Corresponderen met je docent – Een bezoek aan een centrum voor basiseducatie in Göteborg

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 21-24
t h e t v e l o een bezoek aan een centrum voor basiseducatie in goteborg corresponderen met je docent een alfabetiseringsklas zweeds als tweede taal in zweden hoe ziet die eruit lijkt alfabetisering in het zweeds als tweede taal op alfa nt2 of gaat het er heel anders toe een paar impressies van jeanne kurvers die een werkbezoek bracht aan een instelling in goteborg in zweden jeanne kurvers universiteit van tilburg nkele maanden geleden was ik in de school is gehuisvest in een pand goteborg in zweden op een con van wat in nederland een volksuniver gres over alfabetisering van siteit zou heten s avonds wordt er migranten in de scandinavische landen onderwijs gegeven aan zweden bij tankar om skrijt heette de conferentie voorbeeld cursussen engels computer denken over schrift op die conferen cursussen of schildercursussen er is tie spraken experts en docenten alfabeti ook een klein theaterzaaltje overdag is sering uit scandinavie met elkaar zeer het gebouw voor het team van birgitta stimulerende dagen voor de deelnemen en wordt er zweeds als tweede taal aan de docenten die net als docenten in migranten gegeven voor beide partijen nederland zoveel mogelijk van de spre was dat een simpele en goedkope kers en van elkaar wilden weten ik had oplossing overdag maken de nieuwko een ochtend over en nam de gelegen mers gebruik van het gebouw heid te baat een kijkje te nemen bij een s avonds de zweden paar alfabetiseringsgroepen een rondje door de school len ik oefen meteen maar even mee svenska for alla ik kom een lokaal binnen ongeveer 15 handig als ik dadelijk naar een andere svenska for alla heet de school waar ik cursisten zitten in carre in een niet al groep ga jag heter jeanne jag kommer op bezoek was het is een beetje een te groot lokaal drie cursisten komen fran holland de naam holland kennen bijzondere school ook in zweden uit somalie drie uit irak uit het ze nederland niet twee cursisten ver enkele docenten uit de basiseducatie koerdische deel en verder komen de tellen dat ze familie of vrienden in waaronder marie en haar collega en cursisten uit burundi eritrea ethiopie nederland hebben wonen directeur birgitta zijn enige tijd gele iran mali en vietnam er zitten man deze groep is ongeveer een half jaar den voor zichzelf begonnen birgitta nen en vrouwen in de groep jongvol bezig achtereenvolgens wordt er in runt nu met een klein team van onge wassenen van rond de twintig en oude een rollenspel een dialoog geoefend bij veer acht personen een eigen school ren van rond de vijftig de docente het kopen in een winkel een eenvoudi voor zweeds als tweede taal voor laag marie is een vrouw van ongeveer vijftig ge authentieke tekst over een afspraak opgeleide migranten waaronder veel jaar die al jaren in dit vak zit ze laat bij de tandarts besproken en een frag analfabeten elke cursist zich even aan mij voorstel ment van een bewerkte tekst over een alfa nieuws nummer 4 november 2004 21 t h e t v e l d actueel onderwerp gelezen af en toe groepje is bezig met de reconstructie tpr rollenspel authentieke materia deelt de docente een vel papier uit met van een tekst a la dictogloss anderen len samenwerkend leren zelfevaluatie daarop een authentieke tekst of een zijn bezig met een luistertekst en weer enzovoort ook de intensiteit van het oefening een basisleergang hebben de anderen zijn vragen aan het beantwoor onderwijs ongeveer i5 a 20 uur per cursisten niet tussendoor worden met den bij een authentieke leestekst zo te week is vergelijkbaar met wat in een krij op het bord enkele lastige zien een tekst over wonen in zweden nederland gebruikelijk is woorden behandeld de schrijfwijze bij de zweedse variant van de gratis krant evident anders zijn als ik het goed voorbeeld of een woord dat verkeerd metro ligt op tafel weer ergens anders begrepen heb de randvoorwaarden begrepen werd omdat het lijkt op een in het gebouw is een groep gevorderde voor het inburgeringsonderwijs in ander woord met een heel andere bete cursisten een toets aan het maken zweden goede kinderopvang zowel kenis de meeste cursisten doen actief daar mag ik nu even niet naar binnen voor cursisten als voor docenten alle mee valt me op van de groep van vijf in de koffiekamer tref ik een van de al kinderen in zweden krijgen tot hun tien is er maar eentje die ik geen vra lochtone docenten een somalier hij achttiende jaar hun warme maaltijd op gen heb horen stellen of spontaan heb geeft op woensdag alfabetiseringsles in school om maar eens iets te noemen horen reageren op een vraag van de het somalisch er zitten veel somaliers kennelijk is er ook een goede financiele docent als ik een vraag stel over een op de school en wie wil kan naast de basisvoorziening voor inburgeraars klank die ik niet goed hoor behandelt vier dagen zweeds