Arabische vertellingen, sprookjes van duizend-en-één nacht. Hoogtepunt van exotische literatuur.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 13-15

Documenten

arabische vertellingen sprookjes van duizeno en een nacnt hoogtepunt van exotische literatuur bijna ieder kind in nederland en vlaanderen is opgegroeid met de bekende sprookjes van aladdin en de wonderlamp en met au baba en de veertig rovers nadat walt disney vorig jaar met een tekenfilm van aladdin kwam ontstond er eventjes zelfs een ware hype deze sprookjes van oosterse oorsprong maken deel uit van de vertellingen van duizend en een nacht de arabische sprookjes dateren van de acht ste eeuw en komen van origine uit india de vertellingen hebben een ongekend grote invloed gehad op de europese cultuur en literatuur joris hermsen de arabische vertellingen vinden hun spel getergde koning sjahriaar besluit nooit zullen vervelen ze bevatten oorsprong in de achtste eeuw en zijn om elke vrouw met wie hij trouwt na liefdesverhalen ridderromans beinvloed door de indische en perzi de huwelijksnacht te onthoofden dierfabels reisverslagen en erotische sche verteltraditie zoals veel vertellin sherazade ofwel sjahrazaad biedt zich vertellingen de fantastische droom gen en sprookjes verspreiden ze zich aan als vrouw van de koning zij tracht wereld brengt de lezer luisteraar in snel en is het moeilijk om hun echte haar dood te ontlopen door elke nacht contact met een bonte schakering aan oorsprong te achterhalen er bestaat een verhaal te vertellen met behulp jaloerse sultans sullige ezeldrijvers geen oertekst die aan een samensteller van haar verbeeldingskracht wekt ze de slaven en ridders rijke kooplieden toegeschreven kan worden nieuwsgierigheid van de koning op sprekende dieren en dwarse geesten in de tiende eeuw verzamelde een man zodat hij haar doodvonnis elke dag geliefden zingen gedichten voor uit bagdad al djahsjari een groot aan opnieuw uitstelt binnen dit raamwerk elkaar totdat ze in zwijm vallen van tal verhalen met de titel duizend en ontstaat dus elke nacht weer een nieuw emotie slaven vormen de muze van een nacht maar hij overleed volgens verhaal de verhalen zijn zo aaneen de poezie de legende voordat hij ermee gereed geregen dat elk verhaal weer een ander er zijn veel vertalingen in het frans was het oudste handschrift van de oproept en zo wordt dus de spanning duits en engels verschenen en nog duizend en een nacht is een vijftiende hoog gehouden talrijker zijn de bewerkingen veel eeuws syrisch manuscript dat slechts nu nog wordt op deze manier een verhalen zijn gekuisd of er zijn ele 271 nachten telt de bekendste versie t v soapserie op het hoogtepunt menten aan toegevoegd een verhaal is die van de egyptische bulaaqeditie afgebroken zodat de kijker de vol als aladdin en de wonderlamp is zo n uit 1835 gende aflevering wel weer moet zien bewerking van vertalingen die niets om zijn sensatielust te bevredigen heeft uit te staan met de oorspronkelijk sjahrazaad arabische vertellingen zo zeggen de de vertellingen van duizend en een erotisch ons bekende verhalen eigenlijk eerder nacht gaan over de macht van het de vertellingen van duizend en een nacht iets van de europese vertaal cultuur vertellen een door ontrouw en over zijn zo afwisselend en levendig dat ze dan van de arabische vertelcultuur tsjip letteren 7 1 1 ook onze gekleurde visie op het midden oosten is hierdoor bepaald beeldvorming onze beeldvorming van de arabieren is mede door de arabische sprookjes beinvloed onbewust is het idee ontstaan dat arabieren hartstochtelij ker zijn directer reageren en meer geweld gebruiken het is een reservoir aan stereotypen want een goede lezer verstaander ziet dat de poetische beschrijvingen van de liefde functio neel zijn en dat de rol van de vrouw juist een zeer geemancipeerde is de hoofdrol in de arabische vertel lingen is weggelegd voor een vrouw sjahrazaad terwijl de sultan het toonbeeld van mannelijkheid geheel is ontspoord de kracht van deze verhalen is dat ze nou juist net geen morele opvoedende functie hebben invloed door de eeuwen heen is de invloed van de arabische vertellingen enorm groot geweest op onze europese cultuur bouwkunst schilderkunst en litera tuur boccaccio en chaucer hebben het idee van een raamwerk als vertelstruc tuur gebruikt ook auteurs als james joyce charles dickens en gustav flaubert zijn geinspireerd