De literatuurmuur. Een nacht om te vliegeren.

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 2
Pagina’s: 78

Documenten

de literatuurmuu r ze concludeert dat geen van de bedachte ver halen overeenkomt met het boek nu pas schrijft ze de auteur en de titel van het boek op het bord en vraa g t de kl as dit over te nemen renske bakker ze vertelt dat ze het boek moeilijk toegankelijk vond omdat de hoofdpersoon een heel bitter i nge piena onsympathiek meisje van r s jaar is maar dat de onverwachte schrijfstijl haar wel aansprak ze vertelt niet waar het boek precies over gaat omdat je daar zelf maar achter moet komen als je het gaat lezen dorrestein renate een nac ht om te vliegeren amsterdam contact 1 98 7 15 8 blz doelgroep bovenbouw vo tijd z o minuten lesmateriaal geen rectificati e als docente in gymnasium 3 gaf inge piena in de vorige literatuurmuur 1 994 i aidan haar leerli ngen de opdracht een door henzelf chambers je moet dansen op mijn graf is gedeel gelezen boek op ludieke wijze aan de klas te telijk onjuist afgedrukt de punten 7 8 9a en presenteren een van de leerlingen renske 9b hadden cursief afgedrukt moeten worden bakker hield haar klasgenoten met de hie ron om aan te geven dat dit deel facultatief is dat is der beschreven opdracht een krap half uur be helaas niet gebeurd onze excuses daarvoor zig de door renske gekozen werkvorm kan in principe op elk boek toegepast worden wat opviel is dat de door renske geplaatste op merking dat ze het wel een moeilijk boek vond de belangste ll ing ervoor zeker niet deed afnemen planning renske schrijft de volgende woorden op het bord en vraagt de klas het rijtje over te nemen in hun schrift vlieger slang krokodil eenoog in de rubriek de literatuurmuur plaatsen wij nachtmerrie concrete beschrijvingen van leesorientarieacti pijnlijke herinnering viteiten die hun diensten in de lessen van onze omgekeerde wereld lezers hebben bewezen zowel jeugdliteratuur ste r als li teratuur voor de lijst ook vertaald komt in ze vertelt vervolgens dat deze woorden alle aanmerking voor plaatsing hebt u een infor maal een min of meer belangrijke rol spelen in matieve originele leesbevorderingsactiviteit in het boek dat ze gelezen heeft en geeft de klas de uw archief die niet meer dan 2 pagina s a4 opdracht per viertal binnen tien minuten een inclusief bijlagen zoals kopieen van boekfrag verhaal te schrijven waarin deze begrippen een menten beslaat stuur uw bijdrage dan naar rol spelen moer t a v inge piena hondsrug 9 11 35 2 4 na tien minuten vraagt ze de groepjes hun ver bz utrecht haal voor te lezen 1994 2 moer 78