Central do Brasil

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 2
Pagina’s: 12
e v o n d e n v o o r w e r p e n central do brasil lezen en schrijven te koop ine ke van de raats ik heb sinds kort een braziliaanse schoondoch even later de moeder door een bus geschept voort t e zetten maar zijn vader vinden ze niet ter en sinds nog korter een braziliaan s terwijl ze haar zoontje die nog even met een we l zijn spoor dat uiteindelijk leidt naar een nederlands klein kind daarom zijn we thuis tol speelde wilde waarschuwen voor het arm dorpje waar de vader ook niet meer plotseling hevig geint eresseerd in brazi li e de langsrazende verkeer de moeder overlijdt en woont maar wel twee jonge mannen die de brazi lie koorts heeft zich vooral van mijn doch het kind josue blijft alleen achter hij zwerft oudere zoons van zijn vader bl ij ken te zijn zij t er en mij meester gemaakt we leren rond in het station en hangt rond bij de hebben samen een t immerbedrij f je en maken brazil iaans portugees en proberen de pas ver schrijfkraam van dora hij ontdekt dat dora de onder andere houten to llen van het type waar worven kennis uit zodra we onze schoonzus brieven niet verzendt en dat hij via haar het josue mee speelde toen zijn moeder werd respectievel ijk schoondochter weer ontmoe adres van zijn vader kan vernemen waa r hij overreden door de bus de vader heeft waar ten ik ben dus niet verbaasd als mijn dochter naartoe w il gaan dora neemt het kind uitein sch ijnlijk nooit geweten van zijn derde zoon in om 23 10 uur opbelt met de mededeling del ij k mee naar huis maar niet direct met rio de janeiro de grote halfbroers van josue kijken mam nu nederland 3 een film over goede bedoelingen ze verkoopt het kind aan evenmin niemand kon de brief lezen die de brazilie net begonnen tot gauw ik zet de een organisatie die kinderen ter beschikking moeder van josue jaren geleden gestuu rd had buis aan en va l midden in het braziliaanse stelt voor adoptie of voor orgaandonatie dora hij ligt zelfs nog ongeopend in de kast de leven een drukke vo lle moderne stad rio de krij gt spijt van haa r actie weet het kind nog bri ef wordt tevoo rschijn gehaa ld alsnog geo janei ro blijkt al sne l een overvol le tre in die terug te halen en besluit dan haar best te pend en door dora voorge lezen het bestaan zojuist het station is binnengereden het is doen hem naar zijn vader te brengen zij kan van josue wordt erin onthu ld als josue een geweldige chaos van mensen men klimt tenslotte het adres lezen ze gaan op weg met s nachts ligt te slapen tussen zijn oudere zelfs door de ramen de trein binnen om een bussen en treinen het kost haar all emaal vee l broers sluipt dora weg terug naar rio plaatsje te bemachtigen in die chaot ische geld maar dat heeft ze niet onderweg verliest de beelden in de film laten een pracht ig land omgeving van rennende mensen zit een vrouw zij ook nog eens een tas met daarin haar en ige zien een moderne stad en een druk leven hoe van middelbare leeftij d dora in een kle ine geld als zij probeert van het kind afte komen bestaat het dan dat kenne lij k zovee l mensen kiosk dora een docente verd ient een centje ze moeten samen verder en samen aan geld niet kunnen lezen en schrij ven zijn dit nog de bij met het schrijven van brieven in opdracht komen om te kunnen eten en drinken t ij den van paulo freire is er werke lijk zo we i van ana lfabeten maar ze post die brieven niet intu ssen is de cynische afstandel ij khe id van nig veranderd of is het een verd ichtse l van de mijn aandacht is meteen gevangen hoe kan dora schoorvoetend veranderd in mededogen maker va n de f il m wa lter sa lles het maakt dat gaat het door mijn hoofd een moderne voor het kind met w ie ze op reis is ook de mijn nieuwsgierigheid naar het land van mijn stad alles vrijwel gelijk aan parijs of laten we houding van josue ten opzichte van dora is schoondochter alleen maar groter we wi llen zeggen marsei lle maar het loont daar kenne veranderd ze zijn inmiddels met een groep er naartoe mijn dochter en ik maar we w illen lijk om een standje te openen waar je als pelgrims in een bedevaartsoord aangekomen eerst ze lf braziliaans portugees kunnen lezen docent je sc hrijfkunst verkoopt zeker een vrij daar krijgt josue het briljante idee hetzelfde en lu isteren en spreke n heid van de heren filmmakers denk ik nog handeltje als in rio op te zetten maar nu voor intussen komt een vrouw met een negenjarig de pelgrims hij trekt de klanten naar de walter sa lies central do brasil zoontje een opdracht geven voor een brief de schrijftafe l en dora schrijft in opdracht van de met in de hoofdrollen fernanda montenegro als brief is gericht aan de vader van het kind van pelgrims dankbriefjes voor gedane wonderen oora en vinicius de oliveira als josue wie de vrouw al in geen tijden iets gehoord die hoeven ook niet verzonden te worden vinicius is een natuurtalent hij was schoen heeft de brief wordt geschreven en moeder want naar w ie zouden ze moeten ze ve rdie poetser op het moment dat hij gevraagd werd en zoon vertrekken in de verkeerschaos wordt nen lekker samen en zijn zo in staat de rei s voor de film 12 alfa nieuws numm er 2 mei 2003