‘Betrokkenheid bij eigen en andermans werk, dát is belangrijk’. Culturele en Kunstzinnige Vorming op het Lek en Linge College.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 8-10

Documenten

betrokkenheid bij eigen en andermans werk dat is belangrijk culturele en kunstzinnige vorming op het lek en linge college hoewel de invoering officieel pas volgend jaar plaatsvindt staat al dit jaar als experiment het vak culturele en kunst zinnige vorming 1 ckv1 op het programma van het lek en linge college te culemborg een gesprek met kunstcoor lingen als je haar maar goed zit en dinator en docent drama john schapendonk en twee colle ubu roi is het afgelopen jaar gekozen ga s uit het ckv 1 docententeam ellen huijsmans docente voor een aantal producten waarin enkele disciplines werden gekoppeld tekenen en yvette ros muziekdocente over het wel en wee schapendonk we merkten dat de van de invoering van dit geheel nieuwe vak en een kijkje in grote totaalproducties toch niet voor de lessen alle leerlingen even motiverend waren hoewel iedereen een belangrijke rol vervulde in de voorstelling ging bij de repetities de aandacht toch vaak vooral veronique damoiseaux het lek en linge college is een nog in de brugklas en 2 mavo gegeven en naar de acteurs muzikanten moesten jonge school gestart als een mavo met als keuzevak in 3 mavo techniek com soms lang wachten door in kleinere 150 leerlingen is ze in vier jaar tijd uit bineren we met handvaardigheid in het groepen te werken aan bijvoorbeeld gegroeid tot een school met ruim 1400 vak industriele vormgeving leerlingen een muziektheater en het tekenproject leerlingen verspreid over vbo mavo kunnen daarvoor kiezen in vier havo waarbij de pilaren van de school wer havo en atheneum als een groot wit en atheneum als ze culturele en den beschilderd kwamen alle leer blok staat het nieuwe gebouw midden kunstzinnige vorming 1 gaan volgen lingen aan hun trekken en werkten ze in de velden aan de rand van culem er is zojuist een cd verschenen van met meer plezier aan hun project borg waar over korte tijd een nieuw onze schoolband en eens per jaar vindt bouwwijk zal verrijzen die voor een er een uitvoering plaats van klassieke toch heeft het lek en linge college nieuwe stroom leerlingen zal zorgen muziek daarnaast kunnen leerlingen ook dit jaar weer de nodige verande het docentencorps is jong en initiatief meewerken aan verschillende produc ringen doorgevoerd ter voorbereiding rijk onder leiding van tekendocente ties elk jaar voeren we meerdere keren van het nieuwe vak ckvi is in oktober ellen huijsmans wordt hard gewerkt theaterstukken op daarvoor wordt een proefproject van start gegaan aan het beschilderen van de zuilen in meestal s avonds gerepeteerd maar onder leiding van schapendonk de hallen sprookjesachtige scenes van daar heeft geen enkele leerling moeite we hebben ervoor gekozen vanaf dit kasteeltorens en vreemde vliegende mee ze gaan gewoon naar toneelles jaar niet meer aan een gezamenlijk wezens in bonte kleuren ontdoen de maar dan op school product te werken legt hij uit we school van haar wat koude karakter werken nu met een thema dat bij ver de wanden hangen vol met ingelijste een proefproject ckv 1 schillende disciplines wordt uitgediept werkstukken tot vorig jaar werkte de vierde klas gedurende een halfjaar staat iedere toen ik hier vier jaar geleden kwam jaarlijks in taakgroepen aan een grote vrijdagmiddag voor alle leerlingen ver werken werd er niet veel aan cultuur voorstelling behalve een spelerskern plicht in het teken van ckvi gedaan vertelt john schapendonk konden leerlingen kiezen voor de ver daarmee heeft het vak zeker aan status sindsdien is er veel veranderd in zorging van de muziek decorbouw of gewonnen muziek en handvaardigheid kan eind techniek zoals verlichting en geluid examen worden afgelegd drama wordt ondanks de successen van de voorstel tsjl p letteren 7 4 orienterende workshops maken of een commentaar in de vorm huijsmans ckvi vraagt een hele het ckvi project is in oktober gestart van een gedicht erbij te zetten wil ze andere aanpak dan we tot nu hadden alle vierdeklassers doorliepen in vijf nog even nadenken de betekenis van we zijn bij tekenen gewend om aan blokuren workshops bij tekenen de tekening is haar zelf ook nog niet een product een werkstuk te werken muziek drama ruimtelijke vorm duidelijk