De Lage Landen in vogelvlucht

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 7-8
Pagina’s: 270-271

Documenten

recensi e verdere studie of waarin meer informatie te vinden is de hoofdstukken bestrijken een breed ter rein vasso kantzara 1 2 de geschiedenis en de geografie van het taalge bied de lage landen 3 de bestuursinstellingen de politieke partijen in vogelvlucht 5 de rechterlijke organisatie 6 het leger en de politi e het economische leve n de sociaal economische instellingen en social e voorzieningen g janssens h j vannisselroy retour amster 9 de financiele instellingen en het muntstelsel dam brussel nederlanden vlaanderen in thema s to het onderwijs en het wetenschappelijk onder groningen wolters noordhoff 1990 221 blz zoe k f34 5 0 i i de godsdiensten en levensbeschouwingen 12 de medi a 13 aspecten van het hedendaagse culturele leven toen ik de titel van dit boek zag dacht ik in en eerste instantie dat het om een gids voor toe 14 de sport risten ging de inleiding lezend realiseerde ik aan het eind van het boek zijn vragen opge me dat retour ook kan verwijzen naar de his nomen die in het onderwijs gebruikt kunnen torische culturele en andere sociale verbanden worden en opdrachten ter oefening van het tussen nederland en vlaams belgie dat leek nederlands het boek bevat ook een handige me interessant want als griekse die drie jaar in index nederland woont kon ik nu wat meer te weten volgens de auteurs heeft het boek het karak komen over de nederlandse geschiedenis en ter van een encyclopedie en is het bestemd maatschappij daarvan ken ik immers alleen de voor leraren studenten en docenten in hoger stukjes en beetjes waarover ik al heb gehoord onderwijs en iedereen die om commerciele of waarover ik in de krant heb gelezen toen ik culturele of andere redenen nederland en nederlands leerde voelde ik dat er achter de vlaanderen beter wil leren kennen p to woorden een voor mij verborgen geschiedenis dat brengt me op twee tegenstrijdige gedach zat een bepaalde manier van denken een be ten ten eerste betekent het encyclopedische paalde cultuur ik had het idee dat sommige karakter dat de informatie zeer beknopt is en nederlandse uitdrukkingen voor mij moeilijk ten tweede de grote verscheidenheid aan lezers te onthouden waren omdat ik ze niet in de waar het boek zich op richt is het wel mogelijk juiste context kon plaatsen om echt goed ne in de behoeften van al deze verschillende lezers derlands te leren zou ik meer moeten weten te voorzien als de informatie zo n beknopt en over nederland en de nederlanders cyclopedisch karakter heeft met deze vraag in de auteurs van dit boek hebben dit probleem gedachten heb ik het boek gelezen begrepen als we tenminste mogen geloven wat er op de achterflap van het boek staat een de eerste twee hoofdstukken betreffen niet al onmisbaar boek voor iedereen die nederlands leen de geschiedenis maar ook de geografie van studeert en kennis wil hebben van de achter het taalgebied deze hoofdstukken zijn infor gronden die die taal bepalen en betekenis ge matief ze bestrijken de periode van de veer ven we zullen zien of het boek aan dit doel tiende en vijftiende eeuw tot heden hetgeen beantwoordt betekent dat wat daarvoor gebeurde buiten het boek bestaat uit 14 hoofdstukken ik beschouwing blijft ze bevatten ook informa vind het erg goed dat aan het eind van bijna elk tie over de belangrijkste steden in nederland hoofdstuk een samenvatting wordt gegeven en en vlaanderen en ze benadrukken de eenheid een lijst van publikaties die geschikt zijn voor tussen beide vanuit een talig historisch eco 270 moer 1991 7 8 nomisch sociaal en cultureel perspectief die stuk bevat onder meer ook informatie over de eenheid was het eerste dat me frappeerde en ten podiumkunsten muziek klassiek en modern tweede was dat het belang van de tachtigjarige en film oorlog tussen nederland en spanje voor de de overige