Brabantse Bibliotheken en ROC’s sluiten huwelijk

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 4
Pagina’s: 5-6
t h e t v e l 0 brabantse bibliotheken en roe s sluiten huwelijk op donderdag 10 september 200g midden in de week van de alfabetisering stapten 23 directeu ren van brabantse bibliotheken en zes directeuren van de educatieafdelingen van brabantse roc s in het huwelijksbootje dit gebeurde op 6 locaties in brabant als bruidschat gaven de par tijen elkaar professionele handvatten die ingezet kunnen worden tegen laaggeletterdheid het huwelijk is niet vrijblijvend het komende jaar worden er gezamenlijk verschillende activiteiten uitgevoerd omroep brabant heeft tijdens de week uitgebreid verslag gedaan van deze heuglijke gebeurtenis maarten ooms clemence roosen van cinop doen verslag maarten ooms en clemence roosen cinop den bosch de aanleiding wat doen ze al informatie als kerntaken is laaggelet tijdens de week van de alfabetisering de bibliotheek stimuleert van oudsher terdheid een belangrijk speerpunt wordt de aandacht gevestigd op het het leesplezier van kinderen en vol voor de bibliotheek het draait niet belang van taal lezen en schrijven de wassenen met educatie lezen en enkel om het boek als medium maar provincie brabant telt naar om alles daar omheen door schatting 23 000 laag gelet middel van de zogenaamde terden deze mensen heb lees bevorderingsprogramma s ben grote moeite met lezen deze zijn gericht op het creeren en schrijven waardoor zij in van een omgeving die mensen het dagelijkse leven of op het aanzet tot lezen en bestaan uit werk niet voldoende kunnen activiteiten die het lezen moe functioneren bedrijven ten stimuleren maatschappelijke organisa ties scholen overheden ouders en jongeren ieder een kan iets doen om dit de huwelijksvoltrekking op aant l flink terug te bren het kellebeek college in gen roosendaal a lf a nieuws nummer 4 december 200g 5 t h e t v e l 0 het roc biedt lees en schrijfcursus brabantse bibliotheken etvnl en plaats in bibliotheekvestigingen in de sen voor laaggeletterde volwassenen cinop ondersteuning aangeboden wijk bij het consultatiebureau in ook preventief timmert het roc aan voor de organisatie en begeleiding van buurthuizen en wijkcentra annie de weg er zijn voorleescursussen de eerste bijeenkomst van de directies audenaert directeur van de biblio voor ouders en opleidingen voor kin en uitvoerenden van de roc s en theek in etten leur zegt hierover deropvang en klassenassistenten waar de bibliotheken in het najaar van om de drempel te verlagen richten in extra aandacht wordt geschonken 2009 we een makkelijk lezen plein voor aan taalstimulering en leesbevorde volwassenen in deze pleinen zijn ring wat niet tot de huwelijkscadeaus bekend onder de naam taalpunt behoort maar wel wordt gedaan is het verder vormen we speciale leeskrin de samenwerking delen van boekencollecties daardoor gen volgende week gaan er drie krin door de samenwerking te intensive ontstaat een speciale bibliotheekcollec gen met in totaal negentien personen ren worden de krachten gebundeld en tie van boeken en digitale diensten uit de doelgroep van start het huwe kan laaggeletterdheid nog beter aange voor laaggeletterden deze collecties lijk zorgt er volgens audenaert ook pakt worden in de hele provincie zijn bij de bibliotheken terug te vin voor dat de bibliotheken onderling brabant hoe allereerst horen er bij den op het zogenaamde makkelijk nog meer gaan samenwerken we een huwelijk natuurlijk ook huwelijks lezen plein de samenwerking zorgt voeren meerdere activiteiten samen cadeaus het roc gaf de bibliotheek er ook voor dat laaggeletterde cur uit waardoor tijd kan worden een cursus herkennen en doorverwij sisten voor een gratis bibliotheeklid bespaard en meer deelnemers aan de zen daarmee worden medewerkers maatschap in aanmerking komen ten leeskringen kunnen worden gewor van de bibliotheek getraind in het her slotte ontwikkelen de bibliotheken ven kennen van laaggeletterden en krijgen samen met de roc s leesbevorde ze handreikingen voor het bespreek ringsprogramma s die specifiek zijn met de huwelijksvoltrekking tussen de baar maken van het onderwerp gericht op de opleidingen voor kinder brabantse bibliotheken en roc s is namens cinop kregen de roc s een opvang en klassenassistent een mooie stap gezet naar het terug cursus train de trainer voor toelei dringen en het voorkomen van het ders aangeboden laagdrempelig probleem van laaggeletterdheid de bruidsparen kregen ook een digi het huwelijk moet er verder toe lei de stichting abc cubiss stichting taal ideeenboek over hoe de samen den dat roc s samen met de biblio expertisecentrum etv nl en cinop werking tussen etvnl brabant bibli theken voorlichtingsbijeenkomsten ondersteunen dit initiatief van harte otheken en roc s vormgegeven kan organiseren over laaggeletterdheid en wensen de betrokken partijen een worden tot slot werd vanuit cubiss laagdrempelig is hierbij het sleutel lange en effectieve samenwerking adviesbureau voor onder meer woord de bijeenkomsten vinden toe 6 alfa nieuws nummer4 december2oog