Alfabetisering op de werkvloer – Kappa Vandra Golfkarton BV

Publicatie datum: 2002-01-01
Auteur: Ben Hermeler
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: 1
Pagina’s: 1-5
taal en rekengebruikssituaties bulletin voor docenten in de alfabetisering nummer 1 2002 taal en rekengebruikssituaties vanaf dit nummer zal in alfa nieuws regelmatig aandacht besteed worden aan autochtone alfa cursisten we beginnen met een artikel van ben hermeler van het baronie college te breda hij doet verslag van een project op de werkvloer waarin de werkgever kappa van dra golfkarton bv zich ten doel had gesteld de functionele taal en reken vaardigheden van autochtone en allochtone werknemers te vergroten alfabetisering op de werkvloer kappa vandra golfkarton bv ben hermeier baronie college breda edujob bij alfabetisering op de werkvloer hebben wij 180 mensen in de productie 20 van de werk het over kennis en vaardigheden die praktisch nemers is van allochtone afkomst bruikbaar zijn en betekenis hebben binnen de het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in werksituatie wij hanteren een brede invulling kleine orders met een vooruitstrevend van het begrip alfabetisering het gaat om dienstenpakket het betekent dat er dagelijks functionele taal en rekenvaardigheden van aan een groot aantal verschillende orders de werknemers bij kappa vandra golfkarton gewerkt wordt en er veel overgeschakeld moet b v te oosterhout nb worden tussen de verschillende productie opdrachten om de afnemers op maat te het bedrijf kunnen bedienen in dit artikel zal eerst een schets vandra is een productiebedrijf waar worden gegeven van de werksituatie bij golfkartonnen verpakkingen gemaakt worden vandra waarmee we ook duidelijk proberen te voor de food en non food sector er werken maken welke vaardigheden op het gebied van ongeveer 250 mensen waarvan ongeveer taal en rekenen de werknemers nodig hebben 1 om goed te kunnen functioneren vervolgens dozen maken en de expeditie die zorgt voor gaan we in op de werkzaamheden van edujob de goede afvoer van het product bij vandra edujob is de afdeling van de unit letterlijk en figuurlijk boven de educatie van het baronie college die de werkvloer zit de afdeling planning die de educatie binnen arbeidsorganisaties verzorgt opdrachten verzorgt die naar de werkvloer gaan door middel van schriftelijke algemeen productieopdrachten er is veel communicatie tussen planning en werkvloer het bedrijf is bij vandra wordt het werk verspreid over bezig om de communicatie omtrent verschillende afdelingen uitgevoerd de golf opdrachten zoveel mogelijk per computer te karton machine waar het karton wordt laten plaatsvinden nu wordt er nog gewerkt vervaardigd de afdeling verwerking met schriftelijke productieopdrachten verdeeld in verschillende taakunits die de 316090 1 produktie opdracht nummer 316090 1 kontaktpers intern voermans kontaktpers klant venema ordernummer klant av3099156 kode klant 000553 aant min best max 1425 1500 1575 bestelde kwaliteit 410 dgk 45 deel van een schriftelijke produktieopdracht bij vandra wordt in ploegendienst gewerkt onderzoek van maandag tlm zaterdag er is een dag avond en een nachtploeg per machine en vandra investeert veel in scholing en opleiding per dienst is er een ploeg van een viertal van haar personeel zij maakt daarbij onder medewerkers die bestaat uit productie meer gebruik van het baronie college in 2000 medewerkers stapelaar en inlegger en kwam vandra met de volgende opdracht machinevoerders de machinevoerders zijn onderzoek bij werknemers op de werkvloer verantwoordelijk voor de eigen machine en het welke specifieke vaardigheden op het gebied hele proces eromheen de productie van taal en rekenen nodig zijn in de medewerkers zijn daarbij ondersteunend zij verschillende functies bij vandra test voeren de opdrachten wel zelfstandig uit vervolgens de medewerkers op die specifieke bij vandra wordt veel verantwoordelijkheid vaardigheden vandra kan dan gerichter gaan neergelegd bij de medewerkers op de scholen als dat nodig is werkvloer het werken in zogenaamde edujob verzorgt een viertal zaken bij zelfsturende teams vereist veel taal reken vandra wij zijn gestart met het bepalen van en sociale vaardigheden van de medewerkers competenties op het gebied van taal en werken bij vandra veronderstelt meer rekenen per functie het gaat hierbij om twee vaardigheden op het gebied van taal en