AlfaNT2 en Inburgering

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 2
Pagina’s: 23-24
t h e t v e l d agenda weten te krijgen ik zie sowieso meer aandacht voor bestellen de inhoud cinop organiseert de kenniskringen ntl waar het handboek nti kost e42 50 u kunt het boek bestellen via de websites in ze de expertise van docenten op een aantal thema s bunde van de drie uitvoerders van het landelijk aanvalsplan laaggeletterdheid len en ik zie nieuwe leesboekjes verschijnen wat ik nog etv nl etv nl graag gerealiseerd zou zien zijn nieuwe toetsen voor cl nop cinop nl en instroom voortgang en uitstroom die zijn er nu niet basisvaardigheden nl docenten werken met oude toetsen maken zelf iets of stichting lezen schrijven lezenenschrijven nl gebruiken nt2 toetsen dat is niet echt degelijk en eendui dig via stichting expertisecentrum etv nl hebben we dit al noten aangekaart bij de partners van het landelijk aanvalsplan 1 het handboek nti is tot stand gekomen met een bijdrage van het laaggeletterdheid er is nu nog nergens een nti toets te ministerie van ocw vanuit het landelijk aanvalsplan laaggeletterdheid bestellen van a tot z betrokken 2006 2010 5 c u 5 5 e n h e t v a k aifant2 en inburgering binnen het id college in gouda is men een speciaal inburgeringstraject aan het voorbereiden om ant2 cursisten dichter bij inburgering te brengen hiertoe is besloten omdat meedoen in wi trajecten gericht op laagopgeleiden ieerprofiellc voor ex analfabete tweedetaalleerders ieer profiel la en lb vaak toch te hoog gegrepen is hieronder een kort verslag van jacqueline veth lid van de werkgroep ant2 lnburgering jacquellne vethiid college gouda een diverse doelgoep werkgroep ant2 inburgering onder niveau a2 voor spreken en luisteren mensen die in eigen land niet of nau scheidt binnen de ant2 cursisten een haalbaar en niveau ai voor lezen en welijks naar school zijn geweest wor aantal groepen schrijven haalbaar den bij het id college in een ant2 tra zeer snelle leerders vaak anders alfa middentraject ieerders leeftijd rond ject geplaatst ook anders alfabeten met beet die wel door kunnen stromen 40 45 jaar leerprofiel ia niveau a2 weinig opleiding komen in een ant2 naar een wi traject voor laagopgelei voor spreken en luisteren en niveau traject binnen deze trajecten wordt aan den leerprofiel ic niveau a2 voor ai voor lezen en schrijven waar uitbreiding van woordenschat eenvou alle vaardigheden haalbaar schijnlijk wel maar niet altijd haal digeiinsbouw en het leren lezen en snelle leerders jong volwassenen baar schrijven in het nederlands gewerkt de soms anders alfabeten leerprofiel ib langzaam tot zeer langzame leerders alfa nieuws nummer 2 mei 200g 23 t h e t v e l d meest ouderen leerprofiel ia gekozen en uitgebreid geoefend kunnen halen kunnen een haalbaar niveau a2 voor spreken en luisteren vervolgens worden hier portfoliobewij heidsonderzoek doen bij het instituut misschien haalbaar en niveau ai voor zen van verzameld de lesstof wordt de voortwijzer roc amsterdam zij lezen en schrijven meestal niet haal met zoveel mogelijk beeld en luister moeten echter wel de toets gesproken baar materiaal ondersteund lezen en schrij nederlands op niveau a2 halen dit kan ven gebeurt slechts in beperkte mate ook nog een behoorlijke klus voor hen haalbaarheid van het daarnaast wordt de lesstof geoefend zijn met name voor de zeer langzame inburgeringsexamen met lees schrijf en luisteropdrachten leerders die meestal zeer veel moeite voor de snelle leerders en middentra niveau ai zoals die voor kunnen hebben met het onthouden van woor jectleerders lijkt het zinvol om aan een komen in het elektronisch praktijkexa den een kritische kanttekening bij de speciaal op hen gericht inburgeringstra men er wordt eveneens geoefend met tgn lijkt mij zeer op zijn plaats want ject mee te doen gekozen wordt voor bij het onderwerp passende leerstof wat meet deze toets eigenlijk of je de portfolio variant de didactische voor het examen kennis van de nederlands kunt spreken kun je dat achtergrond hiervan is dat cursisten nederlandse samenleving ook wordt als je tegenstellingen kunt opdreunen verplicht worden taalcontact met er steeds geoefend voor de toets of een antwoord kunt geven via herha nederlanders te zoeken de vereiste gesproken nederlands elke lesperiode ling van de zin of een zin kunt nazeg niveaus voor oudkomers zouden wordt afgesloten met een presentatie gen gehaald kunnen worden wij achten het van de behaalde portfoliobewijzen in niet haalbaar voor de ant2 cursisten een panelgesprek zoals dat ook op het ten slotte om aan de vereiste niveaus voor nieuw examen plaats zou kunnen vinden met de intentie van het komers als ook voor naturalisatie alle het totale programma omvat zo n inburgeringsexamen om de inburge vaardigheden op niveau a2 te voldoen zestig weken ofwel anderhalf jaar van ring meer te richten op participatie in voor de langzame en zeer langzame veertien uur les en vijf uur huiswerk de nederlandse samenleving ben ik leerders zal een programma toegespitst per week en totaal twintig dagen stage het volkomen eens bewijzen verzame moeten zijn op het behalen van de instroom kan alleen als de student het len is hierbij een stimulans echter toets gesproken nederlands is deze alfa traject heeft afgerond spre ten aanzien van gevraagde taalniveaus toets gehaald dan kan er een haalbaar ken luisteren op weg naar a2 en heeft men zich niet of onvoldoende heidsonderzoek worden aangevraagd lezen schrijven op weg naar alfa c gerealiseerd welke moeite het een waarbij dispensatie verleend kan wor ongeletterde of zeer laaggeletterde den als aangetoond is dat voor schrifte uitval kost om op latere leeftijd te leren lijke vaardigheden niveau a2 niet haal blijkt het inburgeringsexamen oud lezen en schrijven en ook nog te leren baar is kome s spreken luisteren a2 en spreken in die onbekende taal ik ben lezen schrijven ai niet haalbaar voor dan ook erg blij met het leerlastonder globale opbouw van het een cursist uit bijvoorbeeld het midden zoek alfabetisering nt2 van jeanne lesprogramma traject dan heeft deze student in elk kurvers en willemijn stockmann het is de bedoeling dat het lesprogram geval door het verzamelen van port waaraan id college gouda mee zal ma rondom de kennis en vaardigheden folio bewijzen veel ervaring opgedaan werken met dit onderzoek in het wordt gebouwd die nodig zijn om de met het reilen en zeilen binnen de kader van succesfactoren in de portfoliobewijzen te verzamelen nederlandse samenleving ook kan deze inburgering en in opdracht van het gedurende vijf weken wordt een cursist laten zien dat hij of zij wel dege ministerie van vrom zal hopelijk cruciale praktijksituatie uitgangspunt lijk heeft geprobeerd om op zo hoog meer duidelijkheid komen over het van de lessen bij elke cruciale mogelijk niveau nederlands te leren aantal uren les dat voor de gemiddel praktijksituatie worden drie a vier de ant2 cursist minimaal nodig is cfilciale handelingen zie checklists toets gesproken nederlands om niveau alfa c ai voor lezen en portfolio burgerschap ogo en werk cursisten die het examen niet lijken te schrijven te halen 24 alfa nieuws nummer 2 mei 2009