door de arabische vertellingen vooral in het achttiende eeuwse europa waren genres van de orien taalse literatuur zoals de sprookjes en de erotische en moralistische verhalen volop in de belangstelling in de romantiek zijn enkele motieven en metaforen hiervan terug te vinden de dromen het woeste geweld en de erotiek zijn rechtstreeks ontleend aan de vertellingen censuur lange tijd zijn de vertellingen in de arabische wereld gezien als volks en van ondergeschikt belang de klassieke ook onze gekleurde visie op het midden ooste i hierdoo bepaald arabische literatuur hield er strenge fraai project voor voorbeeldmateriaal zie voetnoot regels op na wat de inhoud en stijl in nederland worden vanaf 1993 de een simpele variant op een les woord betreft daaraan beantwoordden de vertellingen van duizend en een nacht en beeld is om leerlingen op video vertellingen niet ze waren namelijk opnieuw uitgegeven door uitgeverij fragmenten te laten zien van aladdin geschreven in spreektaal en gedoseerd bulaaq in amsterdam het project en de wonderlamp van walt disney met een hoog gehalte aan erotiek het bestaat uit een veertiendelige deze fragmenten kunnen ze verge is niet verwonderlijk dat dat laatste ongekuiste editie die vertaald is wordt lijken met het originele verhaal het voor veel opschudding heeft gezorgd door de amsterdamse arabist richard moet niet moeilijk zijn om leerlingen zelfs in 1986 nog is in egypte de van leeuwen de serie wordt op een op basis hiervan een beeld te laten ongekuiste versie van de arabische originele en prachtige wijze geillu vormen van de arabische cultuur hun vertellingen verboden vooral van streerd door schrijver illustrator jean bevindingen zal wellicht een stereo religieuze kant werden de verhalen paul franssens in 1999 is het vertaal typie oproepen waarop dan weer in te aangemerkt als frivool en scabreus project voltooid en bezit ook nederland gaan is momenteel is er sprake van een kuis een volledige originele en ongekuiste zoals eerder in dit artikel besproken is heidsgolf in de arabische wereld versie van de vertellingen van duizend hebben de arabische vertellingen de dertig jaar geleden was er meer en een nacht deze is gebaseerd op een eropese cultuur en literatuur aantoon openheid maar ook in de europese 15e eeuws syrisch manuscript dat in baar beinvloed dit gegeven is zeer wel versies als die van galland en lane is 1984 is uitgegeven door moeshin uit te bouwen tot interessant lesmate door de samenstellers rigoreus mahdi hij vulde de vertellingen aan riaal of biedt aanknopingspunten voor geschrapt er zaten volgens hen nogal met verhalen uit de gezaghebbende een thematisch of vakoverstijgend wat obscene passages in die echt niet bulaaqeditie uit 1835 gerichte aanpak in het nieuwe vak door de beugel konden ckv kan daar dieper op worden inge in de klas gaan en verbanden worden gelegd met in de klas ik denk dan niet alleen aan de beeldende kunsten de bovenbouw van havo vwo maar de vertellingen van duizend en een nacht vooral ook aan de lagere klassen zijn vormen een onuitputtelijke bron van de vertellingen uitstekend lesmateriaal inspiratie ze mogen zeker niet ont de leerlingen worden geconfronteerd breken aan uw onderwijs als u besluit met een rijke en aparte verteltraditie thematisch te werken met een onder de sprookjesachtige sfeer zal hen werp als sprookjes aanspreken ze kennen de tekenfilms van walt disney de avonturen van sindbad de zeeman en bewerkingen van de vertellingen van duizend en een nacht aladdin en de wonderlamp of au baba vertaling richard van leeuwen amster en de veertig rovers in de efteling dam uitgeverij bulaaq verschenen zijn hebben ze de fata morgana gezien inmiddels de delen 1 en 2 en 5 t m 10 waarin ze een paar minuten meege de delen 3 en 4 volgen later en vormen voerd worden in de oosterse wereld een aaneengesloten ridderroman wellicht zijn er leerlingen in arabische in paperback kosten ze 39 90 per deel landen op vakantie geweest of zitten er gebonden in twee delen 95 00 allochtone leerlingen in de klas die uit eigen ervaring erover kunnen vertellen de illustraties zijn van jean paul franssens zie ook omslag een heel interessante opdracht die mogelijk ook discussie kan uitlokken is het laten vergelijken van de bij ons bekende vertaalde arabische sprookjes met de originele ongekuiste vertellingen van duizend en een nacht tsjip letteren 7 1 15