Bouwsteencorrespondentie, vervolg.

Publicatie datum: 1991-09-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 1-2
Pagina’s: 50-53

Documenten

buroform b v b a keizerslaan 11 1000 brussel de heer s leemans lucas belgium nv bosstraat 189 3930 hamont achel uw ref af dr 124 brussel 199 02 21 onze ref an cv pa6 prijsaanvraag kantoormoubilair geachte heer de overtuiging waarmee u in uw mailing van 12 februari 199 uw nieuwe basic collectie aanprijst zet er toe aan meer inlich tingen over deze artikelen in te winneii wil u mk per kerende post uw catalogus en prijslijst van uw volledig gamma x w wellicht vw4 u wat kleurstalen wij zouden het op prijs stellen indien u x4k7 leveren onder de volgende voorwaarden levering franco aan huis betaling 30 dagen na factuurdatum staat u ook introductiekortingen toe wij kijken met belangstelling uit naar uw offerte met vriendelijke groeten a moens commercieel directeur 1 kr brus rt 4 t goo 0 04 b t w 405 697 550 21e jaargang nummer 1 2 sep dec 1991 buroforx b v b keizerslaan 11 1000 brussel de heer s leemans lucas belgium nv bosstraat 189 3930 hamokt agree uw ref af dr 124 b ru ssel 199 02 21 onze ref am cv pa6 prijsaanvraag kantoormeubilair geachte heer de overtuiging waarmee u in uw mailing van 12 februari 199 uw nieuwe basic collectie aanprijst zet ons er toe aan meer inlich tingen over deze a rt ikelen in te winnen wil u ons per kerende post uw catalogus en prijslijst toesturen van uw volledig gamma wellicht kan u ons tegelijkertijd wat kleur stalen bo orgon wij zouden het op prijs stellen indien u kan leveren onder de vol gende voorwaarden levering franco aan huis betaling 30 dagen na factuurdatum staat u ook introductiekortingen toe wij kijken met belangstelling uit naar uw offerte met vriendelijke groeten a moeras commercieel directeur m yruf 388 484 ml 330 0576370 30 uw 210 0405415 07 rcr 000 otgoces de i t w 105 697 550 sep dec 1991 nummer 1 2 21e jaargang 52 het derde element is dat vraagt investeringen en niet alleen de structuur financiele we willen dan ook niet verhelen dat het voorbereidende werk het maken daaronder vallen zowel de opbouw van de van bouwstenen en het creeren van de brief als de structuurvan zinnen en paragra bedrijfscontext heel wat tijd en energie fen kost het invoeren van pc s is dus alleen werken met bouwstenen geeft de leerling de maar zinvol als de cursus nederlandse han mogelijkheid bewust de opbouw van de brief delscorrespondentie daardoor een extra in te oefenen h de theoretische voorberei dimensie krijgt laten we even de balans ding bespreek je het schema van de brief bij opmaken het selecteren van de bouwstenen heeft de leerling dit schema bij de hand en controleert voor jou als leerkracht ligt het grote voor of elk element aanwezig is deel erin dat je het leerproces beter in han een voorbereidende structuuroefening is het den hebt en op een gestructureerde manier wedersamenstellen van een brief waarvan de de taalproblemen kan aanpakken je kan paragrafen door elkaar worden aangeboden ook zeer gericht en op individuele basis ook op zinsconstructie kan je vamen wan remedieren neer je immers twee bouwstenen samen brengt kan het noodzakelijk zijn inversie toe omdat het uitvoeren van opdrachten met te passen of voegwoorden connectieven en een bouwsteensysteem veel sneller gaat andere structurerende elementen in te lassen dan wanneer je het manueel doet kan je je leerlingen heel wat meer brieven laten deze leerstof kan je aanbrengen en laten maken dat geeft je dan weer de gelegen inoefenen aan de hand van klassiek schnfte heid om de moeilijkheidsgraad van je lijk materiaal bij het uitwerken van de corres opdrachten zeer geleidelijk op te drijven pondentie opdrachten zal de leering de leer bij de meest eenvoudige taken geef je op stof kunnen toepassen in een concrete welke bouwstenen moeten gebruikt wor realistische situatie bovendien kan je de den en laat je de dossiergegevens de bouwstenen zodanig opstellen dat de leer variabelen opzoeken in een volgende fase ling alleen geconfronteerd wordt met de iaat je de leerlingen zelf de meest geschikte vooraf ingestudeerde materie bouwelementen kiezen dan heb je nog laat je een leerling een brief vrij opstellen taken waarin de leerlingen de bestaande dan loop je het risico dat hij zoveel verschil bouwstenen moeten combineren met zelf lende fouten stijlfouten grammaticale fouten opgestelde zinnen op het hoogste niveau inhoudelijke fouten maakt dat zijn brief vol kan je je leerlingen nieuwe bouwstenen rood staat wat zeker riet motiverend werkt laten uitwerken dit is trouwens een zeer bovenaen is het dan zeer moeilijk om te realistische taak aangezien heel wat kmo s remedieren nog bezig zijn met het organiseren en implementeren van geautomatiseerde cor respondentie welke meerwaarde heeft het belangrijk is dat je deze gegradeerde bena dering niet alleen op taaltechnisch maar werken met bouwsteen ook op bedrij inzichtelijk vlak doorvoert zo correspondentie stimuleer je het probleemoplossend vermo gen van de leerling als je wil werken met bouwstenen ben je natuurlijk afhankelijk van de beschikbaar bovendien taint het werken met bouwste heid van pc s van printers en diskettes je nen de leesvaardigheid van de leerlingen in komt er niet meer met potlood en papier een eerste fase moeten zij de bouwstenen vrti 21e jaargang nummer 1 2 ser dec 1991 grondig lezen en beoordelen om de meeste ken met een pc is een uitdaging ze geschikte elementen te selecteren in een maken realistische taken waarmee ze ook tweede fase moeten zij de uitgewerkte brief later in het bedrij leven geconfronteerd opnieuw lezen om er een coherent geheel worden ze zien het resultaat van hun werk van te maken bovendien moeten zij om een verzendklare brief met een verzorgde de variabelen te kunnen invullen allerlei lay out ze hoeven hun brieven niet einde documenten en informatiebronnen doorne loos te herschrijven of hertikken na correc men tie van de leerkracht vanaf het begin boe ken ook de zwakkere leerlingen kleine ook kan je hogere eisen stellen aan de successen ai deze factoren bevorderen kwaliteit van het eindprodukt brieven die enorm de motivatie voor handelscorrespon onvolledig of onnauwkeurig zijn weiger je dentie in het algemeen gewoon de leerling kan ze immers in een handomdraai aanpassen op die manier werk je aan twee attitudes namelijk nauw keurigheid en volledigheid die in het bedrijfsleven gewaardeerd ja zelfs vereist worden rita van damme an croonen vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en de leerlingen en beroepsopleiding het is onze ervaring dat leerlingen enorm keizerslaan 11 enthousiast zijn en ook blijven het wer 1000 brussel ser dec 1991 nummer 1 2 21e jaargang nw