Alfacursisten naar de brugklas

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 3
Pagina’s: 1-3
mi t h e t vel 0 alfacursisten naar de brugklas in amsterdam heeft de gemeente het initiatief genomen om de alfabetisering drastisch op de schop te nemen het resultaat doorlopende alfatrajecten op maat kaatje dalderop vroeg betrokken partijen naar hun mening kaatje dalderop i zelfstandig adviseur arnhem al jaren kampte de alfabetisering amsterdam en uit de rest van het land waarbij alfabetisering uit webmiddelen in amsterdam met teleurstellende werden uitgenodigd centraal stond de wordt betaald en inburgering met resultaten de doorstroming van vraag wat de sleutel zou kunnen zijn tot wi wet inburgering geld vindt cursisten vanuit webtrajecten naar het verhoging van het rendement er op dit moment vrijwel altijd een inburgeringstraject en het bijbehorende ans roest wat ons in die knip in het traject plaats leerders examen verliep moeizaam ans expertmeeting duidelijk werd is dat ronden het alfabetiseringstraject af roest beleidsmedewerker educatie er verschillende typen alfacursisten en komen daarna in aanmerking en inburgering bij de dienst werk bestaan onderscheiden naar voor het inburgeringstraject daar en inkomen dwi van de gemeente vermogen tot leren die niet met z n worden zij samen met leerders die amsterdam zegt hierover het was allen op dezelfde wijze van hetzelfde wel jeugdonderwijs hebben genoten in amsterdam gebruikelijk eerst te aanbod zullen kunnen profiteren in een groep geplaatst en vallen alfabetiseren en dan in te burgeren de verschillende leerprofielen zijn vaak uit als gevolg van specifieke in een onafhankelijk assessment bovendien niet onmiddellijk na de alfaproblemen zoals een lager lees of stelden we vooraf vast hoe lang intake duidelijk daarom zou het traject schrijftempo of het ontbreken van het traject moest duren na het moeten beginnen met een periode strategische vaardigheden anderzijds alfabetiseringstraject deden we dan waarin de leerders alles krijgen maar doen ze ook veel dingen dubbel nogmaals een assessment waarin waarin ook goed wordt gekeken naar zoals de training van de mondelinge werd vastgesteld of het alfabetiseren wat iedere cursist in huis heeft pas vaardigheden na de expertmeeting gelukt was meer dan 60 van de na deze periode kan dan een goede heeft dwi besloten de alfagroep leerders werden niet gealfabetiseerd in trajectbeslissing worden genomen die het inburgeringsexamen als elk geval niet voldoende om te kunnen deze startfase werd vergeleken doelperspectiefheeft daartoe in een doorstromen daarvoor moest een met een brugklas op basis van hun doorlopende leerlijn op te laten leiden oplossing gevonden worden capaciteiten gaan de leerders verder met met een specifieke didactiek op maat hun traject en zonder dubbelingen expertmeeting een ander punt dat op de ans roest wat de expertmeeting daarom werd begin januari een expertmeeting aan bod kwam was ons ook opleverde was het inzicht dat expertmeeting georganiseerd de noodzaak doorlopende trajecten taalverwerving zeker zo belangrijk is waarvoor verschillende betrokkenen richting inburgering te ontwerpen als het leren lezen en schrijven als bij het alfabetiseringsonderwijs uit door de bekostigingssystematiek participatie je hoofddoel is dan moeten alfa nieuws nummer 3 september 2010 1 mi t h e t vel 0 mensen zich in elk geval mondeling daarnaast leggen deze leerders een samen zoeken naar oplossingen voor kunnen redden portfolio aan de eisen die aan het de dingen waar je tegenaan loopt portfolio van de langzame leerders annet markenhof coordineert de aanbesteding worden gesteld liggen lager dan de pilot bij impuls het onderscheid in het voorjaar van 2010 schreef eisen die gesteld worden aan een in drie cursistprofielen vindt ze een de gemeente amsterdam een inburgeringsportfolio belangrijke verbetering het draait aanbesteding uit voor een pilot voor de langzame leerders duurt het niet puur om alfabetiseren voor de alfabetisering waarin de genoemde gehele traject twaalf maanden de langzaamste groep is participatie het inzichten uit de expertmeeting waren totale trajectduur voor de leerders uit doel dat is realistisch ook marijke verwerkt het gaat om doorlopende de snelle en middengroep is zestien koppers docent bij het roe van geintegreerde duale trajecten een maanden voor alle groepen geldt