Boekbesprekingen

Publicatie datum: 1980-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 5
Pagina’s: 12-13

Documenten

boekbesprekingen louis e raths c s naar eigen waarden emotionele en sociale ontwikkeling in het voortgezet onderwijs deel 1 basisboek t emniscaat rotterdam 1978 110 p 312 fr sidney b simons c s naar eigen waarden emotionele en sociale ontwikkeling in het voortgezet onderwijs deel 2 praktijkboek lemniscaat rotterdam 1978 168 p 388 fr dit zijn de boeken die ten grondslag lagen aan de conferentie stroom aardeverduidelijking zie von informatie 1980 4 p 2 5 t e auteurs gaan ervan uit dat ieder individu binnen de bestaande mogelijkheden zijn eigen waardesysteem zou moeten op bouwen dat betekent dus dat zij op het gebied van de waarden streven naar wat in de von altijd creatief gedrag genoemd is creativiteit is niet gelijk aan woordenspelletjes of brain storming het interessante is nu dat deze boeken voor dit stre ven naar creatief gedrag een zeer hanteerbare duidelijke methode voorstellen het eerste deel bevat naast een algemene inleiding over het proces van waardevorming een aantal suggesties in ver band met waardevormende reacties voorbeelden van waardensten cils en andere methodes het tweede deel geeft dan 71 waarde vorming6trategieen op het eerste gezicht zou men misschien ver wachten dat dit alles in de eerste plaats bruikbaar zou zijn in lessen catechese of zedenleer maar uit het boek blijkt over duidelijk dat het even geschikt is voor lessen nederlands en voor andere vakken als vreemde talen geschiedenis enz waardeverduidelijking geeft uiterst boeiend materiaal voor praat en luisterlessen voor schrijfoefeningen voor lezen ook lite ratuur voor taalbeschouwing enz naar mijn eerste ervaringen werken leerlingen doorgaans er zeer graag aan en de lessen hier rond zijn volledig normaal functioneel ze hebben zeer sterk het gevoel voor eigen rekening te werken zijn er dan geen zwakke kanten aan het boek en aan de methode waarschijnlijk wordt er iets te veel gerekend op de waarde vrijheid van de methode want de mogelijkheden om de leerlin gen bewust of onbewust te manipuleren blijven uiteraard bestaan al was het maar bij het bepalen van de onderwerpen die aan de orde komen ook is het de vraag of men niet in sommige gevallen de bestaande sociale vooroordelen versterkt zeker op korte ter mijn een uiterst bruikbaar boek dat nieuwe perspectieven opent voor de klassepraktijk zeer aan te raden voor alle leerkrachten uit het secundair onderwijs voor de basisschool bestaat in dezelfde geest harold bessell e a het kringgesprek zelfde uitgever misschien valt de prijs wat tegen en wie zeker wil zijn dat zijn of haar 700 fr e oed besteed zijn kan nog eerst de artikels over waardeverduidelijking eens nalezen in impuls 10 e jg 1979 80 nrs 1 2 en 4 r poger noot er wordt heel wat afgeboomd over een nieuw aandachtspunt binnen onderwijsvernieuwing nl waardeverduidelijking hoe waarde vrij dit al dan niet kan en of het nu gaat om waardever duidelijking of waardeverandering daar kan men het nog heel lang over hebben ook in het recentste von congres te oostmalle werd hierover een waardeverduidelijkende stroom opgezet 0ok hierlverden veel aspecten in vraag gesteld rondom dit onderwerp hadden wij ook graag uw reactie opmerking ervaringen rondom theorie of praktijk in de klas misschien dat dit een aanleiding kan worden om verder te werken naar een studiedag toe over waarde verduidelijking hulp dierk de bruyne leg randlaan 65 1050 brussel tel 02 e49 60 91j is dringend op zoek naar mensen die hem kunnen helpen bij het samen stellen van een dossier over onderwijs in chili nicaragua vietnam en cambodja wie hierover up to date informatie kan verstrekken gelieve kontakt op te nemen met dierk op bovenstaand adres het moet wel i zeer speci fiek materiaal zijn over de huidige stand van zaken in die landen met dank vanwege dierk