Alles moet tegenwoordig op papier

Publicatie datum: 2003-01-01
Auteur: Ella Bohnenn
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 2
Pagina’s: 19
t h e t v e l d een verkennend onderzoek naar functioneel analfabetisme in werk en opleiding i alles moet tegenwoordig op papier de hernieuwde aandacht voor alfabetisering van volwassenen in nederland gaf onder meer aanleiding tot een verkennend onderzoek naar functioneel analfabetisme en de relatie tot werk en opleiding elia bohnenn werkzaam als consulent scholing en educatie en een van de samenstellers van het onderzoeks verslag vertelt waarom die hernieuwde aandacht hard nodig is ella bohnenn oeze bijdrage verscheen ook in nedwerk nieuws waarom meer aandacht werk en beroep met zich meebrengen gevoerd naar de huidige bijscholingsprak waarom is er meer aandacht nodig voor bijscholing is onontbeerlijk tegelijkertijd tijken van laagopgeleide werknemers laat functioneel analfabetisme in relatie tot wijst het ials onderzoek uit dat 6 van zien dat dit offensief hard nodig is er werk en opleiding er is alle reden tot de nederlandse beroepsbevolking functi worden weinig cursussen op de werkvloer grote bezorgdheid over de arbeidsmarkt oneel analfabeet is dat zijn ongeveer aangeboden dit terwijl al langer duidelijk positie van laagopgeleide volwassenen 35 000 mensen die onvoldoende toege is dat cursussen waarbij het leren van zowel allochtonen als autochtonen het rust zijn voor een leven lang leren taal en rekenen gekoppeld aan werk veel ials onderzoek international adult het bezit van een startkwalificatie meer rendement opleveren dan cursussen literacy survey laat zien dat naarmate niveau 4 blokkendoos niveau 2 ksb basisvaardigheden sec de praktijkvoor i het niveau van geletterdheid lager is het wordt algemeen opgevat als een minima beelden in het voorlaatste hoofdstuk van risico van werkloosheid en arbeidsonge le toerusting voor toetreding en handha de studie laten zien dat scholing van laag schiktheid toeneemt het heeft er alle ving op de arbeidsmarkt op dit moment opgeleide werknemers zeker tot succes schijn van dat met name de wao een mist 28 van de beroepsbevolking zo n leidt een scholingsverhaal van een dumpstort is van ongeletterde werkne formele startkwalificatie werknemer van gielissen interiors mers een kwart van de mensen in de de kloof tussen wat de beroepsbevolking exhibitions laat bijvoorbeeld zien wat wao is functioneel analfabeet de hoog kan en wat er in werksituaties wordt ver werknemer werkgever en educatie kun conjunctuur van eind jaren zeventig ver wacht aan kennis en vaardigheden wordt nen bereiken bij een gerichte gezamen stevigde de arbeidsmarktpositie van laag dus steeds groter lijke inspanning onbegrijpelijk toch dat opgeleide werknemers maar in de huidi dit uitzondering is en geen regel ge economische stagnatie zien we dat meer scholing op de werkvloer aan de onderkant van de arbeidsmarkt de eerder pleitte de ser in haar advies het th bersee d de boer e bohnenn zwaarste klappen vallen nieuwe leren voor een landelijk scho alles moet tegenwoordig op papier een de verslechtering van de arbeidsmarktpo lingsoffensief van overheid en sociale verkennend onderzoek naar functioneel sitie wordt verder in de hand gewerkt partners de studie alles moet tegenwoordig analfabetisme werk en opleiding cinop door de steeds hogere competentie eisen op papier cinop 2003 bevestigt deze s hertogenbosch 2 oo3 die de ontwikkelingen in de wereld van noodzaak de inventarisatie die werd uit cinop nl info cinop nl alfa nieuws nummer 2 mei 2003 9