De actualiteit van Freinet

Publicatie datum: 1980-01-01
Auteur: Johan Eimers
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 1
Pagina’s: 36-37

Documenten

men ook bij anderen wel aantreffen maar bij freinet is de hele organisatie van het leren erop gericht die mooie woorden waar te maken in artikel 3 van het handvest staat we verwerpen de illusie van een opvoeding die op eigen benen zou staan los van de grote sociale en politieke stromingen die haar bepalen de op voeding is een element maar dan ook niet meer dan een element van een onvermijdelijke sociale revolutie de schrijfster laat zien hoe de directe ervaringen datgene wat leerlingen buiten en in de school boel meemaken het vertrekpunt zijn voor het leren de leerlingen praten en schrijven daarover analy seren nauwgezet het geschrevene van anderen en besprekingen zijn door de freinet technieken geholpen zo heel geconcentreerd bezig binnen de relatie van taal en werkelijkheid de drukpers in de klas speelt daarbij een belangrijke rol binnen de internationale freinet beweging wordt johan eimers sterke affiniteit gevoeld met het werk van freire de actualiteit van freine t diens onderwijsmodel in pedagogie van de onder drukten vertoont veel overeenkomst met dat van wat weet de gemiddelde onderwijsgevende van de freinet vergeleken met freire is freinet in zijn freinet pedagogie ik vrees dat dat niet zo erg onderwijspsychologische theorie misschien tame veel is en daarom is het maar goed dat in 1979 lijk eenzijdig en beperkt maar jansen schoonho opnieuw een nederlandstalige uitgave op de ven wijst erop dat de zozeer praktisch ingestelde markt kwam waarin de ideeen van freinet en de freinet niet allereerst uit was op een hecht door praktijk van het werken volgens die ideeen wor timmerde theorie maar zijn voordeel trachtte te den beschreven doen met de nieuwste resultaten van welk weten bij dekker van de vegt in nijmegen verscheen schappelijk terrein dan ook van w a jansen schoonhoven het boekje de ak daar zal het wel mee te maken hebben dat ook tualiteit van freinet in het voorwoord noemt de in het hier besproken boekje de ideologie van de schrijfster het zelf een poging om een meer zake freinet beweging in flarden fragmenten losse lijke discussie over freinet te bevorderen ik aanduidingen op de lezer afkomt in de hele pu hoop van harte dat die poging slaagt want deze blikatie lopen ideeen en de realisatie daarvan nog publikatie biedt daartoe voldoende aanleiding al door elkaar heen maar voor de aandachtige le in de eerste hoofdstukken vindt men een histo zer hoeft dat niet zo n bezwaar te zijn misschien risch overzicht van de ontwikkeling van een frei wordt men al lezende wat ongeduldig zolang de net beweging in frankrijk en later in internatio praktijkbeschrijvingen uitblijven in het laatste naal verband die rond 1920 begonnen ontwikke hoofdstuk echter wordt dat zeker goedgemaakt ling resulteerde in een samenvatting van ideeen waar twaalf uitstekende beschrijvingen staan van en werkwijze door freinet in 1950 geformuleerd hoe het in een freinet klas toe kan gaan daar in het handvest van de moderne school wordt pas echt duidelijk wat de waarde van frei jansen schoonhoven neemt de tien uitspraken net s ideeen is voor de actuele schoolpraktijk van dat handvest op in haar boekje en werkt ze in het innovatieplan basisonderwijs van mei in een aantal hoofdstukken verder uit 1977 worden in verband met vernieuwingsge wat bijzonder opvalt is dat in de freinet bewe dachten wel de namen genoemd van montessori ging de leerling als lerend subject volstrekt serieus petersen boeke en steiner maar niet die van genomen wordt en dat aan het onderwijs een be celestin freinet terecht wijst jansen schoonho langrijke functie wordt toegekend in de socialisa ven erop dat een inbreng van ervaringen uit de tie zo n fraai geformuleerde doelstelling kan freinet school de pluriformiteit in de discussi e 36 over het nieuwe basisonderwijs zeker zou kunnen erg jammer vind ik dat in het hele boek geen verrijken woord geschreven wordt over de freinet bewe de toename van scholen die uit willen gaan van ging in belgie terwijl bijvoorbeeld wel enkele de freinet pedagogie is in nederland tot nu toe duitse publikaties staan genoemd al geruime uitgebleven er zijn twee organisaties met samen tijd wordt vanuit de aktiegroep krities onder nog geen tweehonderd actieve leden in die twee wijs en de onderwijswinkels in antwerpen leu organisaties wordt de principiele verzuiling van ven en brussel geijverd voor de op freinet ideeen ons onderwijs alweer eens weerspiegeld gebaseerde institutionele pedagogiek daardoor is de pedagogische organisatie freinet beweging onder leerkrachten een discussie op gang geko nederland met de handelsonderneming de co men die ook voor noord nederlandse freinet operatieve vereniging van gebruikers van school werkers leerzaam kan zijn een interessant boek drukkerijen de drukpers op school verenigt uit in dit kader verscheen in 1977 bij het frans sluitend mensen die als onderwijsgevenden werk masereel fonds in gent sylvia de ridder van zaam zijn bij het openbaar onderwijs secretariaat schooltroep naar schoolgroep postbus 116 delft ondanks deze enkele bezwaren vind ik het boek de vereniging nederlandse beweging van frei je van jansen schoonhoven zeer bruikbaar voor net werkers met de handelsvereniging stichting wie gefundeerd wil bezig zijn met veranderingen de moderne school bundelt alle krachten die in zijn onderwijspraktijk hoofdstuk 5 begint op verschillend terrein daadwerkelijk willen mee met de volgende zinnen freinet bestrijdt het werken aan de realisatie van de pedagogie van schoolse milieu dat wordt bepaald door schoolse freinet secretariaat postbus 1897 amsterdam doelen schoolse levens en werkwijzen schoolse dit soort gegevens vindt men allemaal in het morele verplichtingen in zo n milieu doen de on boekje dat ik overigens niet alleen maar goed derwijzer en de leerling veel werk dat nergens an vind soms lijkt de samenstelling ervan wat slor ders toe dient dan voor de schoolorganisatie zelf dig bijvoorbeeld waar op pag 23 uitgelegd wordt die steeds meer controle en overzicht vraagt ik wat freinet met techniek bedoelt in precies de herken dat als uiterst actueel en kan daarom ook zelfde bewoordingen als dat op pag 13 ook al ge met de titel van de hier besproken publikatie van beurd is zoiets komt een paar keer vaker voor harte instemmen ook is de taal mij op een aantal plaatsen wat te hoogdravend bijvoorbeeld als aan de freinet on w a jansen schoonhoven de aktualiteit van derwijzer de voorwaarde gesteld wordt het zelf freinet opvoeding tot initiatief en gezamenlijke fris de wereld kunnen bekijken zodat er een stra verantwoordelijkheid nijmegen dekker van lende werking van hem uitgaat de vegt ing f 15 adressen van de auteurs in dit nummer nelleke both gerard hubers bert jansen marluke motke p a instituut voor algemene taalwetenschap spuistraat 210 1012 vt amsterdam helge bonnet oud over 76 2632 ve loenen a d vecht tel 02943 381 1 renee van bezooijen p a instituut voor fonetiek erasmuslaan 40 6500 hd nijmegen ate van balen pr irenestraat 32 6611 bj overasselt tel 08892 1602 37