Commentaar van de zogenaamde jonge onderzoekers

Publicatie datum: 1974-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: 6
Pagina’s: 309

Documenten

commentaar van de zogenaamde jonge onderzoeker s d j bos h wesdorp de redactie van moer stelt ons twee pagina s ter beschikking om te reageren op het artikel de jonge onderzoekers van het ritp daar deze ruimte volstrekt onvoldoende is om alles recht te zetten wat f v d overhoop heeft getrokken volstaan we met een kort commentaar daaruit is af te leiden waarom we een uitvoerig weerwoord op haar stuk weinig zinvol vinden wel zu llen we te zijner tijd haar kritiek en raadgevingen en die van anderen in een ruimer kader en in een door ons zelf te kiezen tijdschrift aan de orde stellen daarin zullen we proberen nog eens duidelijk uiteen te zetten wat we in ons onderzoek willen zij die niet kunnen wachten op dat artikel en erg geinteresseerd zijn in ons onderzoek verwijzen we naar onze gratis proje ctbulletins en ons telefoon nummer bij f v d s artikel hebben we 44 kanttekeningen geplaatst die we in de volgende hoofdbezwaren samenvatten ongeinformeerd de schrijfster blijkt niet op de hoogte te zijn van een aantal elementaire relevante zaken ze heeft zelfs geen goed gebruik gemaakt van de haar aangeboden informatiebronnen verdraaiing ze maakt ons verdacht door ons meningen bedoelingen en gedragingen toe te schrijven die we niet hebben wanb egrip ze heeft kennelijk een paar belangrijke uitgangspunten van ons onder zoek niet begrepen theorie vanuit een bepaalde maatschappij visie komt ze met globale theoretische oplossingen ongeacht de maatschappij visie is er echter een hoop werk te verrich ten om onderwijs doelstellingen op zijn minst praktisch bespreekbaar te maken vooral daarop willen we ons richten dat dit hard nodig is blijkt uit de reactie van f v d wij achten de lezers van moer in staat te begrijpen dat 1 in twee pagina s niet alle kritiek op de zaak kon worden rechtgetrokken 2 het geen aanbeveling verdient de op de personen geuite kritiek te weerleggen of erger terug te spelen echt geinteresseerden worden verwezen naar onze pub li caties en naar ons telefoon nummer voor inlichtingen ritp project 0259 prinsengracht 303 amsterdam telefoon 020 233201 309