Bijna bruikbare handleiding voor poëzie lezen. Ernst van Alphen e.a. schreven ‘Op poëtische wijze’.

Publicatie datum: 1997-01-01
Auteur: Kees Combat
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 29-31

Documenten

bijna bruikbare handleiding voor poezie lezen ernst van alphen e a schreven op poetische wijze7 af en toe is het goed je kennis van het vak op te poetsen voor het poezie onderwijs is daar gelegenheid voor in een recent verschenen handleiding op poetische wijze getoetst aan de concrete lessituatie ver van de lespraktijk maar nut tig om als docent alert te blijven op recente ontwikkelingen een paar vragen bronzwaers boek was en is bedoeld een inleiding over het lezen van poezie van ernst van voor mensen met een minstens ge alphen en drie collega s specialiseerde belangstelling voor poezie en als zodanig lijkt het me niet direct ideaal voor de leraar die op kees combat waar doelde lucebert op toen hij in vorm van een goede en inspirerende vele fronten tegelijk moet werken zo zijn beroemdste gedicht verkondigde handleiding vreemd is het dus niet dat onlangs bij veel hanteerbare boeken over het lezen coutinho een boek verscheen voor van poezie hebben we niet enige jaren degene die wil worden ingeleid in de ik tracht op poetische wijze geleden publiceerde de nijmeegse wereld van de poezie je leest het in de dat wil zeggen hoogleraar algemene literatuurweten hoop dat je er straks in de klas iets mee eenvouds verlichte waters schap w bronzwaer zijn lessen in kunt doen is dat zo de ruimte van het volledig leven lyriek een degelijk stuk werk terecht vier mensen die stuk voor stuk hun tot uitdrukking te brengen aangekondigd als een nieuwe neder kwaliteit hebben getoond staan garant landse poetica bronzwaer plaatste voor een handleiding voor het lezen zijn studie in de traditie van de van poezie met inhoud in op poetische buddingh verstond de dichter onmid poetica s die kort na de tweede wijze stellen ernst van alphen lizet dellijk en legde daarvan getuigenis af wereldoorlog werden uitgebracht duyvendak maaike meijer en ben in zijn essay eenvouds verlichte waters door albert westerlinck achilles peperkamp de dichtkunst aan de orde dat was die poetische wijze jawel mussche en j elema en erkende dat ten behoeve van de lezer wat verstaan maar de andere versregels van het daarnaast ook in de voorhof der poezie we onder poetische teksten in verge citaat lijken toch een stuk gemakke van g kazemier 1971 vestdijks lijking tot andere typen welke lees lijker dan dit eenvouds verlichte de glanzende kiemcel 1950 en willem houding dienen we bij voorkeur aan waters zeker de poezie van onze wilminks in de keuken van de muze te nemen om gevoelig te zijn voor eigen tijd is juist bij de dichters die 1991 in 1996 herzien en omgedoopt poezie wat voor middelen gebruiken als de besten worden gewaardeerd tot schriftelijke cursus dichten ook wijst dichters om binnen de traditie te pas doorgaans niet eenvoudig kouwenaar hij erop dat daarnaast talloze schooi sen en daaraan indien nodig te ont lucebert vroman daar ga je toch en studieboeken de technische begin snappen hoe verhoudt de poezie zich voor zitten al schreef vroman ook selen van de poezie hebben behan tot de retorica en de hamvraag gedichten waarmee je wel een eindje deld wetenschappelijke studies aan het hoe tenslotte maak ik als lezer van al om kunt lopen maar ook oudere onderwerp zijn gewijd en vele analy die kennis gebruik om tot een zinnige gedichten vragen doorgaans willen ses van afzonderlijke gedichten gepu interpretatie van een gedicht te ko we ze in hun wezen verstaan aandacht bliceerd men dat zijn nuttige vragen al van de lezer die is dankbaar dat hem komen ze wel van bovenaf ik mis een gids wordt toegewezen in de