De krant in de klas

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 9-11
fij a d e r s de cursus h et behaalde niveau blijken een team van spe cursu s en het deel analfabeten of semi analfabeten betrof cialisten cialisten waaronder rem edial teachers teachers van h et roe amsterdam bekijkt dan of binnen een termijn van vijf vijf jaar met dank aan paula lindeman van het mondriaan college en alsnog een nt2 niveau 2 bereikt kan worden sinds sin ds de invoe hannie snel van roc twente plus ring van de n ieuwe regelgeving zijn in tussen zestig mensen intussen m ensen de brochure is getiteld getiteld de toets uw eerste stap naar de naturalisatie toets naar hhet et roe amsterdam amsterdam verwezen waarvan het overgrote het nederlanderschap en is op gemeentehuizen verkrij gbaar g n a l e m e n t e n werkgroep alfabetisering en laagop nemers te behartigen ook dit jaar orga vindt u informatie over de stichting geleiden niseert nedwerk nt1 een landelijke nedwerk nt1 nt1 binnen de beroepsvereniging van uitwisselingsdag en wel op vrijdag 26 via het gratis 24 uur per dag te bereiken docenten nederlands als tweede taal is maart 2004 in congrescentrum de informatie nummer 0800 0234444 kun informatienummer een werkgroep alfabetisering en laagopge eenhoorn te amersfoort tijdens deze dag nen mensen zich aanmelden voor een leiden opgericht voor leden docenten uit worde n de uitvoerende worden uitvoe rende werkers in de cursus zij worden dan doorverwezen doorve rwezen het werkterrein van de isk s en de volwas educatie van alle roc s in nederland en naar het voor hen dichtstbijzijnde roe seneneducatie seneneducat ie doel is uitwisseling van les belgie in de gelegenheid gesteld om het is ook mogelijk om leaflets kaarten materiaal en informatie over de organisatie doorr middel van workshops en informele doo en andere promotieartikelen ttee bestellen van lessen en het leren van analfabeten ontmoeting kennis uit te wisselen via het nedwerk nt1 nedwerk bijvoorbeeld over trajecten materialen informatie over het programma kosten nt1 nllproducten voor mondelinge vaardigheden en portfoli en aanmelden aa nmelden voor 20 februari 2004 bij o s informatie en opgave bij de voorzitter het secretariaat van nedwerk nt1 anne nt2puntnl kennisnet nl nt2puntnl kennisnet nl zie ook susanna strube s strube mon3aan nl marie verhagen te bereiken per e mail onder nieuws nedwerk nt1 12move nl of per telefoon landelijke uitwisselingsdag nedwerk 0618237876 taal un ieversum orglonderwijsltijd ieversum orglonderwijsl tijd nt1 26 maart 2004 schriften hier vindt u korte samenvattin samenvattin de stichting landelijk netwerk interessante websites gen van nieuwe artikelen uit nederlandstaligen in de basis educatie coutinholalfanieuws een site om coutinholalfanieuws nederlandse en vlaamse vakbladen over nedwerk nt1 stelt zich ten doel de als lezer regelmatig te bezoeken het onderwijs nederlands met onder belangen van nederlandssprekende niet andere leesgoed les levende talen moer of laagopgeleide potentiele deel nedwerk nt1 nl op deze website profiel en toon j j ee k r a n t n d e k las deze keer een kort maar prachtig hodja verhaal uit turkije hodja is een van de centrale personages uit de turkse orale cultuur dit verhaal werd mij verteld door een turkse collega yasemin bayyurt haar grootouders vertelden haar dit verhaal verhaa l toen ze nog klein was het verhaal spreekt voor zichzelf moeilijke woorden staan er nauwelijks in de verleden tijd t ijd vraagt misschien misschie n weer wee r even aandacht en niet alle cursisten zullen woorden als iemand iemand en niemand niemand kennen jeanne kurvers universiteit ku rvers universiteit van tilburg alfa nieuws nummer nummer februari 2004 91 e k r a n t n d e k las hodja op het feest er was een groot feest in de stad alle mensen gingen naar het feest hodja ging ook naar het feest hij dacht ik ben ik ik ga gewoon zoals ik ben hij deed geen duur pak aan hij zette geen hoed op en hij deed geen nette das om hij ging gewoon zoals hij was hodja kwam bij het feest hij knikte vriendelijk maar niemand knikte terug niemand gaf hem een hand niemand zei hoe gaat het met je niemand zei wil je iets drinken niemand zei wil je iets eten de mensen zagen hem gewoon niet staan hodja ging weer naar huis hij liep naar de kast en pakte zijn dure bontjas het was een jas van echt bont hij deed de jas aan toen ging hodja weer naar het feest meteen kwam er een man naar hem toe 10 alfa nieuws nummer februari 2004 goedendag leuk dat je er bent hoe gaat het met je toen kwam er een vrouw wat wil je drinken vroeg de vrouw thee graag zei hodja en hij kreeg een groot glas thee als je iets wilt eten zei de vrouw daar op tafel staat het eten hodja liep naar de tafel daar stond een schaal met vis en saus hij ging zitten toen pakte hij de punt van zijn jas en doopte die in de lekkere saus een paar mensen keken raar op wat doet hij nou vroegen ze zich af hodja lette er niet op hij pakte een andere punt van zijn jas en doopte die weer in de schaal nu keken heel veel mensen wat doe je toch vroegen ze aan hodja nou gewoon zei hodja cu