amsterdam noemt het onderscheiden geintegreerd traject integreert hier een startfase van vier maanden in van de drie profielen iets om blij alfabetisering en inburgering duaal de startfase wordt al gewoon met mee te zijn voorheen had je toch wil zeggen dat taalleren en participeren het traject begonnen maar wordt de een standaardtraject waarbij je deed worden gecombineerd het doel leerder ook uitgebreid geobserveerd of alle alfacursisten hetzelfde zijn van de pilot is om na te gaan of de hiervoor liet de gemeente een nu heb je voor de leerders die het herinrichting van de trajecten leidt tot observatie instrument ontwikkelen aankunnen een doorgaande lijn vergroting van het rendement het instrumentarium startfase naar het inburgeringsexamen als de trajecten moeten maatwerk alfabetisering amsterdam isaa na ze al kunnen inburgeren dan is een leveren voor drie onderscheiden afloop van de startfase wordt opnieuw doorgaande leerlijn een voorwaarde leerdersprofielen snel midden bekeken hoe het traject het beste als ze na de alfabetisering niet een en langzaam het doel van deze vervolgd kan worden onderhoudsdosis lezen en schrijven trajecten is het behalen van de krijgen dan wordt het niveau snel weer inburgeringsdoelstellingen maar dit de pilot slechter ook het lesmateriaal dat we in behoeft enige nuance ans roest van vier aanbieders werden geselecteerd de normale inburgeringscursussen dwi amsterdam we willen bereiken om binnen de pilot het aanbod gebruiken vinden we minder geschikt dat meer mensen een passend traject uit te voeren het betreft het roe voor de alfadoelgroep gedramatiseerde ontvangen dat traject ronden ze af van amsterdam sipi stichting filmpjes humor het wordt allemaal met een certificaat of examen dat voelt voor interculturele participatie en niet zo makkelijk begrepen door voor de deelnemers ook beter integratie impuls en akros een alfaleerder we kiezen nu alleen van de snelle leerders de aanbieders zijn blij met de voor materiaal dat meer sec en die kansrijk en leervaardig zijn pilot die voor een belangrijk deel informatief is damayanti gunawan wordt verwacht dat zij een volledig ontworpen is in de expertmeeting het belangrijkste is dat we van dat inburgeringsexamen halen de leerders ze vinden dat er echt geluisterd is stapeldenken zijn afgestapt uit de middengroep doen onderdelen naar hun ideeen en verwachten dat damayanti gunawan is erg te spreken van het inburgeringsexamen het daardoor belangrijke stappen kunnen over de startfase voorheen werden praktijkdeel en de toets gesproken worden gezet damayanti gunawan de leerders door de klantrnanager nederlands tgn of ook kennis inhoudelijk verantwoordelijk voor doorverwezen met een label snel nederlandse samenleving kns en taal en inburgering bij sip de gemiddeld of langzaam daar hing het elektronisch praktijkexamen epe pilot is een echte pilot we hebben dan de trajectduur vanaf nu worden kunnen worden gedaan wordt per intensief inhoudelijk overleg echt ze nog wel via de klantrnanagers cursist bekeken dit programma wordt open overleg waarbij de traditionele aangeleverd en zelfs ook gelabeld maar aangeduid als inburgering light het verhouding tussen opdrachtnemer en daarna heb je toch vier maanden de tijd alfabetiseringsdoel is gesteld op alfa opdrachtgever is doorbroken als je om veel uitgebreider naar de leerders b de langzame groep doet een op niet alleen maar hoeft te bewijzen hoe te kunnen kijken en een diagnose te participatie gericht traject en sluit dat goed je bent haal je als taalaanbieder stellen er zijn een heleboel factoren af met de toets gesproken nederlands ook het beste uit jezelf en kun je die meespelen bij de vraag hoe snel 1 alfa nieuws nummer 3 september 2010 1 mi t h e t vel 0 iemand kan leren en welk niveau hij daar hebben ze veel meer aan de coaches komen uit de eigen of zij kan bereiken het aanbod dat voor de onderwijsaanbieders is gemeenschap en kunnen in de eigen de leerders in de startfase ontvangen de trajectduur wel een belangrijk taal met de cursisten praten dan is is nog wel een puzzel je wilt er toch punt van zorg jacqueline weijer het makkelijker om een band op te rekening mee houden dat wat je vooraf de snelst lerende cursisten krijgen bouwen te bespreken hoe het gaat en dacht niet klopt dus in grote lijnen zestien maanden daarin moeten we waar nodig door te verwijzen zou je iedereen hetzelfde