per bijvoorbeeld de vraag hoe doet de soon van een gedreven leraar of in de gemiddelde lezer van literatuur dat tsji p lettere n 7 2 29 in die zin dat de wat oudere leerling of gedicht voorjaar van c o jellema student zelfstandig aan de slag kan en zien op welke schouders de dichter dan is het aangenaam dat van alphen feitelijk moest staan en van welke ver c s in de keuze van hun voorbeelden worvenheden in de poezietraditie hij over de grenzen van plaats en tijd impliciet gebruik maakte het is een heengaan zodat een sonnet van perk aan loopje naar een mooie afwisseling gevolgd wordt door een stukje ilias de van opdracht en informatie die het invalshoek is dan ook meer die van de mogelijk maakt dat oude en moderne algemene literatuurwetenschap dan lyriek gelijkelijk als voorbeelden te van de neerlandistiek een begrip als demonstreren de apostrof zal weinig neerlandici zeker oudere iets zeggen behalve als tropen en tekens aanhalingsteken en het lijkt ook wel daarna plaatst van alphen in hoofd een detail die aanroeping de aan stuk 5 vertrouwde gegevens van de spreekvorm van de tweede persoon retorica in het licht van de verworven o zoontje in me o woord ongeschre heden van de laatste decennia in het ven het hele eerste hoofdstuk is erop bijzonder de semiotiek of tekenleer gebouwd inclusief de opdrachten en daarbij concentreert hij zich opnieuw ts ts ip en een andere vraag hoe komt het toch dat steeds minder mensen gedich van alphen komt er ook later op terug als het rondje kennis en inzichtver werving is gedaan het poetische systeem je kunt gedichten lezen we weten het op een paar begrippen symbool icoon en index voor veel oudere gebruikers van het boek zal nieuw zijn de aanvul ling van de stijlfiguren zoals we ze uit lodewicks literaire kunst zo mooi op een rijtje kregen definitie en voor ten lezen zouden die soms te inge allemaal met een houding van in hoe beeld na elkaar met betekenisfigu wikkeld zijn geworden te cerebraal verre verwijst de tekst naar de of een ren van verandering beide aangeduid te weinig spontaan werkelijkheid het referentiele lezen als tropen daarvan is de metafoor in maar je kunt het ook doen en feitelijk zijn verschillende vormen de belang ruime keuze van teksten doen we dat in de formele fase ver rijkste terwijl een troop een begrip van alphen duikt in het verschil schrikkelijk vaak te vaak mijns inziens vervangt is een symbool volgens tussen poezie en proza verhalende met aandacht voor het poetische andere alw ers van luxemburg bal teksten en moffelt niet terecht het systeem oftewel zaken als herhaling etcetera een teken waarbij datgene verhalende gedicht een beetje weg versvoeten versregels strofen klank waarnaar verwezen wordt meestal iets daarmee valt noodgedwongen een herhalingen en rijm het referentiele materieels op grond van associaties groot deel van de middelnederlandse krijgt wel wat mee in dit boek maar iets meer en iets anders betekent poezie de epiek en de didactische het accent ligt op het poetische sys meestal iets immaterieels de mate literatuur buiten het bestek van dit teem en het hoofdstuk sluit af han riele roos bijvoorbeeld als teken van de boek en missen we ook een deel van dig met een lijst belangrijke termen immateriele liefde zo kan het ook in het instrumentarium waarmee we en literatuurverwijzingen zo doet van woorden lees de tekst om te merken greep zouden moeten kunnen krijgen alphen dat ook in het eveneens door dat het allemaal minder simpel is dan op episch lyrische gedichten zoals het hem verzorgde derde hoofdstuk waarin ik het hier voorstel uur u de vis of robert ankers experi hij nader ingaat op afwijkingen van en een icoon zie de verkeersborden menten met het lange verhalende een patroon en conflicten tussen