Beknopte bibliografie

Publicatie datum: 1990-06-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 6
Pagina’s: 58-60

Documenten

beknopte bibliografie walter de heat massamedia beeldcultuur woord en beeld televisie en film l beheydt 1990 taal en media in ons erfdeel xxxiii 90 3 blz 345 354 l beheydt 1986 jeugd en televise brussel brt 1986 h de coninck 1986 een pleidooi voor moeite de woordcultuur had voordelen in hard op de centravoc sam 1988 in het begin was er dal tong leuven kritak 1986 blz 59 72 las televisie ale onderwerp van vorming leuven infodok 1988 h de coninck 1987 smaak als laatste verweer in knack 13 5 1987 blz 41 51 a dietze en s klinkenberg red 1987 schennen met de reallteft televisie en ondenvijs amster p de moor 1988 zen en de kunst van het televi dam pendoor 1987 siekijken in knack 13 7 88 blz 79 81 inter view met h m enzensberger l heinsman en j servaes red 1988 hoe nleuw zijn de nietnve media een mediabeleld met j gents 1988 hoe mode literatuurbedreigen kan een perspectief leuven a000 1968 in ons erfdeel xxxi 1988 3 blz 383 389 moer 80 themanummer televisie moer 80 4 m janssens e a 1987 beeidenstorm in media land leuven davkisfonds 1987 j op de beeck 1985 omroopen kl de woestijn de b r t diskussie leuven kritak 1985 m janssens 1989 lof der traagheld over lees cultuur leuven davidsfonds 1989 j m peters 1989 het filmische denken of de bkmenkant van de beeldcuituur leuven acco s klinkenberg e a 1984 massamedia en taal 1989 onderwijs groningen wolters noordhoff 1984 dcn cahier j verachtert 1983 pedagogische psychologi sche didactische en materiole aspecten van film k w b 1987 de achterkant van het nleuws vorming en filmopvoeding in mediafilm extra leuven infodok 1987 reeks april 1983 n postman 1986 wil amuseren ons kapot verachtert 1985 semen kliken antwerpen weesp het wereidvenster 1986 plantyn 1985 juni 1990 19 de jaargang nummer 6 recente t v en cultuur en recreatie audio visuele studio pro vinciaal begijnhof zuivelmarkt 33 3500 has videoprogramma s sell te1 011 21 02 66 uitbreiding 297 p s normaal hebben alle scholen oen pakket aangekregen dallas enders bekeken videobandmontage van ongeveer 45 bege na het feest zonder afscheld verdwenen leidingsmap videoproduktie docentenhandleiding sluit aan bij centravoc 1988 in het begin was op 26 apri11990 zond de vara doze tv docu er dallas mentaire uit hij handelt over wdlem arondeus bestellen centrum voor arbeidersvorming en verzetsman homoseksueel en kunstenaar cultuurbeleid wetstraat 121 1040 etrussel bestellen nederlands filminstituut steynlaan te1 02 23731 11 8 1217 js hilversum te1 3521 76 45 prijs voor video handleiding f 50 inlekling tot de beeldcultuur schooltelevisiereeks van 4 x 25 schrljvers over de oorlog 1 veel beeld weinig cultuur vijfdelige tv reeks van de nederlandse onder 2 beeld en werkelijkheid wijs televisie schriftelijk materiaal 3 de geschiedenis van het beeld afieveringen wierook en tranen ruyslinck 4 de eigenschappen van het beeld de donkere kamer van damocles w f her bekroond met de bert leysenprijs 1988 mans de aanslag h mulisch pastorale 1943 aanvragen ministerie van onderwijs dienst vestdijk en het meisje met het rode hear th media en infonnatietechnologie zie elders in de vries deze vonk aanvragen video via eon zoekertje in de volgende vonk theater om to kijken moot je krabben tekstbrochure via infodok 13rabanconnestraat videoprogramma van 2t werkboekje 95a 3000 leuven to1 01622 87 44 dit didactisch videoprogramma heeft een dub inlichtingen not antwoordnummer 1115 1200 bel doel de leellijdsgroep van 8 tot 12 jaar en vb hilversum te1 35172 36 11 thousiasmeren voor theater en op basis van dit enthousiasme een begin van inzicht doen ont staan in theater aanvragen enkele video ministerie van onderwijs dienst media en inforrnatietechnologie zie elders vormingsmogelijkheden werkboekje s vlaams theater instituut an spachlaan 141 143 1000 brussel te1 02 itedlacult 514 40 44 doze organisatie had op 10 2 90 een studiedag over video in ondetwijs de documentatiemap is wacht tot 6 uur bandlni vericrijgbaar door stoning van 250 fr op reke videoprogramma van 26 workbook voor de ningnummer 001 1892733 48 van mediacult leerlingen handleiding voor de leraar scena glazentorenweg 13 9420 erpe mere te1 053 rio van wacht tot 6 uur bandini 83 68 17 dit is eon leerpakket film voor het secundair onderwijs gebaseerd op john fetes boek ver stichting lodewljk do raet filmd door dominique deruddere de sbchting heeft vier program ma s voor school aanvragen provincie limburg 5de direct of leerkrachtengroepen die op aanvraag inge 19 de jaargang nummer 6 juni 1990 richt kunnen worden 1 didactisch werken met av hulpmiddelen 2 methodisch verwerken van videoprogram ma s c rs italiaanse tv 3 actieve werkvormen met video te 4 begeleiden van av projecten inlichtingen stichting lodewijk de raet liedt straat 27 29 1210 brussel te1 02 240 01 11 5470 uren reclame c r w speeidienst van de bond in 1988 maalcten bij de privd netten de on cursus 7 v vakantie detbrekingen ens de films voor redame datum 28 101 2 11 kessel lo sums tot 20 van de duur van de films uit inlichtingen c r w troonstraat 125 1000 een absoluut record waartegen momenteel brussel te1 02 513 91 70 heffig geprotesteerd word de reclame bureaus steienzich vragen over de gegrondheid en de effectiviteit van de alomtegeriwoordige spots antwerpse morgan 232iv9 s rs verliest big brother dallas in 1 van orwell het van de buckingham palace televisie zonder grenzen het hof lanceerde zich op dal ogenblik als e em soap opera i oneindig veer afle veringen had ptins charles een vriendin in de oosteuropese landen wemelt het te wanneer zou de verloving aangekondigd genwoordig van de sthotelantennes op de worden er werden zelfs dramatische daken hi ails soorten en maten de oosteu afleveringen ingebowl een bijna dodelijk ropeanen profiteren van het versdqnsel auto ongeval een rinses de mogelijk aan televisie zonder grenzen kp functionatis anorexia nervosa leed vaklui moeten sen zqn niet in stealiets tegen deze nieuwe alleen maar bewondeting opbrengen voor trend te ondernemen wqweten niet waar het uftstekend management van het het vandaan komt of vrat er te zien zal zijn produkt hoe zou je branders in slagen 25 maar het is prachtig om het te hebben zegt van de 30 minuten van een bbc nieuwsuit een wares in praag tegen reuter zu is inn zending te kunnen inpikken om de verb van de duizenden inwoners van de hoofd ving aan te kondigen van andrew en stad van tsjechoslowalqe die satellietpro ferguson onbetaalbare prime time gramma s uit het westen kunnen ontvangen j bast on j grobben in knack de antwerp morgen 22 6 89 11 11 87 l agmtm4 1721 77amms117 6 4 74mnix vat juni 1990 19 de jaargang nummer 6