Bibliografie Intercultureel onderwijs

Publicatie datum: 1995-03-01
Auteur: Ilse Humblet
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 4
Pagina’s: 74-76

Documenten

bibliografie intercultureel onderwijs de bibliografie is vrij kort omdat de meeste interessante werken en adressen in de onderstaande inventarissen zijn terug te vinden inventarissen les en spelwijzer voor multi etnisch samenleven een inventaris 1993 info jeugd nationaal samenstelling marc laquiere roos proesmans verantwoordelijke uitge ver roos proesmans p a vrijdagmarkt 11 2000 antwerpen tel 03 231 07 58 500 bef deze inventaris geeft een overzicht van het aanbod van recent materiaal dat bruik baar is om lessen themadagen of projectweken voor te bereiden over multicultureel en multi etnisch samenleven over vooroordelen en discriminatie over racisme migranten asielzoekers vluchtelingen of over extreem rechts de selectie werd beperkt tot nederlandstalig materiaal van maximaal vijf jaar oud dat praktisch bruik baar is en geschikt voor educatieve doeleinden er wordt telkens een korte inhoud gegeven en een aanduiding van de doelgroep voor wie het materiaal het meest geschikt is naast les en spelmateriaal wordt een overzicht van audiovisueel materiaal gege ven en een lijst van gastsprekers en van tentoonstellingen of activiteiten om op school te organiseren centra die leerkrachten ondersteunen of begeleiden rond de thematiek krijgen eveneens een aparte plaats tot slot volgt nog achtergrondmate riaal en een lijst van tijdschriften en andere inventarissen de inventaris is uitgebreid overzichtelijk gestructureerd en gebruiksvriendelijk door het land van ico een beknopte reisgids 1994 godelieve van geertruyen provincie oost vlaanderen provinciaal centrum voor interculturele vorming lostraat 28 9000 gent tel 09 221 15 71 100 bef door het land van ico is een richtinggevende inventaris waarin een beperkt aantal items opgenomen zijn maar waarin elk item staat voor een welbepaald aspect van de interculturele vorming dat dan meteen ook toegelicht wordt inleiding p 7 aan de eigenlijke becommentarieerde inventaris gaat een deel vooraf waarin een situering en toelichting van het begrip interculturele vorming gegeven wordt dit concept vormde de basis voor de selectie van het materiaal terwijl andere ico inventarissen volledigheid nastreven werd in deze inventaris enkel materiaal opge nomen dat aansluit bij de vooropgestelde visie over 100 nit 24e jaargang nummer 4 maart april 1995 ik de 87 opgenomen werken worden onderverdeeld in informatieve werken educatie ve werken en audiovisueel materiaal om het opzoeken van gepast materiaal te ver gemakkelijken is een trefwoordenlijst opgenomen dit neemt echter niet weg dat de rudimentaire indeling de toegankelijkheid van de inventaris toch wel beperkt werkmap jeugd democratie en verdraagzaamheid 1993 provinciaal administratief centrum wilsonplein 2 9000 gent tel 09 267 75 00 contactpersoon agnes verspreet gratis deze werkmap bestaat uit een lijst met suggesties van vormings en animatiemate riaal om met jongeren van 14 jaar en ouder in klas of groepsverband de thema s democratie en verdraagzaamheid verder uit te diepen de lijst biedt een selectie van toegankelijk en bruikbaar materiaal dat zowel informatief als educatief is niet opgenomen in de bovenvermelde inventarissen lesmateriaal kijk taal een programma voor intercultureel taalbeschouwingsonderwijs voor de boven bouw van de basisschool a rasenberg den bosch malmberg kijk taal heeft als doelgroep leerlingen van het 4de 5de en 6de leerjaar het is bestemd voor groepen met en groepen zonder allochtone leerlingen kijk taal bestaat uit een handleiding voor de leerkracht met algemene informatie en leshand leidingen per thema en daarnaast drie leerlingenboeken met elk twee thema s de thema s bestaan elk uit ongeveer zeven lessen de volgende zes thema s komen aan bod talen dialecten en accenten je kunt hetzelfde in verschillende talen zeggen allemaal talen over spreken luisteren schrijven en lezen wat talen wel en niet gemeen hebben anders is niet gek met het oog op taal boonstra e a 1990 s hertogenbosch landelijke pedagogische centra lpc met het oog op taal is een lessenreeks interculturele taalbeschouwing het pakket bestaat uit drie onderdelen achtergrondinformatie en een handleiding voor leerkrachten leerlingenmateriaal hetzelfde gedacht anders gezegd taalzijdig en rare jongens een cassettebandje met teksten m b t de lessen maart april 1995 nummer 4 24e jaargang wie nu nog zwijgt moet alles vrezen dichters tegen racisme 1994 berchem epo tel 03 239 68 74 bundel 550 bef educatieve map 150 bef bundel met 60 gedichten educatieve map voor bespreking zie ingeboekt in dit nummer hoe organiseer je een dag voor vriendschap en gelijkheid 1994 school zonder racisme jongeren tegen racisme maria theresiastraat 10 9000 gent tel fax 09 233 31 85 80 bef in deze brochure worden tips en ideeen gegeven over hoe de school een dag voor vriendschap en gelijkheid kan realiseren ik beken kleur werken rond het europees paspoort tegen racisme 1994 centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding te verkrijgen op het centrum voor informatie en documentatie van het ministerie van de vlaamse gemeen schap departement onderwijs koningsstraat 71 3de verdieping 1000 brussel tel 02 219 95 27 contactpersoon veronique adriaens is bezorgd geweest aan alle secun daire scholen in vlaanderen deze map richt zich tot leerkrachten en alle begeleiders van jongeren tussen 14 en 18 jaar die het thema racisme aan de orde willen brengen kinder en jeugdboeken k1fkif 1993 1994 bakermat uitgevers koningin astridlaan 160 2800 mechelen 015 42 05 08 per boekje 175 bef kifkif is een boekenreeks voor kinderen van 9 tot 12 jaar die drie maal per jaar ver schijnt anita wuestenberg omschrijft de reeks als volgt kifkif is op de eerste plaats ontspannende lectuur voor kinderen daarnaast lenen de boekjes zich echter uitste kend voor gebruik in de klas de teksten bieden tal van mogelijkheden voor begrij pend en expressief lezen spreken en luisteren zelf schrijven dramatiseren knutse len tekenen muziek beluisteren en dat alles vanuit een intercultureel perspectief bij elke rubriek worden enkele didactische tips gegeven om er in de klas mee te werken waar mogelijk wordt ook bondig informatie gegeven over de auteur en over het boek waaruit een verhaal of fragment ontleend werd bij een of meer rubrieken worden telkens ook concrete lessuggesties uitgewerkt uit lesbrief bij kifkif 2 wie leest die feest use humblet vredestraat 43 2800 mechelen pas npil 24e jaargang nummer 4 maart april 1995