CKV

Publicatie datum: 1996-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: ?
Pagina’s: 54-55

Documenten

jacques de vroomen ckv combinaties daar gaat het om niet en theater en dans en film en tentoonstellingen niet de optelsom der dingen maar de verbindingen ertussen combinaties als de twee bouwvakkers die een loodzwaar stuk marmer uit een vrachtwagen tilden op het moment dat binnen in de hal van een schouwburg een vederlichte dansvoorstelling plaatsvond wij het publiek zagen beide dingen tegelij kertijd gebeuren door een glaswand een fascinerend toeval ik citeer eva bal vlaams theaterregisseuse bovenstaande regels kwam ik tegen in een brochure van speelteater gent bij culturele en kunstzinnige vorming gaat het erom dat de jeugd kunstminnend wordt gemaakt je hoopt dat jongeren ook als het niet moet voor de lijst nog eens eens naar een goed boek grijpen naar een tentoonstelling gaan of een theater binnen stappen toch i s de opvoedin g to t kunstconsumen t nie t he t weze n va n culturele en kunstzinnige vorming dat brengt eva bal heel helder onder woorden de kern van de zaak is je oren en ogen echt leren gebruiken als het om boeiende en afzichtelijke vormgevinge n gaat is er ontzettend veel meer dan wat op exposities tentoonge steld wordt ook literair e vormin g zo u verder moete n reike n da n wa t e r i n boekwinkel e n bibliotheek te halen valt literaire vorming bete kent ook en misschien wel primair leren luisteren bibliotheke n zijn literaire musea daa r ligt de literatuur in gestolde vorm inte ressant maar er is veel meer opschriften leuzes reclamekreten en de verhalen di e rondom je hee n de hele dag verteld worden bij al dat momentaans tref je afzichtelijke vormgevingen grauwe cliches simpele rechttoe rechtaan informatie maa r ook pareltje s van formuleerkunst kunst is overal literatuurdidactiek als scholing in oplettendheid een goed e scholin g i n literair e oplettendhei d i s luisteren naa r jonge kinderen jonge kinderen zijn nog niet vertrouwd met aller 54 de vroomen ckv lei conventies van taalgebruik omdat ze de regels niet kennen formuleren z e soms heel oorspronkelijk du s literair toen mij n jongste dochter voor het eerst alleen met de trein naar oma ging ze zal een jaar of ach t geweest zijn zei ze het is net of er een wasmachine in mijn buik draait een bijzonder fraai voorbeel d tekende ik afgelopen zome r op ik was op bezoek bij vrienden een prachtige zomeravond waarbi j de zon op het punt stond weg te zakken achter een zware beuken boom een vierjarig jongetje di e vanwege de warme avond nog niet naar be d hoefde ze i o p dat moment d e zo n slaap t i n d e boom klare poezie 55