Cultuur – Onderwijs – Jongeren

Publicatie datum: 1996-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 3
Pagina’s: 52-55

Documenten

52 geschud cultuur onderwijs jongeren op de vraag naar de zin van het leven antwoordt ieder met zijn levensloop zegt konrad en tot het tegendeel bewezen is laat ik mij meestal leiden door eigen erva ringen en overtuigde getuigenissen van persoonlijkheden het is de praktijk die me overtuigt k ken de uitspattingen niet lezer door zijn houding zijn stellingname zijn van je zaterdagavonden en de uit visie zijn raadgevingen een bijdrage leverde slaapgelegenheden van zondagoch in de ontplooiing van de spreker vanuit de tend maar ik verzeker je je mist iets herinnering vermeld ik hier erik anthonis als je s zondags onder de wol blijft tot luc versteylen johan anthierens willem na tienen tenzij je natuurlijk horizontaal vermandere frans verlegen dirk brosse geniet van dat boeiende radioprogram jaap kruithof midas dekker pierre plateau ma op brt1 tussen negen en tien jaak dreesen marc reynebeau terry stuurt producer paul jacobs vriend en verbist professor vermeersch jan van vijand de ether in gedurende vijftig minu rompaey johan verminnen walter van ten wandelt een cultuurbekende vlaming den broeck maakt hierop geen uitzonde over het parcours van zijn levensloop en ring integendeel hij bewijst de stelling dat vertelt over de vrienden en vijanden die hij een leraar iemand is die in zijn jeugd op dat parcours heeft ontmoet of gekruist bewondering had voor een leraar en die stuk voor stuk een rol hebben gespeeld in zijn persoonlijkheidsvorming tijdens die radiogesprekken raak ik onder meer ook steeds geboeid door de cultuur hoewel ik niet kan steunen op enig onder schok die de geinterviewde of het nu gaat zoek en mij moet laten leiden door herinne om een dirigent regisseur acteur of auteur ringen mag ik toch beweren dat de gele vanuit welke discipline ook ooit meemaak genheidsgast meestal minstens een leraar te elkeen beschrijft met een precisie die vermeldt in zijn rijtje van opmerkelijke figu veel weg heeft van de persoonlijke hoe ren toegegeven ze staan niet altijd aan de waar en wanneer herinnering van de presi wegkant van de vriend maar meestal weet dent kennedy moord dat fascinerende de gast met een haast wetenschappelijke moment dat op persoonlijk historisch vlak precisie te vertellen wie die leraar was die bepalend is geweest voor zijn keuze in die nn 25 jaargang nummer 3 jan feb 1996 bepaalde kunstdiscipline een live confrontatie alle educatieve dia s reprodukties video s ten spijt en wat is nu zo opvallend voortgaande op onlangs vertelde een journalist me dat deze getuigenissen meen ik hier vijf stellin hij indertijd zijn cultuurschok beleefde bij gen te kunnen verdedigen de confrontatie met rembrandts nachtwacht ik was gewoon de prent 1 mijd altijd gaat het om het onverwach vanuit de reproduktiecultuur in een te het confronterende het buitengewo oogopslag te bekijken maar in realiteit ne mede daardoor geloof ik minder en bleek dit onmogelijk het hele werk was minder in het langzaam aan proces een aaneenschakeling van kijkvlakken ik democratisering van de kunst bestaat had al die tijd verzuimd aandacht te voor mij niet uit de glijmiddelprocedure schenken aan de afmetingen van dit ik ben voorstander van het kontepriksys werk momenteel is deze journalist de teem aan de evidentie tot cultuurpartici propagandist van het live gebeuren patie gaat meestal een ervaring vooraf waarvan de belangrijkheid op dat 4 in de gradatie van live belevenis is de moment nog niet kan worden ingeschat confrontatie met de hedendaagse kunst het toppunt want hoewel kunst 2 bovendien gaat de cultuurschok altijd gemaakt wordt voor de tijdgenoten en gepaard met een kwaliteitsconfrontatie niet voor onze klein en achterkleinkinde ik geloof niet dat een bodempje door ren is het net de hedendaagse kunst die snee cultuur noodzakelijk is om succes gevreesd wordt met de leeftijd van de te hebben op kwaliteitsterrein ik geloof kunstwerken stijgt het aantal schoolbe niet