Brandpunten

Publicatie datum: 1981-03-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 2
Pagina’s: 28-29

Documenten

het boekje i s ingedeeld i n negen rubrieken o f l i e v e r om met de onder wijskunde t e spreken negen leereenheden e l k e r u b r i e k i s volgens het z e l f d e d i d a c t i s c h e stramien opgebouwd d o e l s t e l l i n g e n m a t e r i a a l en werkvormen en verder decimaal ingedeeld a l s j e d i e onderdelen van n a b i j b e k i j k t moet j e wel toegeven dat i n de verantwoording n i e t werd opgeschept vooral de a f d e l i n g werkvormen bevat een schatkamer aan gevarieerde en g e d i f f e r e n t i e e r d e l e e r a c t i v i t e i t e n ik moet bekennen dat i k geen enkele andere c u r s o r i s c h e l e c t u u r u i t g a v e ken d i e qua aan pak hiermee v e r g e l i j k b a a r i s omwille van deze methode en omwille van t z n s t r u c t u u r acht i k het boekje dan ook een b e l a n g r i j k e aanwinst voor de nederlandse l i t e r a t u u r d i d a c t i e k ik geef nog k o r t aan welke rubrieken i n het w e r k s c h r i f t aan bod komen tijdens en na de eerste l e c t u u r s c h r i j v e n en s c h r i j v e r s c h a p b i j marnix g i j sen de uc figuur u i t k l a a g l i e d om agnes de mens marnix g i j sen interessante thema s k l a a g l i e d om agnes a l s roman verhouding l i t e r a tuur maatschappij orfeus e n e u r i d i k e k l a a g l i e d om agnes thebe mu z i e k op t e k s t z e t t e n de agnes u i t het boek de myte u i t de w e r k e l i j k heid het boekje wordt b e s l o t e n met een b i b l i o g r a f i e in de a f d e l i n g lezen en literatuurwetenschap mis i k een v e r w i j z i n g naar de beknopte i n l e i d i n g i n de romantheorie verschenen i n omtrent het r e s e r v a a t van ondergetekende manteau b r u s s e l 1977 jan uyttendaele brandpunten f s t e y l a e r t s brandpunten deel 1 antwerpen de nederlandsche boekhandel 1980 152 pp voor 3de en 4de jaar s o er z i j n 8 hoofdstukken d i e e l k een v i e r t a l z a k e l i j k e t e k s t e n rond een van volgende onderwerpen bevatten snelverkeer abn jeugd economie wetenschap v r i j e t i j d d i e r e n en t e n s l o t t e een verzameling van l o s staande t e k s t e n e l k e t e k s t wordt gevolgd door 4 rubrieken 1 28 inhoudsvragen 2 doordenkvragen 3 deeloefeningen t a a l z u i v e r i n g z i n s o n t l e d i n g s p e l l i n g 4 oefeningen voor s t i j l s t e l l e n en spreken de l a a t s t e r u b r i e k i s v r i j w e l v o l l e d i g beperkt t o t een op somming van mogelijke t i t e l s voor spreek en s c h r i j f o e f e n i n g e n het i s f dan ook zeer de vraag o f l e e r k r a c h t e n en l e e r l i n g e n aan z o n r u b r i e k enige boodschap hebben daarvoor geeft het boekje t e w e i n i g t i p s hoe t z o n s c h r i j f o f spreekkarwei goede r e s u l t a t e n kan opleveren wat de derde r u b r i e k b e t r e f t z a l iedere oprechte z i e l z i c h afvragen wat d e r g e l i j k e systeemscheidende oefeningen voor u i t s t a a n s hebben met het k r i t i s c h l e r e n l e z e n van z a k e l i j k e t e k s t e n de vragen d i e i n de e e r s t e r u b r i e k gepresenteerd worden z i j n van het beproefde procede i n de t e k s t komt een omschrijving van een o f ander begrip voor en achter a f k r i j g t de l e e r l i n g dan de vraag naar d i e omschrijving of j e a l s l e e r l i n g met z u l k soort vragen v e e l e s s e n t i e e l s b i j l e e r t b e t w i j f e l i k zeer nochtans z i j n i n de v a k l i t e r a t u u r betere werkvormen ontwik k e l d z i e g r i f f i o e n j damsma h zeggenschap wolters 1978 pp 286 304 in de tweede r u b r i e k komen open vragen aan de orde en deze r u b r i e k i s dan ook v e r u i t de l e e r r i j k s t e van de v i e r op b a s i s van voorgaande k r i t i e k zou i k ervoor w i l l e n p l e i t e n d i t soort boekjes u i t het moedertaalonderwijs t e bannen z i j leveren een s t e r k e b i j d r a g e van de schoolsheid en de vervreemding van het moedertaalonderwijs in de p l a a t s daarvan zou i k de l e e r l i n g e n met levensecht m a t e r i a a l l a t e n werken kranten en t i j d s c h r i f t e n mee naar de k l a s brengen l a a t hen onderzoeken welke soorten r u b r i e k e n e r i n t e vinden z i j n welke wereldbeelden e r u i t spreken en hoe ze z i c h z e l f kunnen helpen b i j het leren l e z e n van a r t i k e l s pas dan wordt moedertaalonderwijs normaal functioneel boekjes a l s dat van s t e y l a e r t kan men dan best missen w i l l i e van peer 29