kernfuncties productiemedewerker en rekenen dan wat feitelijk strikt noodzakelijk is machinevoerder vervolgens is gewerkt aan voor d productietaak wil je goed het ontwikkelen van een vandra toets functioneren binnen vandra dan moet je de waarmee de vereiste vaardigheden van vandra visie begrijpen en ernaar handelen productiemedewerkers en machinevoerders op dat is een andere competentie dan louter het het gebied van taal en rekenen getoetst kunnen lezen van een productieopdracht en kunnen worden op dit moment worden de strikte uitvoering daarvan het niveau van medewerkers getoetst en gaat voor een aantal sleutel vaardigheden moet hoog zijn als de van hen een opleidingstraject van start onder productie is georganiseerd in zelfsturende werktijd edujob ontwikkelt reken en taal teams cursussen op maat voor zowel vandra als de 2 individuele werknemers en voert die ook uit verder zijn wij de werkvloer opgegaan voor observaties en het analyseren van het dagelijks werk van mensen wij hebben on the werkwijze job mensen aan het werk gezien en hadden daarbij ook de mogelijkheid om met hen te tijdens hun werk kregen de onderzoekers praten daarbij werd onder meer duidelijk met veel hulp van de productiementor een welke hulpmiddelen er gewerkt wordt voormalig afdelingschef die de hele opdrachtenformulieren pakbonnen computer ontwikkeling van een nog vrij ambachtelijke schermen productiecijfers zakrekenmachines productie van golfkartonnen verpakkingen uit en dergelijke ook kregen de onderzoekers de beginjaren van het bedrijf tot de meer zicht op het verloop van de communicatie met procestechnisch gestuurde productie in anderen van wie komen opdrachten en in zelfsturende teams heeft meegemaakt hij welke vorm hoe verloopt de communicatie in heeft inzicht in alle ins en outs van het de ploeg zelf en op welke manier wordt productieproces daarbij kent hij bijna alle gecommuniceerd bij de afronding van de medewerkers op de werkvloer omgekeerd productieopdracht geldt ook iedereen kent hem en spreekt hem aan om dingen te vragen problemen voor te taal en rekengebruikssituaties leggen of om hem te informeren over de gang van zaken bij vandra voor de onderzoekers is elke order wordt uitgevoerd aan de hand van hij een belangrijke schakel met de werkvloer een schriftelijke productieopdracht het werken steeds wist hij de juiste mensen te benaderen aan de hand van zo n productieopdracht die informatie kunnen geven over de verondersteld nogal wat vaardigheden bij de werkzaamheden binnen de diverse functies en werknemers wij geven daar enkele voor de vaardigheden die daarbij nodig zijn beelden van wij hebben onderzoek gedaan naar op het gebied van nederlandse taal moet situaties waarbij rekenen en taal moeten een medewerker onder meer het volgende worden gebruikt op de werkvloer deze kunnen zogenaamde reken en taalgebruikssituaties leest en begrijpt van de productieopdracht zijn in kaart gebracht door met diverse mensen de volgende elementen het ordernummer vanuit verschillende geledingen gesprekken te de naam van de klant het aantal dat is voeren en door observaties op de werkvloer besteld het clichenummer het stans zo zijn er gesprekken gevoerd met iemand van nummer planning en van expeditie met machine kent de codes a6 gkm c6 verwerking voerders en productiemedewerkers en met de f12 expeditie 20 bundelen per 20 stuks productieleiding een hulpmiddel bij deze kan de zaken die ingevuld staan bij gesprekken was onder meer een enquete bijzonderheden begrijpen gebaseerd op eindtermen nederlands en moet aan de productieopdracht kunnen rekenen wiskunde zien en weten hoeveel pallets er besteld moeten worden hoe de dozen op de pallet verdeeld moeten worden welk aantal er op een pallet moet of er gebundeld moet worden of gestapeld wat het formaat van de pallet is weet wat de belangrijkste afkortingen op de productieopdracht betekenen op het gebied van rekenen zijn onder meer de volgende vaardigheden een vereiste om goed te functioneren kan een voorstelling maken van de grootte van het product aan de hand van de notatie lbh l318 b57 h85 kan het aantal voorraadplaten schatten en vergelijken met het opgegeven geplande aantal kan aantallen berekenen met de formule 3 stuks per pak x pakken per laag x lagen op ontwikkeld de pallet er is een vandra toets voor taal kan hoeveelheden handig tellen bestaande uit meerdere onderdelen een bijvoorbeeld 30 x 6 x 5 