De krant in de klas

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 2
Pagina’s: 9-11
s c u s s e n h e t v a k tekstbegrip anders ook al heel veel over tekstsoorten en wijs plegen te doen op de tweede plaats anders dan mieke strijbosch denkt het interpreteren van teksten op het wordt gekeken hoeveel woorden fout vind ik niet dat je per se met tekstbe moment dat hij vloeiend kan lezen worden gelezen in die tekst voor moe grip moet wachten tot de cursisten dertaalsprekers behoren de meeste vloeiend kunnen lezen ja wel op de toch maar geen avi toets woorden in die teksten tot hun alledaag manier die mieke voor ogen heeft die met de suggestie de avi toets te gebrui se woordenschat als er dan iets fout van een cursist die met een tekst aan ken als een goed instrument voor het gaat weet je zeker dat het om een lees de slag moet terwijl hij bij de helft van meten van de technische leesvaardig fout gaat en niet om een probleem met de woorden nog zit te rommelen met heid van volwassen nt2 leerders ben ik de taal dat is voor een volwassen cur de techniek de teksten die een cursist het minder eens met het idee erachter sist uit een alfa nt2 groep allerminst zelfstandig te lezen krijgt moeten goed is niets mis integendeel af en toe con zeker als een kind aan het eind van passen binnen wat hij al kan het heeft troleren of cursisten al enigszins vloei groep 5 van het basisonderwijs een avi geen zin een cursist zelfstandig een end lezen is prima en gebeurt mis niveau 4 haalt weet je dat die score eenvoudige authentieke tekst te laten schien soms wel te weinig maar de ongeveer vergelijkbaar is met die van lezen als hij nog maar de helft van de avi teksten zijn volgens mij daarvoor een kind dat rond de achttien maanden letters of de woorden kent niet zo geschikt de teksten zijn uitdruk leesonderwijs heeft gehad bij wijze van maar tekstbegrip kun je ook anders kelijk gemaakt voor kinderen spreken wat weet je wanneer je bij een zien stel iemand in de groep komt volwassenen een tekst laten lezen die volwassen nt2 lezer tot die vaststelling met een interessante of relevante tekst voor kinderen gemaakt is is overigens komt zeker je kunt nog steeds zien of waarvan het onderwerp al redelijk ver helemaal niet zo erg maar om nou juist de ene cursist technisch vlotter leest dan trouwd is er is dus een tekst en er is vooral bij het toetsen dat type teksten te de andere maar dat weet je toch wel een lezer namelijk de docent die kan gebruiken een belangrijker bezwaar kortom je zou volwassenen de avi voorlezen erbij vertellen en toelichten vind ik overigens dat de normen bij de teksten kunnen laten lezen maar aan de over de inhoud van de tekst kan ook avi toetsen zijn vastgesteld op basis van normen heb je weinig om de avi toet op die manier met beginnende lezers wat kinderen in het basisonderwijs in de sen bruikbaar te maken voor volwassen heel goed gepraat worden dat is ook eerste leerjaren door de bank genomen nt2 leerders zou je ze opnieuw moeten werken aan tekstbegrip ook al lezen leren hoe lang duurt het voordat je een normeren voor die groep en als je toch cursisten niet zelf de tekst sterker avi tekst gelezen hebt daar hoort een opnieuw moet normeren dan kun je nog als op die manier geregeld met criterium bij dat ontleend is aan wat beter teksten kiezen die voor volwassenen teksten gewerkt wordt weet de cursist kinderen na een aantal maanden onder geschikter zijn de k r a n t n d e k las deze keer staat een van de anansi verhalen centraal het verhaal waarin pa tijger een van de vaker terugkerende personages in de anansi verhalen het aanlegt met akoeba de vrouw van anansi cursisten uit het caribische gebied maar ook cursisten uit sommige west afrikaanse landen als ghana kennen de traditie van de anansi verhalen waarschijnlijk wel het is ter introductie misschien aardig om even met cursisten die de verhalen kennen de verschillende personages te verkennen en de namen die daar in verschillende talen bijhoren de woorden kerk en mis verdienen wellicht enige toelichting en niet iedereen zal de nederlandse woorden liefje schatje engeltje of vrijer kennen verhaaltechnisch kan het voor sommige cursisten verwarrend zijn dat in het tweede gedeelte de naam akoeba staat terwijl het gaat om anansi in een jurk maar dat zal snel duidelijk zijn jeanne kurvers alfa nieuws nummer 2 mei 2003 9 e k r a n t n d e k las pa tijger en zijn lief pa tijger was niet slim maar hij was wel mooi om te zien hij had veel spieren en een mooie snor en hij had een mooi pak met strepen pa tijger viel in de smaak bij de meisjes ook akoeba de vrouw van anansi vond hem aardig anansi vond dat niet leuk hij ging op pa tijger af en hij begon te schelden ik zag wel dat je akoeba een knipoog gaf akoeba houdt daar niet van ik waarschuw je pa tijger als ik dat nog een keer zie dan zal ik je krijgen pa tijger lachte anansi uit luister vriend zei hij als je niet wilt dat je vrouw naar me kijkt dan sluit je haar maar op kan ik het helpen dat de meisjes op me vallen anansi had geen rust meer als ik akoeba nou eens opsluit dacht hij dan kan ze niet meer naar buiten maa r akoeba moest toch naa r de kerk dus bedacht anansi een ander plan toen het zondag was deed hij een mooie jurk van akoeba aan hij liep naar de kerk en wiegde met zijn heupen bij de hoek stond pa tijger hij zei tegen zijn vrienden let op ik ga akoeba versieren pa tijger zette zijn hoed schuin hij gaf akoeba een knipoog en liep met haar mee hoe gaat het mijn schat zei hij ik heb je allang niet meer gezien ach zei akoeba je kent anansi toch die is erg jaloers ik mag niet eens meer naar de markt 10 alf a nieuws nummer 2 mei 2003 ik mag alleen nog maar naar de kerk weet je wat zei pa tijger we gaan even een eindje lopen en even op het gras zitten na de mis breng ikje weer naar huis zo liepen ze samen weg de vrienden van pa tijger gingen erachter aan die wilden alles zien pa tijger pakte de hand van akoeba hij begon zacht te strelen maar het was geen zachte hand het was de ruwe hand van een werkman waarom heb je zulke ruwe handen vroeg hij dat komt van het harde werken in huis zei akoeba hij pakte haar enkel en begon te strelen toen zag hij alle haren op haar been waarom heb je zoveel haren op je benen vroeg hij dat komt van alle zorgen zei akoeba toen gaf pa tijger haa r een kus op dat moment trok akoeba een haar uit zijn snor pa tijger sprong op van de pijn au waarom doe je dat vroeg hij lieve jongen dat doe ik altijd zei akoeba als ik verliefd ben trek ik altijd aan de snor bij elke zoen verloor pa tijger een haar uit zijn snor toen de mis uit was bracht pa tijger haar naar huis en hij bleef maar zeggen liefje van me schatje van me wat ben je toch een engeltje vlug verstop je zei akoeba want daar komt mijn man aan pa tijger ging vlug achter een boom staan toen trok akoeba de jurk weer uit het was akoeba niet het waas anansi de vrienden va n pa tijger vielen om van het lachen pa tijger loerde van achter de boom toen zag hij met wie hij had staan vrijen hij schaamde zich dood en maakte dat hij wegkwam 11 alfa nieuws numm er 2 mei 2003