Bibliografie. Mondelinge en schriftelijke communicatie.

Publicatie datum: 1991-09-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 1-2
Pagina’s: 106-109

Documenten

106 bibliografie mondelinge en schriftelijke communicatie herman verstraeten algemeen drop w j h l de vries taalbeheersing handboek voor taalhantering groningen wolters noordhoff uitstekende behandeling van de belangrijke aspecten die bij het schrijfproces komen kijken o a argumenteren structureren formuleren hermkens h m verzorgd nederlands s hertogenbosch malmberg behandelt alle elementen van de taal vooral het gedeelte over schriftelijke communicatie is interessant koikhuis tanks j a in verzorgd nederlands en prettig leesbaar groningen wolters noordhoff praktische adviezen voor wie duidelijk wil schrijven pieste a incorrect nederlands behandeling van veel voorkomende stijlfouten pur merend j muusses heel bruikbaar met goede voorbeelden en oefeningen rentrema j schrijfwijzer handboek voor duidelijk taalgebruik s gravenpage staats uitgeverij uitstekend boek dat antwoord geeft op taakvragen die opduiken bij het schrijven van brims ven rapporten nota s enz over tekstopbouw zinsbouw woordgebruik spelling leeste kens de recentste uitgave 1989 heeft het ook over staldimensies en formuleeradviezen steekouder m c jansen leren communiceren procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie groningen wolters noordhoff het belangrijkste handboek voor het leren van communicatieve vaardigheden samenvallen formuleren een voordracht houden vergaderen enz belicht theorie en vat die samen in overzichtelijke schema s reikt procedures aan voor diverse vormen van schriftelijke en mondelinge communicatie telanus c b een scriptie rapport artikel schrijven utrecht het spectrum beknopt en overzichtelijk geschreven in de vorm van een rapport interessant zijn ook de wenken aanhangsel 3 voor het houden van voordrachten die van belang kunnen zijn bij de mondelinge presentatie van een rapport of artikel mondelinge communicatie kleingeld phil h telefoneren praktisch handboek voor de telefoniste receptioniste baarn bosch keuning bijna uitsluitend bestemd voor telefonistes en receptionistes een pleidooi voor een vlotte telefoontaal mk 21e jaargang nummer 1 2 ser dec 1991 107 korswagen c j j mondelinge communicatie groningen wolters noordhoff behandelt de discussie en de vergadering het spreken in het openbaar het gesprek en het interview palm hoebee m h palm effectieve zakelijke presentaties groningen wolters noordhoff concrete tips en adviezen voor mondelinge presentaties in de zakelijke sfeer de auteurs besteden vei aandacht aan de xesentatiestructuur tilanus c b een spreekbeurt voordracht presentatie houden utrecht het spectrum praktisch boekje met veelaandacht voor audiovisuele middelen sch rift elijke communicatie boskar c i van dalden functioneel schrijven apeldoorn van walraven eenvoudig werkje over de verschillende tekstsoorten telkens met een voorbeeld geil us treerd originele schrijfopdrachten edens b c h l van der schoot fenijn toegepaste taal culemberg l4uwer behandelt formuleren begrijpelijk schaven corresponderen adverteren rapporteren spre ken discussieren en spellen aan het eind is voornamelijk taalkundige oefenstof opgenomen eenieren f h van r grootendorst t kreiger argumentatietheorie leiden martinus nij hoff bedoeld als inleidend overzicht van verschillende theorieen over argumenteren op zijn gebied een van de beste werken in het nederlandse taalgebied interessant voor wie enig inzicht wil verwerven in persuasieve technieken en in de opbouw van deugdelijke redeneringen elling m g m de techniek van het schriftelijke rapporteren groningen wolters noordhoff doelgerichte handleiding voor studenten in de meer technische en exacte richtingen con crete aanwijzingen met tekstmodellen geel r hoe zet ik mijn gedachten op papier het schrijven van essays weten schappelijke teksten groepsverslagen muiderberg coutinho beschrijft een strategie die het schijven van verschillende soorten teksten kan helpen ver gemakkelijken interessant hoofdstuk over brainstormen en het vormgeven van ideeen eer der beschouwend met oefeningen held m j den e a noteren en rapporteren communicatie in bedrijf en organisatie amsterdam instituut voor individueel onderwijs duidelijke behandeling van eenvoudige vormen van schriftelijke informatie zoals notities mededelingen en formulieren janssen d red zakelijke communicatie een leergang communicatieve vaardighe den voor het hbo groningen wolters noordhoff 2d1 docentenhandleiding deze tweedelige leergang voor het hoger beroepsonderwijs is in elf modules ingedeeld hij behandelt een groot aantal communicatievormen rapporten brieven presentaties tweege sprekken vergaderingen beleidsteksten