moet ze bekennen een groot deel van de les besteed ik geving en industriele vormgeving daar ook nu nog aan maar ik probeer als overkoepelend thema werd voor krantenartikelen toch meer dan vroeger informatie mee vervreemding gekozen een onderwerp een belangrijk doel van het nieuwe vak te nemen en over te dragen en ze te waarmee docenten en leerlingen bij de ckv i vormt het bevorderen van cul wijzen op interessante tentoonstel diverse disciplines goed uit de voeten turele betrokkenheid van leerlingen lingen zouden kunnen via de workshops zowel binnen als buiten de lessen werden de leerlingen op heel verschil soms lukt dat ook of bijna een leer zelf ontdekken lende manieren in het onderwerp inge linge had afgelopen zaterdag graag een het vormen van een eigen mening en leid bij tekenen kregen ze de opdracht concert van erik satie bijgewoond in eigen gedachten ten aanzien van het beelden te verzamelen in de omgeving plaats van een bezoek te brengen aan thema speelt een belangrijke rol in het van het schoolgebouw en ze te vervor de plaatselijke disco maar ze had nie nieuwe vak vertelt schapendonk men tot een vreemd voorwerp bijvoor mand kunnen overhalen met haar mee we willen de leerlingen zelf laten beeld door met perspectief kleur of te gaan en is tenslotte thuis gebleven ontdekken wat vervreemding kan grootte te spelen bij muziek luisterden een voorstelling die goed in het pro inhouden zonder hen in een bepaalde de leerlingen onder meer naar a tonale gramma had gepast vindt ook yvette richting te duwen door het aandragen muziek en discussieerden ze over de ros docente muziek maar die aan van subthema s daarover hebben ze al betekenis van vreemde klanken in de haar aandacht was ontsnapt in de wel ideeen die vormen het uitgangs muziek komende weken zal ze echter zeker punt bij de verschillende activiteiten na de workshops koos iedere leerling nog een muziekvoorstelling bezoeken bij aanvang van de dramalessen kre voor een van de disciplines het thema met haar groep maar het is niet een gen de leerlingen de opdracht na te wordt daar in zeven blokuren en met voudig aansluiting te vinden bij het gaan wat ze graag zouden willen het nodige huiswerk verder uitgediept onderwerp want zoveel culturele onderzoeken met betrekking tot het ik koos voor muziek omdat ik dacht mogelijkheden biedt culemborg niet thema daarbij werden onder andere dat ik daar het meest mee kon bij dit voegt ze eraan toe vervreemding van jezelf het toevoegen onderwerp zelf speel ik ook piano datzelfde merkt ook tekendocente van muziek en stemmen aan een vertelt marijke samen met een klas ellen huijsmans op ze zou graag bestaande voorstelling of tekst en genoot die gitaar speelt heeft ze een vaker de klas uitgaan om haar leer vervreemdende elementen in cabaret bizar muziekstuk gecomponeerd vol lingen te confronteren met echte genoemd die wensen vormen een vreemde geluiden erica had liever in kunstvoorwerpen maar wil daarvoor leidraad bij de invulling van de lessen de dramagroep gezeten maar is in de liever wat dichterbij huis blijven en een bezoek aan de voorstelling hamlet tekengroep ingedeeld haar inkt niet steeds naar amsterdam of utrecht een productie van huis aan de werf en tekening toont een groot fantastisch gaan daar gaan haar leerlingen growing up in public maakt onder object dat door zijn vleugels iets weg immers buiten schooltijd ook niet naar deel uit van de drama activiteiten een heeft van een vogel of vliegtuig plant toe ze zoekt het nu vooral in contac allesbehalve klassieke voorstelling achtige slierten groeien in de cockpit ten met een galerie in de stad en een tekst taalgebruik muziek en enscene en het grillige voorwerp hangt in de kunstenaar zal in de klas over zijn ring zijn aangepast aan de huidige tijd wolken in de verte doet het aan de werkzaamheden komen vertellen en aan de leeftijd van de spelers over surrealistische werken van salvador daarnaast probeert ze haar leerlingen wegend jongeren in een gedicht of dali denken van wie het werk klassi alert te maken op activiteiten in musea een tekening verwerken de leerlingen kaal is besproken en bekeken toch is en discussies over kunst door artikelen thuis hun indrukken van het spette ze nog niet helemaal tevreden de om uit de krant mee te nemen ze schrij rende optreden vol house spice girl geving moet anders want die is nog ven