Boekbesprekingen. Is spelen met woorden poëzie? Dichters doen het.

Publicatie datum: 1979-01-01
Collectie: 09
Volume: 09
Nummer: ?
Pagina’s: 13-14

Documenten

1 boekhesprekitqgen is spelen met woorden poezie dichters doen het de brugse uitgeverij die heure reeds genoegzaam bekend in het kleuter en het lager onderwijs bracht onlangs twee boekjes op de markt die zoals de ondertitel het stelt als een poezie initiatie voor tieners willen functioneren de twee deeltjes timpe tompe a en b door andre walterus en mia brigou zijn respectievelijk bedoeld voor de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs klassen waarin de poezie doorguans stiefmoederlijk wordt behandeld het is precies deze leemte in het literatuuronderricht die time tompe poogt op te vullen om de integratie van poezie in het puberbestaan te ver ge liakkeiij en worden in elk boekje de zcgena mde grote poezie en de jongerengedichten als volwaardige partners naast elkaar geplaatst elk deeltje is hierbij geconcentreerd rond een zestal thema s die behalve een ruime hoeveelheid leesvoer ook een aantal tips geven om rond poezie bezig te zijn en een poetische catechismus die in vraag en antwoordvorm tot reflexie over het fenomeen poezie wil aanzetben u merkt het meteen dit initiatief verdient een pluim alleen al omdat het drijft op een oceaan van lofwaardige betrachtingen nochtans kan de concrete uitwerking me geens zins gelukkig stemmen zo valt op de verwoording en het taalgebruik reeds heel wat aan te merken zonder puristisch te struikelen over de voorkeurspelling of een wijzer als a 39 frons ik toch even de wenkbrauwen bij wendingen als bomen over een tekst a 15 sidderen van genot a 11 en het bepotelen van een drumstel b 1 5 en dat de auteurs het aartsmoeilijke woord autobio grafie door de leerlingen laten opzoeken a 36 vind ik uit stekend maar elders veronderstellen zij overtollige termen als negorij a 11 en charades a 41 zomaar als gekend 14 de tekstkeuze blijft uiteraard een subjectieve aangelegen heid maar toch stel ik me ook hier enkele vragen waarom voor jeugdige leerlingen een satirisch gedicht in het italiaars opne men a 18 waarom ook in de jongerenpoezie de rijmdwang en het moraliseren op z n phil bosmans laten woekeren zal rutger kopland het leuk vinden dat zijn tekst b 29 aan campert wordt toegeschreven en is het niet een tikkeltje hypocriet om van de grootste dichters hoofdzakelijk mirderwaardig materiaal te kiezen de weinigzeggende uitspraken van de catechismus garen mij alvast geen antwoord maar het meest fundamentele bezwaar vind ik de du bbelzi nnif e versmelting van een handboek en een lerarenhandleiding die de praktische bruikbaarheid van timpe tompe in de klas niet ten goede komt het is daarenboven de kwestie van de bomen en het bos de boekjes bieden veel suggesties maar alles blijft zo vrijblijvend en speels haast zonder theoretische ruggebraad waarom bijvoorbeeld niet eerst de associatieoefeningen geven om daarna via creatief schrijven van een vergelijking tot metafoor en personificatie te komen om een droevig verh al kort te maken ir zijn huidige vorm is timpe toripe niet veel meer dan een speelse octopus b 9 met de nadruk op octopus wel te verstaan dirk de geest aspirant n f w o leuvense werkgroep voor experimenteel poezie onderricht mia brigou en andre walterus timpe tompe a en b die keure brugge prijs per deel 148 fr noot contactadres dirk de geest tiense vest i06 3e 3000 leuven