hoofdstukken bespreek ik niet historische ontwikkeling en dan in het bijzon want deze zijn zo beknopt dat ze voor mij maar der voor de onafhankelijkheid van nederland moeilijk te begrijpen zijn bij voorbeeld en belgie hoofdstuk 5 dat over de rechterlijke organisa de volgende twee hoofdstukken 3 en 4 over tie zo wordt nergens uitgelegd welke vergrij de bestuurinstellingen en politieke partijen pen als overtredingen worden beschouwd en vind ik te beschrijvend hoewel de belangrijk welke als misdrijven hetzelfde geldt min of ste bestuurinstellingen erin genoemd worden meer voor hoofdstuk 8 over de sociaal econo regering tweede kamer eerste kamer en mische instellingen en de sociale voorzienin provinciale staten krijg ik geen antwoord op gen ofschoon een hoofdstuk als dit niet mag twee vragen wat is de rol van de koningin in ontbreken denk ik dat er meer dan twee blad de politieke besluitvorming en wat zijn de ver zijden nodig zijn om het nederlandse stelsel schillen tussen politieke partijen als het cda van sociale beschermings en zekerheidswet en n66 misschien maken anderen zich hier ten uit te leggen en als ik naar aanleiding van niet druk over maar ik doe dat wel vanuit hoofdstuk 6 meer wil weten over de rol van het het standpunt dat ik meer over nederland wil leger en de politie in de nederlandse samenle weten dan wat toeristische informatie ving dan kan ik de bibliografie niet raadple er zijn natuurlijk ook hoofdstukken die deze gen want die ontbreekt kennelijk moet ik dat tekortkoming niet hebben bij voorbeeld zelf aan het leger en de politie vragen het hoofdstuk 7 over het economische leven ik deed me deugd in hoofdstuk 14 te lezen dat in dacht altijd dat de economie in nederland nederland fietsen en wielersport populairder hoofdzakelijk op de industrie dreef en niet op zijn dan voetballen de dienstensector hetgeen het geval blijkt te zijn en dat belgie minder geindustrialiseerd over het geheel kan ik nog opmerken dat het was dan in feite het geval is behalve het boek geschreven is in eenvoudig en rechttoe hoofdstuk over het onderwijs en het weten rechtaan nederlands dat maakt dat het voor schappelijk onderzoek hoofdstuk zo is ook mij gemakke l ijk te lezen is een ander p l us hoofdstuk 12 over de media goed geschreven punt is dat a l lezend ta l van vragen worden dat bevat informatie over kranten tijdschrif opgeroepen daar staat tegenover dat het be ten en hun orientatie en radio en televisie een knopte karakter van het boek zijn beperkingen grote tekortkoming van dit hoofdstuk is echter met zich meebrengt niet alle lezers die in de dat informatie over feministische tijdschriften inleiding worden genoemd zul l en aan hun zoals opzij of lover ontbreekt daartegenover trekken komen ik denk dat het gebruikt kan vond ik het interessant het een en ander te lezen worden als leerboek voor buitenlanders die over het belang van de nos voor radio en tele nederlands willen leren maar dan wel samen visie met andere boeken want de achtergrond die het interessantste hoofdstuk vond ik dat een taal definieert en betekenis geeft blijft over het hedendaagse culturele leven hoofd voor mij ook na lezing van dit boek nog stuk 13 het is niet alleen het langste hoofd steeds onduidelijk culturele en sociale patro stuk in het boek maar het is ook meer analy nen van de nederlandse mentaliteit en het tisch dan beschrijvend door dit hoofdstuk gedrag van nederlanders blijven duister des werd ik me bewust van de lange culturele tra alniettemin verdienen de auteurs waardering ditie van nederland bovendien begrijp ik nu voor hun moed zo n ambitieus project te on onder andere ook dat drie hoofdstromingen in dernemen de nederlandse literatuur vertegenwoordigd worden door drie tijdschriften raster is meer experimenteel de revisor zit zo ongeveer tus sen experiment en realisme terwijl maatstaf esthetisch georienteerd is p 174 dit hoofd 1991 7 8 moer 271