ook zelf een recensie over een achtige glamourdames uit films niet vervreemdend genoeg over kunstwerk of tentoonstelling soms ingevoegde teksten en weinig poetisch ideeen om er een toneeldecor van te wijst ze op informatie op internet taalgebruik tijdens de les leveren de tsjip letteren 7 4 9 leerlingen commentaar op eikaars een veel ruimere betekenis hebben dan meerdere keren schouwburg en muse werk en worden keuzes en uitwer bij aanvang um bezoeken aldus schapendonk kingen aan reflectie onderworpen de meeste dossiers zijn nu nog vrij daarna zetten ze enkele monologen uit leeg nagedacht wordt momenteel over een vervreemdend eindproduct de oorspronkelijke vertaalde tekst van mogelijke uitwerkingen van het onder begin februari zal het ckvi project shakespeare om tot een tekst met een werp en aan opdrachten wordt ge worden afgesloten met presentaties vervreemdende werking en denken na werkt daar is ook nog ruim de tijd van de vijf groepen bij muziek wordt over de mogelijke opvoering ervan voor het project is immers pas drie nu al hard gewerkt aan de opnames schapendonk bij tekenen ligt het weken bezig het kunstdossier wordt van vreemde geluiden die in de zelf accent nog sterk op het maken van pro tenslotte beoordeeld en zal samen met gecomponeerde muziekstukken wor ducten maar bij drama worden onder het eindproduct tot een rapportcijfer den opgenomen denderende treinen zoeksmatige elementen ingevoegd ckvi leiden jankende katten en stervende honden lang niet alle ideeen worden ook opge natuurlijk geen echte maar geperst voerd ik vind het belangrijk dat leer samenhang tussen de kunsten uit de gitaar met op de achtergrond lingen de theatrale mogelijkheden hoewel de eerste stappen op weg naar de dodenmars schallen door het klas leren onderzoeken door zowel naar ei een gewenste invulling van ckvi zijn lokaal hoe de presentatie dag er pre gen als andermans werk te kijken gezet is het docententeam zich ervan cies gaat uitzien is nog niet helemaal in de komende lessen wordt de op bewust dat het vak haar definitieve duidelijk het samenbrengen van alle dracht verder uitgewerkt duo s kiezen vorm nog niet heeft gekregen disciplines in een combinatie van alle dan een eigen theatertekstje van bij schapendonk we streven op de producten zal misschien nog de meest voorbeeld wouter stips tennessee eerste plaats naar meer samenhang vervreemdende werking opleveren e williams hugo claus of arthur tussen de disciplines hoewel we miller en voeren het bewerkte frag wekelijks overleg voeren binnen het ment op in de tot theaterzaal omge ckvi team is een goede afstemming bouwde kantine behalve op tekstinter moeilijk nu iedereen ook de aanpak pretatie moet dan ook worden gelet op van zijn eigen lessen aan de eisen van de enscenering en vormgeving het nieuwe vak probeert aan te passen beeldmateriaal voorwerpen en kleding ik denk er nu over om volgend jaar kunnen worden gebruikt en muziek binnen een thema steeds twee disci kan naar wens worden ingevoegd plines aan elkaar te koppelen zodat in daarvoor zijn in het goed uitgeruste ieder geval de samenhang tussen twee muzieklokaal voldoende instrumenten kunstvormen gewaarborgd wordt en opnameapparatuur aanwezig de talen doen nog niet mee aan ckvi dit jaar maar schapendonk heeft het kunstdossier inmiddels de eerste gesprekken met om ondernomen stappen tijdens het docenten moderne vreemde talen ge project later te kunnen retraceren hou voerd en die zullen zeker hun bijdrage den alle leerlingen een logboek bij alle leveren volgend jaar en met het plaat overwegingen keuzes en uitwerkingen selijke theater waar behalve toneel worden bovendien vastgelegd in een ook muziek cabaret en dansvoorstel persoonlijk kunstdossier aan het eind lingen worden opgevoerd worden van de rit blikken de leerlingen hierin contacten onderhouden om het ckvi ook terug op het afgelegde traject thema en het culturele programma op reflectie op veranderingen in visie op elkaar af te stemmen we streven er het thema vormt een belangrijk onder nu naar ten minste een keer binnen deel van de evaluatie evenals een goe een discipline een culturele activiteit de argumentatie voor gemaakte keuzes buiten de klas te ondernemen maar tijdens het hele traject vervreemding volgend jaar moeten we komen tot een zal tenslotte voor de meeste leerlingen constructie waarin alle leerlingen n 7 4