enz bij de behandeling van deze communicatievamen besteden de auteurs veel aandacht aan een goed omlijnd communicatieplan en aan de specifieke opbouw van de teksten ze gaan daarbij tekens uit van een standaardbouwplan een onmisbaar werkinstrument voor het communicatieonderwijs sep dec 1991 nummer 1 2 21e jaargang nit 108 lamers h a j m hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst een handleiding om scrip ties verslagen dissertaties rapporten en beleidsnota s te schrijven muiderberg coutin ho zeer uitvoerig overallee aspecten van het schriftelijk rapporteren tekst en illustraties veel aan dacht voor het kiezen van indelingsprincipes ook 20 pagina s wenken voor effectief taalgom bruit looijmans p m palm hoebee e ffec tieve zakenbrieven groningen wolters noordhoff een must voor wie brieven schrijft in de zakelijke sfeer veel aandacht voor de mantgerichte orientering duke adviezen over toonzetting std formulering structurering toegelicht met voorbeelden luijk p v aardig communiceren leiden martinus nijhoff een boek voor de introductie van de eerste begrippen over communicatie in de secundaire school uitermate heldere structuur kaminformatie wordt eenvoudig en gebruiksldaar aangeboden met veel luchtige grappige voorbeelden miranda m j a e wardenaar scriptieproblemen utrecht het spectrum over de afstudeerscriptie nogal beschrijvend vooral deel ii is interessant behandeling van 14 problemen met tactieken voor de aanpak van ek daarvan nederhoed p helder rapporteren een handleiding voor het schrijven van rapporten scripties nota s en artikelen in wetenschap en techniek deventer van loghum slaterus uitstekend werk gebaseerd op lange praktijkervaring behandelt alle aspecten van het formele rapport met 40 pagea s wenken i v m tekstformulering nederhoed r wie wil er even notuleren een beknopte handleiding voor het schrijven van vergaderverslagen deventer van loghum slaterus over de verschillende activiteiten van de notulist en over het formuleren van de tekst van het vergaderverslag alfriee opbouw en stijij overduin b rapporteren het schrijven van rapporten nota s scripties en artikelen aula paperback het spectrum behandelt soorten probleemstelling waar een rapport vanuit kan gaan en bespreekt uitvoerig de opbouw van het rapport opg middenveld eindvela veel aandacht voor de formule rmg van de tekst 2 reeksen adviezen om begrijpelijk te scirg ven en om verzorgd te schrijven peters j p m schrijven h opleidings en werksituaties deventer kluwer over het schriftelijk vastleggen van reformatie deelaandacht vaar het maken van aantekenin gen bedoeld voor het hoger bercepsanderwis snoeck heeltamari a f schrijven een handleiding voor het opstellen van zakelijke tek sten leiden martinus nijhoff overzichtelijk werk dat het vooral heeft over tekststructuur en tekstschema s interessant hoofdstuk over de samenhang van alinea s steen p van rapporteren in organisaties groningen wofters noordhoff besteedt vid aandacht aan de vaste structuren waarmee teksten kunnen worden geanaly seerd en ontworpen het bevat heel wat oefeningen bij teksten uit verschillende organisaties de kern is 14 vragensets over uiteenlopende rapporttherna s timmers c werkwijzer 50 tips effectief communiceren alphen aan den rijn samson uitvoerige behandeling van het communicatieproces systematisch overzicht van de ver schillende lees luister spreek en scfriffstrategieen aangevuld met praktische tips 21e jaargang nummer 1 2 sep dec 1991 109 beg rijpelijk sch rijven beheydt l e a taal v aardig malle de sikkel een wegwijzer bij taalhantering duidelijk afgelijnde leerdoelen grote variatie in de soorten oefeningen ook voor groepswerk bedoeld voor het hobu hauwermeiren p van leesbaar nederlands malle de sikkel over leesbaarheid op het niveau van het woord dean en de tekst heel logisch en berede nerend opgesteld bk kenmerk van leesbaar nederlands wordt afgrond met een schrgad vies 25 in het totaal schulz von thun f e a begrijpelijk schrijven een cursus vertaald door d j m a ever aers leiden sprayt eenvoudig werkje over hoe 1e de leesbaarheid van teksten kunt beoordelen en hoe 1e die kunt verbeteren met oefeningen en oplossingen werf f c van der hoe maak ik mijn geschriften leesbaar rotterdam universitaire pers een geprogrammeerde cursus in begrijpelijk en onderhoudend schrijven werff f c van der trefzeker schrijven een gep rogrammeerde cursus in creatief en helder schrijven lelystad koninklijke vermande bv over stil en formuleren betrekkelijk oppervlakkig geeft vooral algemeenheden herman verstraeten inspectie provinciaal onderwijs oost vlaanderen gowemementstraat 1 9000 gent noten 1 omdat veel van de vermelde boeken geregeld herdrukt worden zijn geen jaar tallen opgenomen wrap sep dec 1991 nummer 1 2 21e jaargang vim