Alfabetiseringsprijzen 2009

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 4
Pagina’s: 14-16
t h e t v e l 0 f e e a e d a e is n e d unesco in 1966 is aangewezen om stil te staan bij het belang van lezen schrijven en onderwijs dit jaar werd deze dag letterlijk in het hele land gevierd door middel van een treinreis die prinses laurentien naar diverse nederlandse plaatsen bracht om deelgenoot te zijn van allerlei activitei ten rond het thema lezen en schrijven de dag werd afgesloten met een bijeenkomst in zeist waar de nationale alfabetiseringsprijzen werden uitgereikt corinne sebregts doet verslag corinne sebregts svmbion school voor praktijkonderwijs en ivo didam achmea nederlanden zij beschreef de geletterd schaamte van analfabete mensen de prijsuitreiking vond plaats in het heidsketen waarmee zij aanduidde dat broken worden en kan tot actie worden eurekojachmea conference centre geletterdheid in iedere fase van het leven overgegaan het is echter nog een lange waar chazia mourali een programma een rol speelt voor kinderen is lezen en weg die door het aanvalsplan met als thema laten we open kaart schrijven de sleutel tot onderwijs en vol laaggeletterdheid 2006 2010 is ingeslagen spelen presenteerde achmea is de wassenen moeten lezen en schrijven om en een vervolg heeft gekregen met het financier van de publieksprijs de deel te kunnen nemen aan de maat convenant laaggeletterdheid 2007 2015 bestuursvoorzitter van achmea gaf aan schappij prinses laurentien benadrukte maar er zijn ook al resultaten bereikt waarom het voor een verzekeringsbe dat de samenleving in zijn geheel een van het online multimediaprogramma drijf van belang is dat iedereen goed rol speelt bij het bevorderen van gelet lees en schrijf zijn inmiddels 72 000 kan lezen en schrijven terdheid om mensen in staat te stellen werkboeken aangevraagd sinds 2004 is verzekeringsdocumenten zijn bij uit open kaart te spelen is bewustzijn van het aantal cursisten gestegen van 4500 stek papieren die gelezen moeten wor de problematiek nodig dan kan de naar 12 000 en steeds meer bedrijven den maar er is ook een indirect belang als mensen de bijsluiters van medicij nen niet goed kunnen lezen wordt medicatie niet goed gebruikt en worden mensen in het ergste geval alleen maar zieker achmea spant zich in om gelet terdheid te bevorderen en motiveert andere bedrijven hun voorbeeld te vol gen prinses laurentien na een overzichtsfilm van de activiteiten van de alfabetiseringsweek volgde de toespraak van hare koninklijke hoogheid prinses laurentien der alle prijswinnaars met prinses laurentien 14 alf a nieuws nummer 4 december 2009 t h e t v e l d gaan het gesprek met hun medewerkers van wieringen voorzitter onderwijs gewerkt met een portfolio en cursisten aan bij een vermoeden van analfabe raad koos de winnaars in de categorieen kunnen op individueel niveau werken tisme leesbevordering taalscholing op de aan onder andere huiswerkopdrachten werkvloer voorkomen van taalachter computervaardigheid of schriftelijke overheid standen volwasseneneducatie en regio lespakketten de jury had veel waarde marja van bijsterveldt ging in op de nale samenwerking in totaal waren er ring voor de manier waarop lander overheidsmaatregelen om analfabe tien genomineerden die door de prijs zorgt voor groeiende taalbeheersing in tisme te bestrijden ondanks bezuini winnaars van vorig jaar waren geselec combinatie met vergroting van het zelf gingen blijft het doel van alfabetisering teerd uit 73 inzendingen vertrouwen van deelnemers het pro overeind gemeentes besteden veel ject heeft daarmee een goede voor geld uit het participatiebudget aan re leesbevordering beeldwerking integratie en moeten daar alfabetise de winnaars in de categorie leesbevorde ring in betrekken aldus van ring werden de rea krant en de boeken voorkomen van taalachterstanden bijsterveldt ook moet het budget voor series op het werk en leeslicht van de winnaar van de categorieprijs voor volwasseneneducatie worden besteed uitgeverij eenvoudig communiceren komen van taalachterstanden scoort als aan de bestrijding van laaggeletterd de serie leeslicht heeft tot doel beken het gaat om brede inzetbaarheid van de heid verder moeten provincies stimu de boeken toegankelijk te maken voor resultaten van een project het project leren dat er structurele maatregelen mensen die moeite hebben met lezen bestrijding laaggeletterdheid worden genomen om analfabetisme te de boeken zijn een groot succes sinds praktijkonderwijs van het voorkomen en te bestrijden om te de start in 2007 zijn er bijna 25 000 ver expertisecentrum nederlands kreeg zorgen dat de provincies ook daadwer kocht de rea krant wordt speciaal deze prijs voor het ontwikkelen van een kelijk de handen uit de mouwen ste geschreven voor werknemers in de soci interventieprogramma voor het praktij ken werd vervolgens een contract gete ale werkvoorziening de krant wordt konderwijs de effectiviteit daarvan is kend negen provincies hebben een veel en goed gelezen en maakt veel los door middel van onderzoek bewezen aanvalsplan laaggeletterdheid opge bij sw medewerkers dankzij de publi het interventieprogramma is nu steld waarvan de doelen als afspraken caties van de uitgeverij kunnen moeilijk beschikbaar voor alle scholen voor werden vastgelegd ter gelegenheid van lezende