De 17e conferentie Het Schoolvak Nederlands

Publicatie datum: 2004-01-01
Auteur: J. Vermeeren
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 1
Pagina’s: 27-30

Documenten

joyce vermeere n is onderwijs bedoeld om de leer li ng te verheffen de mogelijkheid te geven om uit te stijgen boven de beperkingen van zijn situatie hij ziet als probleem dat sommige leraren vanuit die de 17e conferentie he t verhevenheid niet willen dalen naar de leerlingen toe ik vond het v ro eger vreselijk dat mijn leraar schoolvak nederland s engels zijn neus ophaalde voor de muziek van de beades de kinderen kijken nu naar big brother leg dan als leraar een li nk met de li teratuur van taal is van iede r ee n oostrom bestrijdt dit leraren weten heel goed hoe ze moeten aansluiten op de belevingswereld van de leerli ng het gro te probleem is om de wij zien taal als een natuurlijke onderwijspraktijk kwaliteit die erachter zit naar voren te halen van lucht en zon is van iedereen taal is ook van iedereen dis onderging een wending in zijn leven toen hij groeien jullie maar planten wij bewonderen de het boek karakter van f borderwijk las dit boek prachtige ongelijkheid van wat daaruit voortkomt gaf he i n de boodschap zet door ik schreef wel met deze woorden werd de conferentie het schoolvak 180 keer ik word mr in mijn mulo agenda ik nederlands ingeleid doorandre motart voorzitter van wilde later ook zo n glanzend koperen naambord hsn voor de 17e keer werd de conferentie op 14 en op mijn deur met advocaat erop of notaris 15 november 2003 gehouden in utrecht joyce volgens van dis is de grootste fout die je als leraar vermeeren ging namens moer ernaar toe en nam deel kunt maken verte llen over de inhoud van een aan enkele workshops een impressie boek en niet over het idee erachter zoals bij karakter de strijd van een jongen voor een betere wereld voor een betere toekomst van oost ro m adriaan van dis en frits van oostrom openden dit is ook de taak van de leraar de leer li ng geanimeerd discussierend over taal en onderwijs vooruit helpen maar deze taak wordt steeds op luchtige wijze de drukbezochte conferentie moeilijker in onze tijd was de leraar het venster een grotere tegenste lling was haas t niet denkbaar op de wereld de televisie heeft deze plaats de flamboyante welbespraakte adriaan van dis vo ll edig overgenomen door de tv komt een komend uit een naar eigen zeggen zeer arm nieuw soort heldendom het aantal uren dat de milieu versus de rustige bedachtzame frits van leerli ng per dag aan de media besteedt daaraan oostrom geboren in een li terair gezin van kan de leraar nooit tippen de meerderheid van oortrom was op het gymnasium het braafste de mensen in nederland vindt dat er jongetje van de klas en gedoemd tot een taalverloedering plaatsvindt maar zij achten loopbaan in de taal aangezien zijn vader zichzelf daaraan niet schuldig dat lijkt me een redacteur was toch wist hij heus wel wat de mulo wiskundige onmogelijkheid en zo passeerde n was en vooral de mms adriaan van dis daaarentegen had all e school ty pen doorlopen van mulo ik bleef zitten met een 3 voor frans daarom woon ik nu in parijs tot de kweekschool en de hbs waar hij eindelijk op zijn 21e jaar het examen haalde gezien deze achtergrond is van dis nog steeds een beetje bang als hij een school binnenkomt en blijft hij beducht voor leraren hij droomt er nog steeds van van dis terwijl anderen al vormoefeningen maakten zat ik een wortel te vergulden als kerstcadeau ik kon het onderwijs totaal niet bijbenen na de hbs koos van dis voor de studie nederlands omdat dat het enige vak was waar je adriaan van dis en frits openen op luchtige wijze geen wiskunde voor nodig had volgens van dis de conferentie 2004 i moe r 27 nog enkele andere taalonderwerpen de revue van beschrijft zodat iedereen je fiets haarscherp op oostrom stelt van dis uiteindelijk de vraag zijn netvlies heeft of neem de buurt waar de welke leraar zou jij je neefje will en toewensen leerlingen wonen hoe zien de huizen eruit in van dis een leraar die met ernst praat over de molukkenstraat wie wonen er hoe zien ze li teratuur en voorleest en die zich niet aan het eruit hoe ziet de straat eruit als je naar de programma houdt die inspeelt op het leven van bakker gaat hou het concreet gebaseerd op de leerli ng en afstanden overbrugt omdat ik het waarnenungen de vraag vanuit de groep hoe zelf zo gemist heb van oostrom besluit je leerlingen denk aan het vmbo ertoe kunt realistisch zelfs de meest fantastische leraar brengen om geconcentreerd naar elkaar te hoort de bel gaan en moet afsluiten luisteren levert een wat teleurstellende reactie op van delft laat de leerlingen maar gewoon steentjes in de vijve r hun gang gaan ze gaan vanzelf wel luisteren als eerste ging ik naar de workshop