Column Kindermond

Publicatie datum: 2004-01-01
Auteur: J. Denoo
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 1
Pagina’s: 33

Documenten

column er is er hier maar een ik zal het nooit meer doen beloofde de juffrouw ootmoedig paul edouard knikte ernstig en suzanneke zat hem met grote ogen aan te kijken toen ik die avond joris denoo thuiskwam ik was getuige geweest van deze tafereeltjes schreef ik op mijn hond woont in kindermond de winter het werd de eerste regel van een vers gedicht hij was eigenlijk uitgevonden door een kind uit de eerste klas het was een prachtige de ijstijger woont in de winter zei het kind in b li kopener voor een gedicht de moderne spits de eerste kl as van de lagere school de juffrouw spraaktechnologie is zo schilderachtig niet zij knikte verbaasd dat was prachtig gezegd en brengt geen poezie van dat gehalte voort zij onopzettelijk diezelfde dag leerde ze haar klas maakt fouten iemand commandeert de het woord vis aan het is een dier zei ze computer make it en wat krijgen we op dat in zee zwemt en het heeft hetzelfde het scherm te lezen naked nou buikje als kip wie weet het al zwemt in de misschien is dat toch wel schilderachtig maar zee en de witte haai een goudvis een het was de bedoe li ng niet besluit terug naar een walvis maar nee riep de juf wanhopig aanvankelijke spreek en spraaklessen eerst uit en stiekem barstte ze ook in lachen uit even dictie volgen dan pas met de computer praten later ging het over het woord boompje want een ouderwets expressietrainingslokaal zou nog dat stond in de titel van een gedicht oei wat zin hebben want als de uitspraak van de een dik buikje had dat woord maar een boom boodschapper aan de computer verkeerd is kan kende anders iedereen wel en nu zei de juf nu dat een zaak van leven of dood worden la wil ik het woord nog eens horen voor een plupart des occasions des troubles du monde lont kleine boom het is dus een kleinere boom grammairiennes schreef montaigne de vader van maar een langer woordje een kleine boom is het essay het woord is machtig met of zonder een wie weet het nog miniboom computer wat als ik zo n computer dicteer ik dwergboom maar nee riep de juf wanhopig vlei meneer net zo goed schrijft hij ik vlij me uit en stiekem barstte ze ook in lachen uit toen neer ander voorbeeld ik verklaar u de oorlog duidde ze suzanne aan om te antwoorden dat schrijft hij wel neer maar ga ik dan vechten suzanne weet jij het he ju ffrouw of het ui tleggen begrijpt hij het nee een protesteerde paul edouard op de eerste rij het computer woont niet graag in de winter he is is niet suzanne je moet zeggen suzan want als too naked je zegt suzanne dan zijn er veel suzannekes en 200 i moer 33