CLIL: de lat een stuk hoger … ook goed voor de zwakken!

Publicatie datum: 2008-12-01
Auteur: Tanja Stas
Collectie: 38
Volume: 38
Nummer: 2
Pagina’s: 28-30

Documenten

28 o g e s c h u d clil de lat een stuk hoger ook goed voor de zwakken tanja stas in februari 2007 publiceerde minister van den broucke zijn talenbeleidsnota de lat hoog voor talen in iedere school goed voor de sterken sterk voor de zwakken daarin pleit hij voor continue aandacht voor taal vanaf het kleuter tot en met het hoger onderwijs dit houdt ook het versterken van vreemdetalenkennis bij de leerlin gen in onder andere door clil in te voeren clil staat voor content and language integrated learning het is een vorm van taalleren waarbij een bepaalde inhoud een vak in een vreemde taal of liever in een andere taal dan de gewone instructietaal bij ons het nederlands onderwezen wordt leerlingen krijgen teksten aangeboden in die taal over een bepaald leerstofonderdeel ze discussieren over een onderwerp maken een samenvatting kortom ze leren taal door die te gebruiken bij het ver werven van vakinhouden deze werkwijze wordt al vele jaren toegepast in europese scholen p 1 september 2007 zijn wellicht hebben deze bezorgdheid en ook tien secundaire scholen andere politieke bekommernissen ervoor met een clil proefproject gezorgd dat er territoriale beperkingen en gestart onder wetenschap beperkende voorwaarden werden ingesteld pelijke begeleiding kunnen scholen uit de vlaamse rand en brussel kun ze drie jaar lang experimente nen niet deelnemen aan het proefproject ren met clil 10 a 15 van het vlaamse scholen moeten het aanbod zo wekelijkse lestijdenpakket wordt in organiseren dat leerlingen de keuze hebben een andere taal aangeboden dat is min tussen een clil traject en een volledig der dan in andere landen uit bezorgdheid nederlands traject leerlingen die niet erg dat de beheersing van de nederlandse taal in taalvaardig zijn in het nederlands moet wor het gedrang zou komen den afgeraden om het clil traject te volgen 38e jaargang nummer 2 december 2008 29 een andere belangrijke voorwaarde is dat de menten in het buitenland maar ook enkele leraar die het clil vak geeft een vereist of projecten in wallonie en voorzichtige experi voldoende geacht bekwaamheidsbewijs menten in brussel hebben heeft voor het zaakvak en de competentie dit aangetoond van de bezit om in de clil taal te onderwijzen craen e a 2008 wie is er bang voor voorzichtigheid is een deugd maar kan ook de andere beperkingen meertaligheid gewenste effecten hypothekeren wie is er zouden de princi pes van bang voor meertaligheid van gorp 2005 het gelijkekansenonder wijs in het gedrang kunnen brengen de in de eerste plaats is de territoriale beper kloof tussen leerlingen die en het zaakvak en king vanuit pedagogisch didactisch oogpunt de andere taal aankunnen en degenen voor van uit nadenken over taalbeleid in een taal wie het zaakvak in het nederlands al moeilijk gemengde omgeving zeer eigenaardig in genoeg is wordt misschien nog groter dan een taalheterogene omgeving zoals we die ze al is zeker als de anderstalige leerlingen onder andere in brussel en de rand maar niet mogen profiteren van een instructie ook in onze grootsteden kennen is het taal die hen misschien beter ligt het gok gebruik van verschillende talen al een evi decreet wil geen sociaal culturele tweede dent gegeven waarom zou de school er niet ling waar om worden dan taalzwakkere lees op een positieve manier mee kunnen ook anderstalige leerlingen afgeraden om omgaan diversiteit en anderstaligheid hou het clil traject te volgen men heeft hier den ook kansen in die het onderwijsleerpro volgens ons te zeer gedacht vanuit een ces ten goede kunnen komen het is immers beperkt taalbeleid dat ervoor moet zorgen evident dat een leerling die thuis frans dat de tekorten die bepaalde leerlingen ver spreekt zijn taal ook graag als leerinstru tonen op het vlak van de instructietaal moe ment wil gebruiken zijn rijke taalinbreng ten worden weggewerkt de anderstaligheid die ook voor interculturele impulsen kan zor wordt ervaren als een probleem niet als een gen zal positief opgepakt worden door zijn kans clil moet voorbehouden worden voor nederlandstalige klasgenoten zo ervaart de sterkeren zie de titel iedereen wat het betekent om in een van de talenbeleidsnota vreemde taal te leren en op die manier zal een school die uitgaat van de anderstaligheid de bereidheid en de motivatie om talen te de positieve mogelijkhe wordt ervaren als leren bij iedereen vergroten vreemde talen den van diversiteit op het een probleem zullen minder vreemd worden en de regu vlak van taal en cultuur niet als een kans liere instructietaal het nederlands een min de rijke leeromgeving die of meer vreemde taal voor een steeds groei een kleurrijke buurt biedt end deel van de leerlingen zal door anders de rijke bron die de leef talige leerlingen minder als een vervelende wereld van de leerlingen is kan wegens de schooltaal worden ervaren waardering ingestelde beperkingen zijn taalbeleid niet op brengen voor thuistalen betekent good verrijken met clil will creeren en waardering genereren voor de instructietaal een kleine en welbepaalde een laatste belangrijke voorwaarde die de ruimte creeren voor een andere taal zal geen overheid terecht stelt is dat de leraar die het negatieve invloed hebben op de beheersing clil vak geeft een vereist of voldoende van het nederlands integendeel experi geacht bekwaamheidsbewijs heeft voor het december 2008 nummer 2 38e jaargang 30 diversiteit en zaakvak en de competen uit bovenstaande mag blijken dat er zeer anderstaligheid tie bezit om in de clil taal ernstig moet worden nagedacht voor een houden ook te onderwijzen hoe zal school kiest voor het invoeren van clil het kansen in die het dit laatste worden ge proces van taalbeleidsontwikkeling moet onderwijsleer toetst is het zo dat worden opgezet onder alle schoolbetrokke proces ten goede iemand die een bekwaam nen bestuur directie leraren ouders leerlin kunnen komen heidsbewijs frans en aard gen hoe worden de school en buurt rijkskunde bezit daardoor kenmerken verrekend past de clil aanpak didactisch voldoende des in het pedagogisch project is de didactische kundig is om aardrijkskunde in het frans te deskundigheid aanwezig hoe past het pro geven een bijkomende vraag is hoe zal de ject binnen het globale door iedereen gedra leraar in de klas worden ondersteund welke gen taalbeleidsplan eens te meer bewijzen leermiddelen zal de leraar geschiedenis die deze vragen dat een coherent en consistent zijn vak voor een stuk in het engels wil plan noodzakelijk is en dat alle heil niet van geven kunnen gebruiken een engelse bron een initiatief van een gedreven leraar of een of een handboek dat met een amerikaanse visionaire directeur kan worden verwacht bril naar onze geschiedenis kijkt en klopt een en ander met de leerplannen tanja stas tanja stas hotmail com literatuur van de craen p ceuleers e allain l 2008 vier jaar stimulerend meertalig onder wijs in brussel stimob resultaten en toekomstvisie in p mahieu e a red school en samenleving mechelen wolters plantyn schoolleiding en begeleiding 2 vandenbroucke f 2007 de lat hoog voor talen in iedere school goed voor de ster ken sterk voor de zwakken ond vlaanderen be talenbeleid van gorp k 2005 wie is er van bang voor meertaligheid vonk 35 1 p 43 45 38e jaargang nummer 2 december 2008