steentjes in op onze wat ongelovige blik antwoordt ze de vijver vertellen in steeds grotere kringen van anders huur je een professionele verteller in anne van delft ik had me voorbereid op een dan zie je hoe het moet rustig begin lekker naar verhalen luisteren maar anne van delft treedt op met verhalenp rogramma s het pakte anders uit in rap tempo en vaak geeft workshops ve rtellen re gisseert theatervoor struikelend over haar woorden behandelde van stellingen en begeleidt vertelprojecten voor meer delft de wijze waarop je als leraar het vertellen informatie anne van delft rozenstraat 123 1016 np van verhalen kunt behandelen in de klas volgens amsterdam tel 020 6227395 avdel ft dds nl van delft horen vertellen en naar elkaar luisteren bij het vak nederlands de obligate grammatica en spe lling spreekbeurt zou vervangen moeten worden bij de workshop grammatica en spe ll ing van door het vertellen van een verhaal als de eerste jeroen steenbakkers werden we meteen aan het leerling in september begint kan de hele klas in werk gezet in tweeta ll en moesten we bespreken december optreden voor een publiek van delft op welke wijze en met welke leermethode er je krijgt als leraar daardoor ook een andere kijk gewerkt werd met grammatica en spe ll ing op de op de leerling vergeet zijn of haar rapportcijfers school waar je lesgaf hierna stelde maar kijk naar de volgende zaken welk kind kan steenbakkers de vraag wie heeft er een het spel aan met het publiek voegt lesmethode waarvan hij of zij zegt als ik dit heb spelenderwijs iets toe aan het verhaal vertelt het ga ik met plezier de klas in het bleef angstig verhaal vanuit een andere invalshoek je ziet stil na enige tijd kwamen er reacties als de plotseling een ander kind voor je een verhaal informatie wordt verbrokkeld aangereikt en vertellen is volgens van delft het beantwoorden grammatica wordt als een afgezonderd geheel van een vraag hoe ging dat vroeger waarom is behandeld ook steenbakkers heeft vergelijk er oorlog in irak waarom draag je altijd een bare ervaringen met de bestaande boeken en rode ketting een alledaagse gebeurtenis heeft heeft daarom een eigen methode ontwikkeld vaak een relatie met een groot verhaal van delft steenbakkers licht ons toe we hadden op het zo kun je in een vakantiegebeurtenis een ludger coll ege een lessenserie debatteren en queeste herkennen maak als leraar gebruik van grammatica en spelling hier moesten de de vragen van de leerlingen er is altijd wel een leerlingen zelfstandig aan werken in het aanleiding tot een verhaal je kunt eindeloos studiehuis het debatteren liep als een trein de varieren op een bekend thema bijvoorbeeld leerlingen maakten hierin grote vorderingen romeo en julia hoe kun je leerlingen ertoe de cijfers voor grammatica en spell ing waren brengen om verhalen te vertellen van delft dramatisch lager dan voor de invoering van het hanteer een vaste structuur bijvoorbeeld op studiehuis we vroegen ons af wat er verkeerd iedere vrijdag aan het begin van de les is er een ging toen begreep ik dat er versch il was tussen vertelronde een vertelronde kan gaan over zinvolle en betekenisvo ll e leerstof zinvoll e alledaagse dingen neem iets kleins en maak dit leerstof is nuttig maar heeft niet direct een concreet een verhaal over je fiets kan heel relatie met het leven van de leerling de stof inspirerend zijn als je tot in detail de fiets heeft ook een gesloten einddoel met weini g 200 i moer 28 emoties het verbuigen van een werkwoord is motivatie of aandacht voor het onderwerp zorgt een gesloten einddoel op een gegeven moment e rvoor dat de informatie nog niet eens het korte kun je het maar je kunt het nooit beter doen termijngeheugen bereikt onvoldoende een opstel daarentegen kan altijd beter praktisch oefenen niet de stof belemmert de betekenisvolle leerstof heeft een relatie met de doorgang naar het werkgeheugen en wat is de eigen emotie en het leven van de leerling barriere voor het lange termijngeheugen betekenisvolle leerstof heeft een open einddoel steenbakkers all een als de informatie bewust betekenisvolle leerstof zoals debatteren kan gekoppeld wordt aan de reeds aanwezige kennis daarom heel goed als zelfstandige taak als deze oude kennis wordt opgehaald en aangeboden worden bij zinvolle leerstof zoals vermengd met de nieuwe kennis alleen dan grammatica en spelling is de aanwezigheid van blijft de informatie in het lange de docent vereist maar welke methode hanteer termijngeheugen daarom moet de docent erbij je dan weer zet steenbakkers ons aan het zijn om de leerlingen bewust te leiden naar de denken hij laat een schema zien van de werking kennis die hij al heeft ze maken de van het denkgeheugen vanuit het korte spellingsoefeningen perfect maar als ze een stuk termijngeheugen