volwassenen zelfstandig lezen praktijkonderwijs en andere doelgroe wereldalfabetiseringsdag en dat geeft zelfvertrouwen ook stimu pen die er gebruik van willen maken leert het tot meer lezen en daarom viel het programma bestaat uit 36 sessies alfabetiseringsprijzen uitgeverij eenvoudig communiceren in van 40 minuten waarbij leerlingen in vervolgens werd overgegaan tot de uit de prijzen kleine groepen lees schrijf en spel reiking van de categorieprijzen de lingstrategieen geintegreerd oefenen publieksprijs en de hoofdprijs criteria taalscholing op de werkvloer ook is leesvloeiendheidstraining en het voor de toekenning van de prijzen in de categorie taalscholing op de werk leren werken met sprint plus com waren voorbeeldwerking samenwerking vloer kreeg het open leercentrum uit penserende software onderdeel van het van partijen innovatieve aanpak tiel de prijs voor het project lander programma leerlingen beleefden veel geleverde inspanning originaliteit en de werk en participatie het olc heeft plezier aan de lessen en hun prestaties behaalde resultaten op het gebied van een breed aanbod aan activiteiten zoals gingen vooruit preventie of bestrijding van laaggelet lezen schrijven rekenen nederlands terdheid de winnaar van de publieks op de werkvloer en het ontwikkelen van volwasseneneducatie prijs werd ter plekke gekozen door het digitale en communicatieve vaardighe een groep die eveneens veel vorderin aanwezige publiek dit gebeurde door te den een belangrijk onderdeel van het gen maakte zijn de dove en slechtho stemmen op basis van de presentaties aanbod zijn werknemersvaardigheden rende laaggeletterde deelnemers van van de projecten die op film werden met modules die in het teken staan van roc zadkine het feit dat het voor getoond de jury voor de alfabetiserings thema s als werkmotivatie opkomen deze mensen extra moeilijk is te leren prijzen onder leiding van prof dr fons voor jezelf en communicatie er wordt lezen en schrijven werd door zadkine alfa nieuws nummer 4 december 2009 15 a t h e t v e l d educatie erkend en men ontwikkelde budgetten van deelnemers zijn er ook hoofdprijs speciaal voor hen een programma dat financiele mogelijkheden voor gemeen de hoofdprijs ging dit jaar naar een gehonoreerd werd met de categorieprijs ten en roc s om het voorbeeld van project uit den haag de stichting volwasseneneducatie en de publieks zadkine educatie te volgen ontmoeting met buitenlandse prijs die ter plekke werd toegekend vrouwen obv kreeg de prijs voor het vanwege de speciale doelgroep is het regionale samenwerking onderwijs op maat aan vrouwen die cursusaanbod van zadkine educatie dat projecten al op regionaal niveau nog niet aan reguliere activiteiten bui niet alleen gericht op leren lezen en plaatsvinden en succesvol zijn bij de tenshuis kunnen deelnemen en vaak schrijven maar ook op sociale kennis voorkoming van laaggeletterdheid toont laaggeletterd of analfabeet zijn met en vaardigheden veel aandacht wordt de prijswinnaar biblionet groningen behulp van vrijwilligers krijgen vrou besteed aan dagelijkse dingen waarbij met de leesmeter dit project kreeg wen thuis les om hen te stimuleren het nieuws een belangrijke rol speelt de categorieprijs voor regionale samen nederlands te leren en een taalcursus daarnaast wordt geoefend met het werking de leesmeter is in feite een of coachingstraject buitenshuis te vol gebruik van communicatiemiddelen als meetlat die op het consultatiebureau gen de stichting is uitgegroeid tot een sms en e mail de cursus blijkt erg suc wordt gehanteerd als middel om vraagbaak voor vrouwen hun familie cesvol cursisten werden meer zelfred ouders erop te wijzen hoe het staat met en instanties als het gaat over mogelijk zaam maar vaarden ook wel bij de her de leesontwikkeling van hun kind met heden voor nederlandse les participa kenning van hun problemen bij de ouders wordt gesproken over taalont tie en inburgering in den haag meer andere deelnemers sommigen bloei wikkeling en worden voorbeeldboekjes dan veertig gemeentes hebben de werk den door het volgen van het program getoond bovendien komen ouders de wijze van de stichting obv inmiddels ma zo op dat zij uiteindelijk uit kon leesmeter op verschillende plekken overgenomen den stromen naar betaald werk de tegen in gemeentehuizen wachtka methode is nu te koop bij de slo mers van huisartsen en logopedisten waardering en stimulans zodat meer roc s er gebruik van kun ook door veel media aandacht is de de prijzen zijn bedoeld als blijk van nen maken met de inzet van het parti leesmeter in groningen een waardering voor het werk dat op het cipatiebudget en de persoonsgebonden fenomeen geworden gebied van alfabetisering wordt gele verd in nederland de projecten dienen ook als bron van inspiratie voor dege nen die zich willen inzetten voor het leren lezen en schrijven door doelgroe pen die anders de kans missen om vol waardig deel te nemen aan het maat schappelijk leven het feit dat er in nederland 73 projecten zijn waaruit de jury kon kiezen is een goed teken als de rijksoverheid provincies en gemeen ten blijven investeren in de aanvals plannen zal het onderwijsveld de uitda ging van bestrijding en voorkoming van laaggeletterdheid zeker blijven oppakken de groep doven en slechthorenden van roe zadkine schiedam j 16 alfa nieuws nummer 4 december 2009