op woensdagmiddag althans geen van de cursisten op deze marie voor de hele groep meteen nog ook alfabetiseringsles in het somalisch school was genoodzaakt om in de avon even alle klinkers van het zweeds veel volgen de meeste somaliers op deze duren inburgeringsonderwijs te volgen minder dan in het nederlands overi school doen daar aan mee vertelt hij anders dan in nederland beschikte gens aan het einde van het eerste deel deze school en naar ik hoorde veel van haar les legt de docente de dagboe overeenkomsten en verschillen instellingen voor basiseducatie over ken van de cursisten op tafel dialoog veel op deze school lijkt op wat je ook docenten in de eigen taal van de cur dagboeken is een betere term en ook in nederland en vlaanderen aan kunt sisten in elk geval voor de talen die de gangbare aanduiding in de litera treffen in alfabetiseringscursussen de veel voorkomen in het inburgeringson tuur omdat beurtelings de cursist en samenstelling van de groepen zowel derwijs instellingen kunnen overigens de docent daarin schrijven marie heeft qua etniciteit als leeftijden er zijn ver kiezen op welke wijze ze deze docenten erin geschreven en aan het eind van de geleken met nederland relatief weinig inzetten dat kan bijvoorbeeld zijn voor les nemen de cursisten de dagboeken marokkaanse migranten maar voor het het geven van alfabetiseringsonderwijs weer mee naar huis zie verderop overige zijn de herkomstlanden zeer in de eigen taal zoals op deze school na de pauze bezoek ik nog kort drie verwant irak en iran afghanistan maar het kan ook zijn dat de eigentaal andere groepen de groep die nog maar turkije thailand bruiden van zweden docent zweeds geeft met eigen taal als enkele weken bezig is is in het theater en diverse afrikaanse landen ook de instructietaal bij de beginnersgroepen zaaltje bezig met tpr oefeningen onderwerpen die ik zoal zag passeren of samen met de zweedse docenten de loop naar de deur maak de deur open in de diverse groepen zijn op het eerste groepen runt zodat er naast de docent ga op je stoel zitten dit alles in het oog vergelijkbaar met wat je bij inbur zweeds ook gebruik gemaakt kan wor zweeds uiteraard deze groep is met geringsonderwijs in nederland tegen den van een docent die in de eigen taal ongeveer tien cursisten iets kleiner dan zou komen functioneel uit kan leggen wat niet duidelijk is de overige groepen als ik er ben redzaamheidszweeds zoals afspraken opvallend op deze school vond ik ook wordt met een bal een voorstellingsspel maken vragen om verduidelijking of de aanwezigheid van een serie boekjes gespeeld iedereen die de bal krijgt toe personalia noteren en kennis over voor beginners informatieve boekjes gespeeld moet zich even aan mij voor zweden en over gebruiken en gewoon over de verschillende herkomstlanden stellen in een andere groep verder ten in de zweedse samenleving ik her van de cursisten te vergelijken met in gevorderd zijn de cursisten in kleine kende de methodieken en de meeste nederland de informatiereeks voor het groepjes bezig met groepswerk een werkvormen communicatief gericht basisonderwijs in een boekje over 22 a lf a nieuws nummer 4 november 2004 t h e t v e l d somalie in het zweeds geschreven geschreven de methode dat heeft ongetwijfeld bleek haar aanpak op het eerste oog in staat bijvoorbeeld informatie over het voordelen de docent kan immers soe elk geval prima te werken en bijzonder land en de inwoners over de verschil verschil pel inspelen op wat voor cursisten in de effectief de groep was nauwelijks een lende middelen van bestaan het kli groep op dat moment relevant is om te half jaar bezig en de meeste cursisten maat en over enkele specifieke gebrui leren dat is zeer motiverend een leren konden een eenvoudige authentieke tekst ken de boekjes zijn dun dun rijk geil nadeel is uiteraard dat je als docent veel in het zweeds al redelijk goed lezen en lustreerd en de tekst is eenvoudig het ad hocmateriaal en oefeningen moet ze schreven opvallend veel en opvallend idee achter de serie is dat cursisten in zoeken en maken want er is niemand goed na zdn korte periode onderwijs de basiseducatie niet alleen kennisma die dat voorwerk al gedaan heeft en de ken met zweden maar ook summier docent moet ook bijzonder goed het dialoog dagboek met het land van herkomst en de cul geschoold en onderlegd zijn in het vak het dialoog dagboek dat marie me liet tuur van medecursisten de cursisten dat hij geeft zien was haar persoonlijk initiatief dat uit de betreffende landen zijn maar wat in de alfabetiseringsgroep van marie wordt niet in alle groepen gebruikt trots vertelde een docent docent dat ze nog informatie toe kunnen voegen aan wat 1 t ors is ailc tivl 1 004 j n6 n d vij dl o ti ook j n6 nd viidjj d ti q lo k in de boekjes staat en voor veel cur t ors sisten blijkt het erg stimulerend en fut p octl fur 17octl i ji e ju arip ac ie i i motiverend te zijn wanneer docenten i i r 5 czid