dat doorsnee literatuur de rode loper zoeken van gogh doet het goed even is voor het waarderen van kwaliteitslitera als gauguin maar nog beter doet het tuur in die zin pleit ik als programmator memling en de azteken is helemaal net voor een zeer grote kwaliteitsbe gesneden koek zorgdheid in welke discipline dan ook want de kans bestaat dat net op dat kunst uit het verleden is bewezen t zijn ogenblik tussen het publiek van die voor axioma s waar niet meer aan getwijfeld stelling die tentoonstelling dat concert dient te worden deze kunst wordt niet net dat potentieel element zit dat net die meer in vraag gesteld het is een erfenis voorstelling net die tentoonstelling net vastgelegd door de vereniging van nota dat concert nodig heeft om cultureel rissen van critici maar hoeveel leer elektrokuterend te werken krachten bezoeken met hun klas gere geld tentoonstellingen van hedendaagse daarom verwacht ik van eenieder die kunst hoeveel leerkrachten actualiseren van ver of van dichtbij met cultuur te jaarlijks hun verplichte leeslijst terwijl de maken heeft eenzelfde culturele franse schrijver michel tournier niet bezorgdheid omdat kinderen de spel alleen staat met zijn stelling dat elke lite lingregels nog niet onder de knie heb raire opvoeding dient te beginnen bij de ben gaan leerkrachten het ook niet in tijdgenoten hoeveel leerkrachten dur hun hoofd halen om fouten op het bord ven inspelen op het hedendaags te schrijven integendeel en bovendien theater de faalangst is aanzienlijk niet zal de juf heel zorgvuldig haar bordschrift alleen vanwege de schroom om met die verzorgen niet bewezen zaken om te gaan maar ook vanwege de verscheidenheid van 3 de cultuurschok toont hogere cijfers op meningen de schaal van richter als het gaat om jan feb 1996 nummer 3 25 jaargang vap 5 leder vindt zijn behangpapier het mooist voorbeelden zijn legio projecten waarbij bij een culturele participatie zijn de jongeren onder professionele begeleiding meningen van de leerlingen niet una nieuwe creaties maken leveren op hun niem daarenboven staan collega s leer beurt altijd interessante persoonlijkheden krachten bij elke twijfel onmiddellijk klaar met meestal een enorme openheid voor met het wapen van verloren uren ons andere kunstdisciplines zonder twijfel onderwijs berust nu eenmaal op contro mag hier het opzet van de dynamo lerende en cijfermatige evaluaties een projecten van het ministerie van antwoord is ofwel fout ofwel correct onderwijs vermeld worden parijs is de hoofdstad van frankrijk en niet toulouse 2 2 is 4 en niet 5 terwijl 3 leerkrachten hebben in deze evolutie intense cultuurbeleving het net moet nieuwe taken gekregen samen met alle hebben van de rijkdom van verschillende volwassenen zijn zij begeleiders in deze meningen juist die angst van verschil cultuurparticipatie michel price pro lende persoonlijke meningen en het niet grammator van het cultureel centrum kunnen omgaan met die verscheiden van strombeek bever schreef ooit eens heid van visies weerhoudt velen om in een gelegenheidsbrochure dat actief te participeren aan het heden goede kunst geen uitleg hoeft is een daagse culturele landschap waangedachte zijn godsdienst moraal en filosofie onecht omdat ze aangeleerd en toch er zijn zoveel troeven die het worden ook ons lichaam vaart wel bij onderwijs heeft dat het ons te ver zou lei lichamelijke opvoeding en zelfs in de den uitgebreid in te gaan op de betrachting liefde is enige initiatie welkom cultuur is ze allemaal op te sommen ik beperk me een hoogwaardig spel dat jongeren het hier tot vijf ervaringen graag zouden leren is onze taak 1 de gelegenheden tot ontmoetingen met mij dunkt dat in de meeste leerkrachten grote creatieve persoonlijkheden zijn opleidingen deze begeleidende taak enorm iedereen heeft de mond vol over reeds aardig wat aandacht krijgt en dat de kloof tussen kunst en publiek ik ben dit resulteert in een zeer gunstige evolu overtuigd dat dit een waangedachte is die tie uitzonderingen daargelaten maar de kunstmatig in leven wordt gehouden de meeste pedagogische