‘Dan heb ik zelfvertrouwen, dan weet ik dat ik het kan’

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 5
e r k n u t v o e r n g wen blijft het zoeken naar een groter aanbod van de groepen individuele werknemers zelfs de anderstalige top van het nederlandse taal op hun niveau vooral om kilometers te bedrijf wordt geschoold taalvakwerk is meer dan taal alleen maken om te verfijnen om te doen taalvaardigheden houdingsaspecten rekenvaardigheden en intercul turele communicatie zij n de ingredienten van de scholing noten marja fick en jose scholte startten drie jaar geleden taalvakwerk femmy witte en ahmed zekhnini strategieen van anderstaligen het bedrijf taalvakwerk is gespecialiseerd in arbeidsgerichte scholing op de werkvloer verslag van een onderzoek instituut voor zij werken volgens een concept dat door henzelf is ontwikkeld zij taalonderzoek en taalonderwijs anderstaligen universiteit van scholen werknemers in de aspecten die ze nodig hebben om hun amsterdam isbn 90 7549 i 077 beroep beter uit te kunnen oefenen men biedt geen ellenlange trajec ten maar snelle zichtbare resultaten werkinstructies veiligheidsin doorsprekers is een onderdeel van de methode vakgesprekken door structies formulieren van het bedrijf zijn de basis van de les tiba bolle wolters noordhoff isbn 900ii3ii66 ortretten i dan heb ik zelfvertrouwen dan weet ik dat ik het kan lezen schrijven en rekenen is voor meer dan een miljoen volwassenen in nederland een probleem daarbij gaat het echt niet alleen om allochtonen zoals wel eens wordt gedacht in de serie portretten deze keer het verhaal van beppie die afgelopen jaar startte met een cursus ria van adrichem interviewde haar ria van a orichem en miljoen nederlanders die niet bleem daarom loopt van 2002 tot 2006 dacht geweest voor dit nog altijd te wei goed kunnen lezen en schrijven de landelijke campagne alfabetisering nig onderkende probleem bestaat dat dan iedereen zit toch tegen autochtone nederlanders om het woordig op school nee dat geloof ik bewustzijn rondom analfabetisme te beppie 45 om privacyredenen zijn niet dit zijn reacties die je vaak hoort vergroten naam en leeftijd verzonnen is een van als je vertelt over het werk in de alfabeti mede dankzij de rol die prinses die miljoen nederlanders vorig jaar sering maar het is echt waar lezen laurentien als ambassadrice vertolkt is is zij gestart met een cursus omdat ze schrijven of rekenen is voor meer dan er rond 8 september de unesco dag wel goed kan lezen en omdat je het niet een miljoen nederlanders een pro van de alfabetisering veel media aan aan haar ziet werd ze in een groep alfa nieuws nummer 2 me i 2004 5 oo rrtre t r e t t t t e n e n geplaatst die te moeilijk was voor haar haar ach kind zei mijn moeder moeder je trouwt en om uitgelachen te worden de gelukkig is ze niet met de les gestopt toch wel dus al dat leren is nergens namen kon ik ook niet goed schrijven schrijven maar zit ze nu sinds september in een goed voor dat het allemaal anders toen dacht ik stel je voor dat er iets groep waar ze wel op haar plek is gelopen is kon zij niet weten natuur gebeurt met een van die mensen omdat lijk ik het fout geschreven heb toen ben ik hoe komt het dat je niet goed hebt leren gestopt met dat werk lezen en schrijven en na de lagere school 0 maar ik kan wel lezen hoor ja toen wilde mijn moeder wel dat ik ben je daarom naar les gegaan gelukkig wel in de eerste klas had ik naar de huishoudschool zou gaan ja iemand in de familie die zelflerares een juf die veel aandacht aan me ze wou dat ik toch wat zou leren is wist dat er cursussen zijn waar je besteedde daardoor heb ik wel leren maar daar had ik toen geen zin in ik kunt leren lezen en schrijven je bent lezen ik had meer problemen met lezen wilde per se gaan werken in de stad en nooit te oud om te leren zei ze en schrijven in de eerste en tweede klas schrijven dat heb ik ook gedaan daar heb ik nooit daar had ze gelijk in ging het nog wel maar zo ongeveer in spijt van gehad dat was leuk werk de vierde klas lukte het niet meer het hoe gaat het nu op school werd te moeilijk en ik was ook geen lie had je problemen op je werk doordat je goed ik vind het leuk om te doen en verdje dat zeg ik eerlijk als ik op de niet goed kon schrijven het gaat ook wel goed volgens mij ik gang moest staan dan liep ik gewoon nee op mijn werk heb ik nooit last begrijp nu de regels veel beter naar huis daardoor heb ik ook veel gehad ik werkte als schoonmaakster en gehad gemist daarbij hoef ik niet te schrijven dat doe en dan ik nog steeds en dat gaat goed het ik leer nu schrijven en als ik het goed werd je dan niet teruggestuurd kreegje kreegje kwam toen ik als vrijwilligster ging hel kan ga ik weer dat vrijwilligerswerk geen straf thuis of op school mensen toen moest ik pen bij zieke mensen doen en als ik dan iets moet schrijven nee mijn moeder vond het wel goed opschrijven wat ze wilden eten en drin dan heb ik zelfvertrouwen dan weet ik dat ik thuisbleef zij was vaak ziek mijn ken dan wist ik niet hoe je alles precies dat ik het kan vader werkte de hele dag en dan zorgde moest schrijven dat vond ik heel verve ik voor mijn moeder en het huishouden lend ik was bang om fouten te maken belangrijke adressen overal in het land worden op roc s netwerk nederlandstaligen in de hele land daarnaast verzorgt zij wer lees en schrijfcursussen gegeven via basis eductie nedwerk nt1 nl vingscampagnes voor alfabetisering het gratis landelijke informatienum de stichting behartigt de belangen op radio en tv tv mer 0800 023 4444 kunnen mensen van volwassenen die nauwelijks of de site van landelijk actieplan alfabe zich aanmelden voor een cursus zij geen opleiding gevolgd hebben tisering alfabetisering nl worden dan doorverwezen naar de stichting abc voluit stichting daarop vindt u alles wat te maken dichtstbijzijnde roe locatie waarop belangenbehartiging alfabetisering heeft met het landelijk plan voor de dergelijke cursussen gegeven worden worden dse nl abc geeft hulp bij lees alfabetisering artikelen informatie het nedwerk nt1 nt1 nederlands schrijf en reken problemen ook orga over klankbordbijeenkomsten als 1ste taal moedertaal is de verkor niseert zij eenmaal per jaar een ont nieuwsbrieven interessante adressen te naam van de stichting landelijk moetingsdag voor cursisten uit het enzovoorts i 6 alfa nieuws nummer 2 me i 2004