schriftelijke toets voor lees en schrijf kan getallen boven de 1000 optellen vaardigheid en een door de werknemer en bijvoorbeeld 3 pallets met 1060 dozen en leidinggevende in te vullen zelf beoorde een restpallet met 540 dozen is samen lingsformulier voor communicatieve vaardig heden er is ook een vandra toets voor kan inschatten of aantallen kloppen met rekenen gezien de omvang wordt het niveau het geplande aantal van de lees schrijf en rekenvaardigheden van het zittende personeel met drie toetsen toetsen getest het zelf beoordelingsformulier dient daarbij als start van een mogelijk toetstraject aan de hand van een beschrijving van de taai voor sollicitanten is een toets ontwikkeld die en rekengebruikssituaties zijn toetsitems het niveau test van de taal en reken ontwikkeld deze items zijn vervolgens getest vaardigheden die nodig zijn voor het en geijkt en van daaruit zijn de toetsen functioneren binnen vandra lezen 24 wat is a6 a golfkartonmachine b verwerking c expeditie 25 wie is de opdrachtgever a bosboom b avort c peacock garden 26 wanneer moeten de dozen worden geleverd vul hieronder in wanneer de klant de dozen wil hebben schrijven maak de opdracht je hebt 190 kromme platen aangeleverd gekregen daar kun je niets mee beginnen vul de shredder bon in zoals je dat ook op het werk zou doen rekenen voor de productie van dozen zijn 16 000 platen nodig op een volle pallet staan 3600 platen hoeveel volle pallets moeten in de wachtrij staan hoeveel platen moeten er op een restpallet liggen voorbeelden van toetsvragen met behulp van de toetsen is vrij nauwkeurig op het bedrijf gegeven onder werktijd wij aan te geven of er op bepaalde onderdelen verwachten dat ze in korte tijd de beoogde bijscholing noodzakelijk is wil men goed resultaten zullen opleveren omdat er op maat functioneren binnen de werksituatie aan de geschoold wordt het lesmateriaal is direct hand van de toetsresultaten kan daarom voor afgeleid van de taal en reken gebruiks iedere werknemer die onvoldoende scoort situaties bij vandra een voorbeeld hiervan een individueel bijscholingstraject worden komt uit de rekencursus rechtsboven uitgezet de scholingsbijeenkomsten worden 4 opdracht 50 leo is plaatjes aan het snijden de voorraad platen gaan met twee tegelijk de machine in van een plaat worden vijf plaatjes gesneden de teller staat op 42 hoeveel plaatjes zijn er gesneden bij deze tellerstand maak de berekening op een kladblok voorbeeld uit de rekencursus in februari 2002 is een cursus nederlands wordt die hun niveau gehaald hebben en er voor zes werknemers en een cursus nieuwe instroom mogelijk wordt over de rekenen voor acht werknemers van start cursussen zelf willen wij u graag in een later gegaan groter dan acht deelnemers zullen de stadium informeren groepen niet worden er wordt telkens gewerkt met een cyclus van acht bijeenkomsten waarna uitstroom van deelnemers verwacht uit het veld stenvert nt2 bloks ideaal carry van de guchte de stenvert nt2 bloks woordenschat zijn ideaal na kern 6 van lezen doe je overat staat er in alfa nieuws nummer 4 2001 in een bericht van een isk docente dat is mooi dacht ik toen ik dat las kennelijk kan de elementaire leesvaardigheid die de leerlingen dan verworven hebben al ingezet worden voor het leren van nederlands maar toen ik die nt2 bloks nog eens inkeek vroeg ik me af in welk opzicht ze eigenlijk ideaal zijn ideaal na kern 6 van namelijk woorden met de structuur lezen doe je overal medeklinker klinker medeklinker zoals boek en lees ai op de eerste pagina van de auteurs van de stenvert nt2 bloks stenvert nt2 blok woordenschat a komen woordenschat schrijven in de toelichting de woorden aan de orde met een structuur die bloks kunnen met succes worden doorgewerkt een verder gevorderde leesvaardigheid door leerlingen die minimaal eenvoudige vereist lezen met open lettergreep en zinnen kunnen lezen op technisch leesniveau verdwenen e kwast met klusters van avi 2 voor leerlingen die net kern 6 van medeklinkers kw en st knippen met lezen doe je overal hebben afgerond zal dat medeklinkercluster kn en verdubbeling van vaak nog niet het geval zijn medeklinker en verven met stomme e de aan het eind van kern 6 van lezen leerlingen zullen deze woorden nog niet doe je overal hebben de leerlingen korte meteen na kern 6 correct kunnen lezen als eenvoudige woorden leren lezen en schrijven het nieuwe onbekende woorden voor hen 5