opleidingen mogelijkheden die men momenteel heeft besteden momenteel werkelijk zij het om de kunstenaar te ontmoeten zijn niet nog in een te beperkte mate aandacht meer meetbaar alleen dienen deze gele aan de culturele begeleidingsopdracht genheden soms gecreeerd te worden en in die zin twijfel ik soms of de leerkrachten 4 de leerkrachten die momenteel reeds hun initiatiefnemende positie niet te dik jaren in de praktijk staan dienen extra wijls onderschatten niet allen maar velen aandacht te krijgen want het is pas zijn bereid om vanuit de kunstenaarswe straks dat wij voor de eerste keer een reld naar de klassen toe te stappen en volledige volwassenengeneratie kennen jonge tijdgenoten te laten deelnemen aan die de kindercultuur als evidentie hun voorliefde voor kunst beschouwt omdat zij zelf van jongs af aan daarmee vertrouwd zijn in afwach 2 een chinees spreekwoord zegt ik hoor ting daarvan verdienen de navormings en vergeet ik zie en herinner me ik doe momenten en de bijscholingskansen die en begrijp een doe sessie gaat meest handreikend worden georganiseerd nog al gepaard met een stijgende waarde meer ondersteuning en erkenning ring voor het onbekende de geslaagde toonaangevend zijn bijvoorbeeld de cur 25 jaargang nummer 3 jan feb 1996 sussen van het vlaams theater instituut deel van de huidige generatie analfabeet die met de ondersteuning van het zijn trouwens en nu verklap ik hier een ministerie van onderwijs worden gege truc de eerste voorwaarde om nooit ven op diverse plekken specialisatie meer met tijdgebrek te komen aandra dient beloond te worden en een stimule ven is zelf verliefd worden op cultuur rende financiele tegemoetkoming is niet daniel pennac fluisterde het ons reeds meer dan verantwoord in wie heeft er ooit een verliefde gezien die niet de tijd nam om te beminnen 5 wat al te vaak wordt het argument geen tijd gehanteerd het is echter onze plicht ik wens u lezer alvast een groot hart toe er tijd voor te maken als onze vorige generatie geen tijd had gemaakt om te barbara wyckmans strijden voor leerrecht in plaats van leer p a cultureel centrum de velinx plicht dan zou zonder twijfel een groot dijk 111 3700 tongeren tussendoor antwerpen 1996 tiende hsn conferentie call for papers op vrijdag 15 en zaterdag 16 november 1996 heeft aan de ufsia te antwerpen de tiende conferentie het schoolvak nederlands plaats zoals bekend zijn de hsn conferenties het resultaat van nauwe samenwerking van alle nederlandse en vlaamse verenigingenvan leraren en didactici nederlands bovendien kunnen ze rekenen op de volle steun van de nederlandse taalunie in de loop der jaren zijn zij uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor al degenen die zich bij de ontwikkelingen in het onderwijs nederlands betrokken voelen met de voorbije negende conferentie diemen 1995 hebben de conferenties hun actieterrein ook tot het basisonderwijs uitgebreid met antwerpen 1996 vieren de conferenties hun tweede lustrum naar verwachting staan er weer een veertigtal workshops lezingen en andere activiteiten op het programma het spreekt vanzelf dat een en ander in een passende lustrumsfeer plaats zal hebben bij dezen roepen de organisatoren in vlaanderen en in nederland docenten leraren en didactici op om zich als spreker workshopleider te melden onder meer aan uitwisseling van gegevens uit eigen onderwijspraktijk en van kleinschalig onderzoek wordt veel belang gehecht op grond van een ingezonden abstract van hooguit een a4 tje worden de sprekers bij een van de geplande stromen ingedeeld technisch en beroepsonderwijs mbo basisonderwijs en onderw jzersopleiding pabo literatuur spreken en luisteren zakelijke teksten schrijven en argumenteren nt2 computer ondersteund onderwijs voor de folder sturen zij eveneens een korte samenvatting max 60 woorden in uiterste datum voor aanmelding met abstract en samenvatting 1 mei 1996 adres ook voor inlichtingen mark van bavel ufsincvd prinsstraat 8 2000 antwerpen tel 03 220 46 81 fax 03 220 46 79 ta y reinilde van moer jan feb 1996 nummer 3 25 jaargang nn