“Alles kan in de wereld van het kind”. Sprookjes in het pedagogisch concept van de Vrije School.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 28-30

Documenten

alles kan in de wereld van het kind sprookjes in het pedagogisch concept van de vrije school verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van het lespro gramma van de vrije school in de pedagogische ontwikke ling van het kind spelen verhalen en dus ook sprookjes een voorname rol veronique damoiseaux sprak met frans schobbe docent aan een vrije school opbouwen en dat is wel belangrijk want het gaat tenslotte om hun kind veronique damoiseaux rits rats rits daar liggen je mooie kusvakantie maar de rij schoentjes en verhalen vertellen haren jij ijdel ding de heks van vrolijke stoffen tassen aan de kapstok de ontwikkeling van het kind wordt rapoensel de stem die erbij hoorde ken in de gang lijken net door kinde nauwkeurig gevolgd op de vrije vergeet ik nooit het sprookje stond op ren te zijn achtergelaten een ver school in de diverse leerjaren wordt een elpee die ik toen ik nog klein was trouwd beeld rekening gehouden met de verschil grijs gedraaid heb hoe vaak heb ik toch is deze school anders dan lende fasen die een kind doorloopt niet met rode oortjes naar die gemene andere vertelt frans schobbe de schobbe de ontwikkeling van het ik wrede heks geluisterd basisschool van de vrije school kent bewustzijn verloopt ritmisch om het iedereen kent wel de sprookjes van om te beginnen twee voorbereidende jaar belanden kinderen in een heel assepoester doornroosje en hans en kleuterjaren waarbij we geen onder harmonieuze fase of zitten ze juist in grietje vader of moeder die op de scheid maken in leeftijd gevolgd door een soort crisis in de vijfde klas bij rand van het bed nog even een verhaal zeven lagere schooljaren bij de over voorbeeld zijn de leerlingen heel har vertelt het is van alle tijden in de ont gang naar de achtste klas het middel monisch ze voelen zich heel zeker wikkeling van het kind speelt het ver baar onderwijs zijn de leerlingen daar zijn sterk groepsgericht en sociaal en haal ook het sprookje een natuurlijke om geen twaalf jaar maar ongeveer werkvormen worden daarop afge en belangrijke rol daarom nemen ze dertien jaar oud ze gaan dan ook naar stemd maar in de zesde klas als ze een vaste plaats in in het pedagogisch een vrije middelbare school de boven zo n twaalf jaar oud zijn worden ze concept van de ongeveer 85 vrije bouw die aansluit bij het genoten zich veel meer van zichzelf bewust ze scholen die ons land telt basisonderwijs willen dan hun eigen regels opstellen een gesprek met frans schobbe bijna heel bijzonder is dat de leraar op de vijftien jaar leraar op de vrije school lagere school met zijn klas meegroeit in de ondersteuning van die ontwikke en werkzaam in nijmegen over de rol ook hij gaat dus over schobbe ling spelen verhalen een belangrijke van het sprookje op zijn school iedere docent heeft zijn eigen ge rol de leeftijd bepaalt welke verhalen woontes en leerwijzen als de leerling in de klas worden verteld op het eerste gezicht lijkt het alsof ik daar eindelijk aan is gewend moet hij schobbe in de zesde klas worden bij mijn eigen kleuterschool binnenstap over naar de volgende klas als de voorbeeld de romeinse mythen ver vriendelijk ingerichte lokalen met docent meegaat kan er een band ont teld in de ontstaansgeschiedenis van houten tafeltjes veel kleurrijke teke staan de leerling voelt zich beter op rome staat het denken en de wetge ningen aan de wanden en een wastafel zijn gemak bij de leerkracht en de ving centraal in de klas bootsen we de in de hoek net zo hoog dat kinderen docent hoeft niet steeds opnieuw te senaat na door wekelijks terug te van een jaar of zes bij de kraan kun ontdekken hoe een kind functioneert kijken leerlingen bepalen dan zelf wat nen achter op de speelplaats een hij komt zo veel sneller gedrags en de strafmaat is voor bijvoorbeeld zandbak en houten klimrek het ge leerproblemen op het spoor boven kauwgom eten in de klas bouw ligt er verlaten bij in deze kro dien kan hij een band met de ouders 28 tsjl p letteren 7 1 schikt moment na half elf als het vak het fantasiebeeld dat het verhaal kan kenprogramma van start gaat alle oproepen zo min mogelijk invullen leerlingen krijgen vanaf dan les in frans engels duits handwerken gloeiende