Bijlage 1 – Stellingen

Publicatie datum: 1971-01-01
Auteurs: W. Drop
Collectie: 02

Documenten

bi j lage 1 stellingen w dro p 1 lezen van infdrmatie zonder leesdoelstelling is of je een bos gaat rooien voor je weet of het gaat om bomen hakhout paddestoelen of bosbessen 2 begrijpend lezen is niet een vaardigheid maar een serie vaardighe den 3 ieder van die vaardigheden moet je trainen en t kind moet in z n eigen termen weten wat het traint 4 vragen bij een informatief stuk dienen in de onderwijssituatie dus buiten de selectie situatie voor de zelfcontrole van de lezer het moet hem dan volstrekt duidelijk zijn wat hij controleert 5 vragen moeten normale leesresultaten controleren en geen detec tive achtige huzarenstukjes ook geen opmerkzaamheid voor nietige details 6 de teksten waarop de kinderen hun activiteiten van het begrijpend lezen oefenen moeten in hun soort perfect zijn 7 pas wanneer de vaardigheden op perfecte teksten goed zijn inge oefend komt de moeilijkste opdracht zo goed mogelijk de informa tie halen uit gewone dat is bijna altijd gebrekkige teksten 8 het omgaan met zulke teksten moet als een aparte vaardigheid worden onderwezen het kind mag niet denken te falen waar in feite de tekst faalt het moet weten wanneer het een onzekere interpre tatie moet geven omdat de tekst niet beter toelaat 9 er bestaat aanleiding voor de veronderstelling dat er in de loop van het onderwijs van basisschool tot en met tertiair onderwijs een aantal kloven gapen tussen niveaus van begrijpend lezen deze kloven zijn misschien in betekenis vergelijkbaar met de taalachterstand aan het begin van het basisonderwijs 43