetisering nederlands als tweede taal eigen taal daarvoor raadpleegde ze literatuur en een aantal experts en ervaringsdeskundigen en ging ze zelf kijken in de les debbie voor haar universiteit van amsterdam het ligt niet alleen aan de inburgeraar maar ook aan het het betrof in dit geval een reguliere nt2 groep maar soort aanbod larbi edriouch hoofd bureau inburgering bij de gelijke situaties doen zich uiteraard ook voor in alfabetise dienst maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente ringslessen nt2 docenten doen hun uiterste best om een utrecht pleit voor een nieuwe kijk op het alfabetiseren van abstracte term uit te leggen met niet altijd het gewenste inburgeraars minstens 50 van de verantwoordelijkheid resultaat laten ze in zo n geval cursisten onderling vertalen voor het wel of niet behalen van de beoogde resultaten ligt bij of zijn ze het met de docent in dit fragment eens dat vreem de docenten aldus edriouch 2008 een stevige uitspraak de talen niet in de klas thuishoren maar wat betekent dit voor het onderwijs alfabetiseren met bureau inburgering van de gemeente utrecht heeft hierover behulp van de eigen taal is het antwoord van de gemeente een duidelijk standpunt in het kader van het nationaal utrecht dat levert meer effectieve lestijd op edriouch de actieplan taal totaal startte het experiment technische alfa docent is dan namelijk nog maar 20 van de lestijd bezig betisering met de eigen taal als instructietaal bij de alfabeti met het uitleggen van technische zaken daarmee houdt hij seringscursussen die bureau inburgering in dit kader aan 80 van de tijd over om met de cursisten te oefenen met de biedt wordt in afnemende mate gebruik gemaakt van de nederlandse taal eigen taal als instructietaal de bedoeling van het experiment is zo lezen we in de docentenhandleiding dijt van etten de uitdaging van een ant2 docent 2007 dat de ontwikkelde methodieken leiden tot een meer een ant2 docent is soms lang bezig met het uitleggen van effectieve inburgering waarbij het voor de meeste inburge de betekenis van een woord in kijk op de klas geven raars haalbaar moet zijn te slagen voor het inburgeringexa huizinga van kalsbeek i996 het voorbeeld van een men en dat er een hogere mate van maatschappelijke partici docent die probeert te verduidelijken wat opmerkingen zijn patie wordt bereikt er passeren verschillende interpretaties de revue zoals iets een ander initiatief rond gebruik van de eigen taal van cur zeggen constateren een mening geven of analyseren sisten komt van de stichting interculturele participatie en totdat op een bepaald moment een cursist remarquer zegt de integratie sipi sipi kreeg op 8 september 2006 de docent sluit de discussie af met remarquer ja dat is het nationale alfabetiseringsprijs voor het proj ect coach maar ik wil geen frans taalverwerving in dit project worden allochtone vrouwen alfa nieuws nummer 2 mei 2009 7 d e r d e l 0 e p geschoold tot coach taalverwerving deze coaches trainen vergelijkingen tussen 11 en t2 laaggeletterde vrouwen uit hun eigen etnische groep in lezen volgens velen zou het maken van vergelijkingen tussen de en schrijven nederlandse taalvaardigheid en kennis van de eerste en tweede taal een positief effect hebben op het leren nederlandse samenleving ook hierbij is de eigen taal aan van een tweede taal je kunt dan denken aan vergelijkingen vankelijk de instructietaal op taalkundig gebied maar ook op conceptueel of sociaal cul tureel gebied in een van de lessen van sipi staat bijvoor beeld klokkijken op het programma de docente geeft uitleg in het arabisch een van de gevorderde cursisten vertaalt de wanneer ie