schoenen euritmie bewegingsonderwijs lierles grimm staat voor de jongsten dagelijks en blokfluitles een uitzonderlijk pro op het programma schobbe bij het gramma dat voor een groot deel door optekenen van de mondeling overgele vakdocenten wordt verzorgd verde sprookjes maakten de gebroeders grimm geen onderscheid tussen volks de sprookjesfase sprookjes zonder diepe betekenis en iedere docent op de vrije school kent verhalen met meer lading en een lange een groot scala aan verhalen in de geschiedenis wij houden met die ver loop van de jaren doorloopt hij een schillen wel rekening in de kleuter weldoordacht verhalenprogramma klassen kiezen we eenvoudige volle sprookjes in de eerste klas fabels in de dige verhalen zoals doornroosje tweede verhalen uit het oude testa assepoester sneeuwitje hans en ment in de derde de germaanse grietje of vrouw holle wij maken in voedsel voor de fantasie mythologie in de vierde en via onder de kleuterklas nog geen onderscheid in het vertellen van verhalen vormt een meer de griekse egyptische indische leeftijd en het is voor de jongsten niet vast onderdeel van het dagelijkse en romeinse mythologie naar his eenvoudig om goed te luisteren naar lesprogramma van de vrije school torische ontdekkingsreizen en biogra de verhalen wat kinderen willen is de verhalen bevestigen de ontwikkeling fieen van grote historische persoon vertrouwde herhaling zo vaak mogelijk van het kind verklaart schobbe lijkheden in de hoogste klassen hetzelfde verhaal horen zonder ook maar je kunt door middel van verha de reeks weerspiegelt de ontwikkeling maar een kleine wijziging want dan len ook de ontwikkeling van kinderen van het kind dat sterk op zijn eigen roepen ze meteen dat het verhaal harmoniseren steeds minder kinde kleine maar fantasievolle wereld is anders gaat soms vertel je dan wel vier ren maken tegenwoordig een natuur gericht tot een jongere die in staat is weken hetzelfde sprookje lijke ontwikkeling door sommige ra onderscheid te maken tussen werke we passen de verhalen niet aan aan ken achter doordat het gezin uitelkaar lijkheid fictie en wens die de wijde de leeftijd als er gruwelijke dingen valt andere maken juist onder invloed wereld wil verkennen maar tegelijker gebeuren vertellen we die ook vertelt van de snelheid waarmee de maat tijd houvast zoekt bij navolgenswaardi schobbe aan het eind van sneeuwitje schappij verandert wat we bijvoorbeeld ge persoonlijkheden de docent heeft komt de stiefmoeder op de bruiloft als via televisie en nieuwe media zien een voor alle leeftijden rijen boeken in de straf voor alles wat ze sneeuwitje heeft versnelde ontwikkeling door de verha docentenkamer tot zijn beschikking aangedaan moet ze ijzeren schoenen len kunnen kinderen het evenwicht schobbe die dit jaar leraar van klas i aantrekken die heel lang in het hout terugvinden hun fantasie wordt ge is richt zich nu op de jongste groep vuur hebben gestaan op die gloeiende voed door de rijkdom aan beelden die leerlingen de eerste fase die kinderen schoenen moet ze dansen tot ze dood we in een goed verhaal aantreffen doormaken is die van het sprookje op neervalt afschuwelijk maar het hoort bovendien krijg je door te luisteren heel jonge leeftijd is alles nog moge bij het verhaal kwaad wordt gestrafd naar verhalen een uitgebreide woor lijk stenen kunnen praten een kikker je kunt dat deel niet weglaten maar we denschat je hoort niet voor niets zeg kan in een prins veranderen feeen doen het natuurlijk ook niet uitgebreid gen dat kinderen van de vrije school bestaan daarover is geen twijfel moge en heel plastisch uit de doeken als een zo goed gebekt zijn zo goed weten wat lijk kinderen stellen geen vragen over schwarzenegger dan slapen de kinde ze willen sprookjes in hun wereld kan alles ren s nachts niet meer de docent kan zelf kiezen wanneer hij want zij hebben van nature een uitge zijn verhalen vertelt in de eerste twee breide fantasie in de kleuterklassen menselijke trekken uur als hij zijn vaste klas heeft voor worden sprookjes daarom heel gewoon schobbe als kinderen zes zeven jaar het algemene onderwijsprogramma verteld zonder stemverdraaiingen of oud zijn willen ze een verhaal juist op zoals rekenen en taal of op een ge rare gezichten je moet als leerkracht heel veel verschillende manieren tsjip letteren 7 1 29 horen in de eerste klas vertellen we