Beter (leren) spellen na 2005?

Publicatie datum: 2006-02-01
Auteur: Frans Daems
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 3
Pagina’s: 17-30

Documenten

17 beter leren spellen na 2005 frans daems in deze bijdrage1 willen we de spellingaanpassing van 2005 onderzoeken in het ruimere kader van het leren spellen wanneer we effectief spellingonderwijs willen opzetten is het verstandig te kijken naar de volgende zaken 1 de spelling processen dat wil zeggen de manier waarop het spellen en het leren spellen verlopen 2 de kenmerken van het spellingsysteem 3 de interactie tussen de twee vorige 4 de inbedding van de spelling in het taalonderwijs wanneer we wijzigingen in het spellingsysteem zoals die van 1995 en 20052 willen beoordelen is het niet onverstandig te kijken of en hoe goed slecht de spellingprocessen en de ontwikkeling van de spellingvaardigheid door de aanpassingen in het spelling systeem ondersteund worden spellingprocessen tijdens de leesontwikkeling bouw je gehelen op van zulke eenheden in de e werking van ons geheugen de ge richting van grafemen naar klanken en heugenopslag en de toegang daartoe betekenissen tijdens de schrijfontwikkeling spelen een centrale rol bij spelling bouw je eveneens zulke gehelen op maar processen heel veel woor den hebben nu in de andere richting die van klanken we met hun betekenis hun uitspraak naar grafemen de spellingskoppelingen en hun schrijf wijze in ons ge heugen tussen klanken en grafemen letters en opgeslagen volgens heden daagse theorieen lettercombinaties en tussen opeen moeten we ons woord geheugen opvatten als volgende grafemen in een woord leren we een reus achtig vertakt netwerk bestaande uit door ze telkens opnieuw op te merken en te semantische auditieve deeltjes fonemen schrijven in wisselende contexten bv m en visuele grafische deeltjes grafemen3 ai t enerzijds en grotere eenheden zoals foneem patronen of betekenis meid meisje spelling meid foneemclusters bv iw aksi en de spel maar ook