gaat de informatie naar het moeten schrijven zijn ze plotseling alles werkgeheugen om uiteindelijk terecht te komen vergeten de informatie is alleen in het in het lange termijngeheugen hier gaat de werkgeheugen blijven hangen steenbakkers opgeslagen informatie volgens sommige had grote onvrede met de bestaande deskundigen er nooit meer uit alleen heb je grammatica en spellingsmethodes deze soms moeite om het terug te vinden vraag van methodes behandelen steeds een deel steebakkers hoe komt het dat informatie blijft bijvoorbeeld de persoonsvorm of het voltooid hangen bij het korte termijngeheugen of bij het deelwoord en leiden pas aan het eind naar een werkgeheugen en nooit het lange groter geheel steenbakkers hanteert een andere termijngeheugen bereikt onvoldoende aanpak 2004 1 moer 29 1 werken vanuit het geheel naar een deel het blijkt dat sommigen de tekst op niveau a in hun aanbieden van complete samengestelde bezit hebben en anderen op niveau b zinnen wat de leerlingen niet weten daar kan automatisch moeten we hierdoor aan elkaar de leraar op doorgaan ontbrekende informatie toelichten bouma 2 aansluiten op de voorkennis van de van oers kijken tevreden toe tekst van de week leerlingen die ze meestal onbewust in hun is een stukje tekst op 1 5 a 4 formaat handelend hoofd hebben steenbakkers noemt als over een actueel onderwerp de tekst is op twee voorbeeld aan het begin van het tweede jaar niveaus uitgewerkt het a niveau groep 5 6 gaf ik zonder enige voorbereiding een basisschool en het b niveau groep 7 8 slotoefening woordbenoeming de leerlingen hierdoor kan tekst van de week gebruikt bleken 60 70 foutloos te kunnen worden in gemengde groepen met verschillende benoemen die kennis hadden ze gewoon al niveaus door de actualiteit van de onderwerpen in hun hoofd zitten zonder dat ze het zelf is tekst van de week ook goed te gebruiken in beseften je moet de leerling ervan bewust het volwassen nt2 onderwijs de onderwerpen maken dat hij het weet varieren van zinloos geweld tot sars en de baby steenbakker benadrukt zinvo ll e leerstof heeft van maxima bij de tekst horen denk doe en een krachtige didactiek nodig de leerling heeft discussieopdrachten de makers van tekst van de jou echt nodig daarnaast moet de leeromgeving week hebben een uiterst simpele manier veilig zijn de leerling denkt eerst all een na over bedacht om tekst van de week bij de leerkracht het antwoord daarna wisselt hij de informatie te brengen indien de school een abonnement uit met een medeleerling en samen zeggen ze neemt wordt iedere schoolweek een nieuwe het in de klas dit biedt al een zekere veiligheid actuele tekst per e mail naar de school gestuurd ook moet de leer li ng de garantie hebben dat je de leerkracht print de tekst uit en kopieert deze hem of haar helpt je zegt tegen de leerling als voor de leerlingen daarnaast komt er een je een concreet probleem hebt leg ikje het uit website waarop leerkrachten ervaringen en tips kunnen uitwisselen bouma van oers geven de aan pa k van j eroen s t eenba kkers wordt een voorbeeld over de wijze waarop tekst van samengebracht onder het concept k rachtig de week geintegreerd kan worden in het lesplan n ederlan d s i n m oer 2003 4 is een interview met we hadden een keer een tekst gemaakt over de steenba kk ers geplaatst over zijn spellingsmetho ijskap die nu zo hard aan het smelten is deze d e en zijn concept k rach t ig n ederlands tekst bleek perfect aan te sluiten op de lessen momenteel wordt d it concept verd er uitgewerkt aardrijkskunde de klas is er een week mee bezig in pra k tisc h lesmateriaa l b etreffende gramma ti geweest en heeft de tekst verder uitgewerkt in ca spelling zakelij k lezen het maken van een collages en een tentoonstelling over het milieu w erkstu k en het w erken aan een tentoonstelling w ie geinteresseer d is in krachtig n ederlands tekst van de week elke week actualiteit in de k an con t act opnemen met steenba kkers j steen klas ba kkers lu d gercol l ege nl tekst van de week is een sedon project een samenwerkingsverband van het slo te enschede tekst van de wee k en het abc te amsterdam vanuit beide organi margit bouma suzanne van oers laten de saties z ijn onderwijs en taalspecialisten werk deelnemers zelf ondergaan wat tekst van de zaam binnen tekst van de week een jaarabon week is we krijgen een stuk tekst uitgereikt nement kost e 250 een halfjaarabonnement van over tekst van de week en moeten in kleine januari tot de zome rvakantie 2004 e 125 exclu groepjes vragen beantwoorden als wat zijn de sief btw dit komt neer op e 3 12 per tek s t per kenmerken van tekst van de week hoe kun je week inclusief opdrachten voor meer informatie dit toepassen in de klas tijdens de discussie en aanmelding tekstvandeweek stgabc nl 2004 i m oer 30