geworden hun hoofden staan opge een periode afgesloten de prinses en daarom de sprookjes met meer diep steld rond de toren dan besluiten drie de jongeman worden een persoon gang met wortels in heel oude tijden broers het erop te wagen de eerste ratio en gevoel worden verenigd en met beelden met een mythologische verstopt zich heel diep in de bergen tot oorsprong hij de kalklagen bereikt maar de prin het levende woord kinderen van die leeftijd kunnen het ses heeft hem al vlug ontdekt de twee schobbe is ervan overtuigd dat deze verhaal zien als een geheel van gebeur de broer verstopt zich in de kelder van diepere lagen s nachts in het kind tenissen die breed uit de doeken moet het kasteel maar ook hij kan zich niet doorwerken je hoeft dat niet allemaal worden gedaan maar ook de persona aan het oog van het meisje onttrekken uit te leggen het gaat erom dat de ges kunnen menselijkere trekken krij inmiddels staan er dus 99 hoofden op beelden als een film in het hoofd gen en nadenken over dat wat hen palen om de kasteeltoren het getal doorspelen overkomt plaatsen worden gedetail geeft al aan dat de jongste zoon het vanaf de eerste klas gaan de kinderen leerder beschreven je moet kinderen patroon zal doorbreken en de test zal ook zelf spelen maar dat gebeurt op beelden aanreiken toen ging de doorstaan een ander tijdstip van de dag los van derde en jongste zoon op weg wat het verhaal zit vol met betekenislagen het vertellen van de verhalen schobbe zou er toch met mijn broers zijn en oerbeelden de toren waarin de soms nemen we daarvoor het sprook gebeurd peinsde hij terwijl hij door koningsdochter woont weerspiegelt je dat pas is verteld enkele leerlingen het bos liep en geen oog had voor de haar hoogmoed ijdelheid en trots ze gaan oefenen met de poppenkast de vele rode en gele bloemen in de berm kijkt letterlijk op iedereen neer de rest speelt buiten tot zij klaar zijn en waarom zijn zij niet meer terugge twaalf vensters stellen haar in staat de dan is er een opvoering ieder jaar keerd waar hebben zij zich verstopt mensen snel te zien maar ook te door wordt er door alle klassen minstens de interpretatie van het verhaal be zien ze kijkt in de ziel van de mens en een toneelstuk opgevoerd paalt de manier waarop je het vertelt alleen hij die ondoordringbaar is wil zij op die manier maken leerlingen hun daarom verdiepen we ons in de ver als man eigen creatie en dat is eigenlijk ook schillende mogelijke interpretaties wat de docent doet iedere dag weer van jung tot freud ratio en gevoel verenigd creeert hij een nieuw verhaal daar sprookjeswijsheid van rudolf meyer de prinses heerst niet voor niets al komt in de klas geen boek aan te pas biedt veel achtergrondinformatie over leen en zonder vader in de oudste het is dan ook begrijpelijk dat de vrije het geheim van de jaargetijden de rol sprookjes speelt de koning een belang school ook wel de school van het van de dieren in sprookjes betovering rijke rol als leider van de mensheid in levende woord wordt genoemd e en verlossing een heel nuttig boek is zijn vroegste ontwikkelingsfase alleen ook met sprookjesprinsen op weg van de koning heeft al een bewustzijn rudolf geiger hoe meer je weet over alleen hij is in staat na te denken de de mogelijke betekenislagen hoe beter andere mensen nog niet in dit verhaal je over de kwaliteit van de verhalen zijn we inmiddels in een volgend sta kunt oordelen en hoe meer manieren dium aangeland ook zijn dochters ziel je vindt om het verhaal te vertellen is ontwikkeld zij kan voor zichzelf denken en handelen het zeehaasje maar zij zoekt iemand die dat ook schobbe neem bijvoorbeeld het zee kan pas als 99 mannen zijn gedood haasje een sprookje met vele mogelijke komt een jongeman voor wie zij haar interpretaties het gaat heel in het toren verlaat hij weet op haar gevoel kort over een prinses die in een toren te spelen hij smeekt haar innig staat woont met twaalf vensters vanwaaruit er in het verhaal en bovendien is hij ze alles kan zien niets of niemand kan nog knap ook in tegenstelling tot de aan haar blik ontsnappen maar ze andere mannen krijgt hij daarom drie heeft besloten te trouwen met de man overigens ook een symbolisch getal die zich toch voor haar weet te verber kansen om zich voor haar te verbergen gen al 97 mannen zijn het slachtoffer tenslotte lukt hem dat ook er is dan n 7 1