programma alfabetiseren en ook nog inburgeren een andere vernieuwing die impuls willen geven zodat je leerders niet op dat is echt erg kort hooguit misschien zal doorvoeren is het geven van voorhand al kansen ontneemt maar haalbaar voor anders gealfabetiseerden motivatietraining we willen aandacht tegelijk wil je maatwerk leveren we en er zal misschien echt wel een keer besteden aan zaken als het zelfbeeld zijn nog maar net begonnen maar ik een potentiele gymnasiast tussen zitten van de cursist en waarom leren kan me voorstellen dat je niet in alle maar over het algemeen is de tijd denk belangrijk is we hopen dat leerders gevallen vier maanden zult doorgaan ik te kort de startfase en het observatie dan minder snel afhaken en geregeld met een bepaalde aanpak heel snelle instrument zijn daarom cruciaal we naar school komen want eigenlijk leerders zul je snel laten doorgaan hebben de tijd om naar de ontwikkeling is niet zozeer de uitval als wel de en heel langzame leerders bij wie van de leerders te kijken als ze presentie vaak een probleem dat het alfabetiseren met bijvoorbeeld binnenkomen met een advies voor het hopen we te verbeteren de structuurmethode helemaal niet snelste traject kunnen we eerst kijken voor sipi is een motivatietraining of aanslaat zul je misschien al sneller of dat echt past en haalbaar is empowerment niet nieuw het is een alleen nog een aantal woorden ans roest geeft toe dat zestien van de pijlers waar het aanbod van sipi aanbieden via de globaalmethode maanden kort is maar denkt dat het op rust damayanti gunawan om jacqueline weijer werkt bij akros moet kunnen alle trajecten zijn te kunnen leren moet aan bepaalde en is als projectcoordinator en docent intensief bovendien leveren we veel voorwaarden worden voldaan vaak betrokken bij de pilot ze vindt het meer maatwerk dan voorheen en het moeten mensen eerst bepaalde beelden vooral aantrekkelijk dat er nu eens heeft simpelweg ook met middelen te opruimen zodat er ruimte ontstaat gekeken wordt naar een doelgroep maken er is een beperkt budget daar dat kunnen verschillende dingen zijn waarvoor normaal weinig aandacht is moeten we het voor doen bijvoorbeeld boosheid omdat de kans wij hebben vooral veel ervaring met impuls opereert vooral in nieuw west om te leren niet jaren eerder is gegeven de langzaamst lerende doelgroep vaak amsterdam en heeft veel ervaring met of genomen bij sipi heeft souad zijn dit echt heel moeilijk lerende en alfabetisering en activeringstrajecten salama vooral deze training ontwikkeld zeer geisoleerde mensen voor ons is toch gaan ze in het kader van de zij ontdekte dat de bestaande aanpak participatie daarom cruciaal als je taal pilot niet gewoon op de oude voet gericht op het beantwoorden van vragen niet kunt toepassen beklijft het niet je verder annet markenhof wat wij als wie ben ik wat wil ik erg moet op zoek naar succes ervaringen in het verleden hebben gemerkt bij westers is en niet aansluit bij mensen dat mensen beginnen te geloven in de alfagroepen is dat er enorm veel die niet uit een ik cultuur afkomstig zichzelf ze komen vaak binnen met problemen zijn bij de deelnemers zijn praten en denken vanuit het ik is de gedachte ik kan niet leren als ze ze zijn vaak ziek veel deelnemers niet vanzelfsprekend in de training die dan merken dat ze toch wel wat kunnen hebben het druk met mantelzorg sipi uitvoert gaan deelnemers op zoek leren dan is dat heel belangrijk en er kunnen grote persoonlijke naar ruimte en motivatie om te leren marijke koppers beaamt dat de focus problemen spelen docenten willen de pilot in amsterdam omvat een op participatie en dingen doen in de daar best naar luisteren maar ze zijn totaalpakket van vernieuwingen in de eigen buurt een goede keuze is voor niet altijd toegerust om er adequaat organisatie de cursusinhoud en in de de langzaamste leerders voorheen op in te spelen in de pilot kiezen wij samenwerking tussen gemeente en probeerden we de hele groep te daarom voor de inzet van getrainde onderwijsaanbieders het ziet er zonder alfabetiseren maar er zijn leerders inburgeringscoaches deze coaches meer veelbelovend uit we hopen u bij bij wie dat niet lukt mondelinge ontvingen afgelopen winter een over enige tijd over de resultaten te vaardigheden een portfolio op maat training die door sipi werd uitgevoerd kunnen bijpraten alfa nieuws nummer 3 september 2010 3