het om te begrijpen wat daarmee buiten de gedicht zoals in zijn recente bundel linguistische en het poetische systeem poezie wordt bedoeld man met kind in het vertrek genomineerd voor de vertrouwder zal de niet alw er zijn voetpad zo ook kunnen kleine letters vsb poezieprijs 1997 met datgene wat ben peperkamp in bijvoorbeeld bij het engelse ik i in het hoofdstuk poezie en traditie naar plaats van i een iconisch teken zijn er blijft toch veel te doen met op poeti voren brengt inductief te werk gaande voor de poging van het lyrisch ik zich sche wijze het is echt een handleiding laat peperkamp aan de hand van het zelf te verkleinen en zijn ruimtebe 30 tsjip letteren 7 2 schrijvingen dikwijls iconische tekens elk woord elk teken om en om dat van de personages die erin leven index mijn oude hekel aan het fileren van tenslotte heeft als voornaamste impuls teksten bovenkomt omdat ik tijdens voor de tekst de samenhang of wat van deze meta interpretatie alle sponta alphen in het wel eens al te vermoei niteit ten opzichte van de gedichten ende jargon contiguiteit noemt bij kwijtraak mijn plezier in beide gedich armando zijn bomen schuldig omdat ten zie vervagen onder het geweld van ze verwijzen naar de mensen die aan dit jargon waarvan ik hoop dat mijn hun voet vermoord zijn tijdens de oor leerlingen nooit last zullen krijgen log decennia geleden ze zijn indexen dat kan niet kan nooit de bedoeling van het kwaad dat zich aan hun voeten zijn van poezieverkenningen ik ben heeft afgespeeld misschien is een het in dit opzicht zo verschrikkelijk index gewoon een aanwijzing een ver eens met herman de coninck zaliger wijzing het lijkt mij een soort jargon die ingewikkeld gedoe rond eenvoudi waar ik mijn leerlingen niet gauw zou ge gedichten verafschuwde en moeilij opzadelen als ze maar inhoudelijk ker poezie zo eenvoudig mogelijk pro hetzelfde kunnen duiden beerde te verstaan in verstaanbare taal kortom moet ik de kwaliteit van deze vergaande verwarrende interpretaties handleiding aflezen aan de aard en de waar leidt deze cursus toe moeten we taal van deze interpretaties dan legt ze maaike meijer geloven die verantwoor het loodje maar wat mij voor de delijk is voor het slothoofdstuk 6 waar docent heel nuttig lijkt is kennis te in zij voorbeeldinterpretaties geeft van nemen van het voorgaande en van de twee gedichten dan leidt het tot zeer afsluitende zelftoets waarin het diepzinnige redeneringen waarbij gedichten gieten gedenksteen van het vooral om taalproeven gaat een saul van messel aan de studerende gedicht lees je niet als een krant en wordt overgelaten met een aantal evenmin als een verhaal met een plot zinnige vragen ook van meijer maar ja maar meijer als nu dat gedicht dan zonder dat zij een en ander voor werkelijk van alles met serajevo en de je invult dat lijkt mij de beste weg gemartelde bruid indonesia heeft te aanschaffen dus in elk geval voor de maken of het verhaal vertelt van een bibliotheek en als je alle nieuwigheden meisje dat zo graag naar meneer hale precies wilt onthouden voor jezelf e wijn gaat of dat te horen krijgt dat haar minaar verslagen ligt al onder de linde groene e van alphen e a op poetische wijze handleiding daarop lijkt de voorbereiding op dit voor het lezen van poezie coutinho bussum 1996 slothoofdstuk met interpretaties niet isbn 90 6283 008 o 190 pp berekend en daarom zijn de gedichten gekozen van vasalis kennen en fritzi ten harmsen van der beek interpretatie van het uitzicht waarvan ik het eerste al gauw zou interpreteren als de faalangst het tekortschieten met dat wat je uiten wil en het tweede als de klacht van een ik dat zich knap gestoord weet in zijn uit zicht op de tuin door de aanwezigheid van een oude baas meijer keert zozeer ts ts ip