De krant in de klas

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 3
Pagina’s: 11-13
t h e t v e l d lessen aan nti ers en nt2 ers gebruikt zij het op verschil de ant2 groepen lende wijze hieronder volgt een beschrijving van het voor de alfagroepen nt2 leesniveau 0 i geldt de krant meer gebruik in drie verschillende soorten groepen een nti als middel om informatie en nieuws over te brengen en te groep a nt2 groepen en een nt2 groep ouder bespreken dan als leesoefening voor de meeste cursisten die participatie wel al gealfabetiseerd zijn en technisch kunnen lezen blijft zelfstandig lezen van de krant te moeilijk een nt1 groep de krant wordt gebruikt om te laten zien hoe een krant in in deze groep leesniveau 0 i wordt de krant gezamenlijk elkaar steekt voorpaginanieuws binnenland buitenland en gelezen elke week een gedeelte en biedt als zodanig extra diverse rubrieken als sport cultuur de puzzel enzovoort leesoefening voor de cursisten na het lezen wordt er over de cursisten leren dat titels van artikelen kopjes vetgedrukte onderwerpen gediscussieerd de docent geeft aan dat zij nu woorden en fotds en andere plaatjes al een heleboel informa veel minder tijd kwijt is aan het zoeken van actualiteiten en tie over de inhoud van het artikel kunnen geven het valt op het bijbehorende plak en knipwerk om de berichten voor haar dat cursisten die de okee krant kennen vaker een andere groep aan te passen alleen wanneer er iets van direct belang krant oppakken en inkijken bijvoorbeeld de metro op school gebeurt neemt zij de schaar nog ter hand of naar eigen zeggen thuis de cursisten krijgen allen een eigen krant wanneer de nieu daarnaast zoeken docenten vaak een gedeelte uit de krant uit we krant wordt uitgedeeld zoeken ze allereerst de puzzel op dat zeer actueel is of goed bij het thema van de nederlandse deze wordt enthousiast ingevuld en altijd voor iedereen apart les past het doel is dan informatie overdracht en bespreken opgestuurd dat betekent enveloppen schrijven een goede van het onderwerp zodat cursisten weten wat er in de wereld oefening een keer heeft iemand in de groep al iets gewonnen om hen heen gebeurt en ze zich daar een mening over kun de cursisten van niveau i bereiden elke week thuis een nen vormen meestal wordt eerst gekeken naar een foto of onderwerp voor zij lezen dat gedeelte uit de krant in de les illustratie bij een artikel en samen met de docent lezen de voor en daarna beantwoorden ze vragen van andere cursisten cursisten de titel van het artikel de centrale vraag is steeds de cursisten die op weg zijn naar niveau i gaan in een waar zou het over kunnen gaan daarna wordt gevraagd bepaalde tekst zoeken welke woorden ze herkennen en stre wat weet je al van dit onderwerp vaak blijkt dat cursisten pen deze aan op tv al iets over het onderwerp gezien en gehoord hebben de cursisten hebben door het geregeld gebruik van de okee dit stimuleert andere cursisten om ook meer tv te kijken krant geleerd dat een krant vaste rubrieken heeft en wat die bijvoorbeeld naar het jeugdjournaal zodat ze mee kunnen rubrieken inhouden op internet bekijken ze vaak de sites die praten over de diverse onderwerpen vervolgens leest de in de krant genoemd worden meer dan eens wordt de atlas docent langzaam en duidelijk het artikel voor terwijl de cur erbij gepakt om plaatsen en landen die in de krant genoemd sisten mee proberen te lezen na elk stukje wordt er gestopt worden op te zoeken en volgt uitleg toelichting en enige discussie zo wordt er in deze groep elke week zdn twintig minuten met veel plezier met de okee krant gewerkt lees verder op pag 25 i e k r a n t n d e k l a s i dit verhaal komt uit eritrea een eenvoudig verhaal met een humoristische plot over een simpele telfout dit type verhaal komt in verschillende varianten in veel culturen voor aardig om de woordenschat rond tellen en aantallen een keer te bespreken de context een moeder die haar zonen de oorlog in ziet gaan biedt minder vrolijke gespreksstof oorlog soldaat gewond veilig helaas komt ook dat in meerdere culturen voor dit verhaal staat ook in de verhalenbundel waar de vrouwen vandaan komen die inmiddels bij uitgeverij coutinho is verschenen jeanne kurvers universiteit van tilburg alfa n w mme 3 t mbe w04 11 j j e k r a n t n d e k las de negen broers er waren eens negen broers zij leefden in senafe zij woonden daar bij hun moeder ze woonden in een klein huis in die tijd begon er een oorlog de negen broers gingen bij het leger hun moeder zei jongens pas goed op elkaar als jullie bij elkaar blijven ben je veilig als jullie uit elkaar gaan zul je gewond raken wij blijven bij elkaar moeder zei haar oudste zoon dat beloof ik je elke broer pakte zijn kleren en iets te eten en zo gingen ze op weg om soldaat te worden na een uur stopte de oudste broer zijn we er nog allemaal vroeg hij moeder zei dat we bij elkaar moeten blijven hij begon te tellen een twee drie vier vijf zes zeven acht maar hij vergat zichzelf te tellen dit is erg zei hij er zijn er maar acht we missen iemand hij telde nog een keer een twee drie vier vijf zes zeven acht we zijn echt maar met acht zei hij toen zei de tweede broer laat mij eens tellen maar die deed hetzelfde een twee drie vier vijf zes zeven acht het klopt zei hij we zijn met acht broers we missen iemand misschien is hij van een rots gevallen zei de een misschien heeft een leeuw hem opgegeten zei de ander misschien heeft een slang hem gebeten zei een derde ze gingen op de grond zitten ze waren bang en verdrietig ze wisten niet wat ze moesten doen 12 alfa nieuws nummer 3 september 2004 even later kwam er een vreemdeling voorbij hij zag de negen broers en stopte iwaarom zitten jullie hier zo vroeg hij iwat is er gebeurd iwe zijn een broer kwijt zei de oudste broer ieerst waren we met negen maar nu zijn er nog maar acht iq jee zei de vreemdeling iwat erg ials ikje broer vind geven jullie me dan jullie eten ija natuurlijk zeiden ze allemaal tegelijk ije krijgt al ons eten alle broers gingen staan de vreemdeling begon te tellen leen twee drie vier vijf zes zeven acht negen 11k heb hem gevonden zei hij ijuilie zijn er allemaal hij lachte toen pakte hij hun eten en ging weg illu s tra tie co nny va n der neu t alfa nieuws nummer 3 september 2004 13