De meester is een reiziger en de juf, die ‘is er even niet’ – Op werkbezoek en in stijgende verbazing: de basisschool revisited –

Publicatie datum: 1999-11-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 2
Pagina’s: 91-93

Documenten

de meester is een reiziger en de juf die is sr even niet op werkbezoek en in stijgende verbazing de basisschool revisited het leven kon hord zijn als je zes bent in een dramatisch perfecte timing en met het nodige gevoel voor pathos stopt bjarn uit zijn bank het volt geen hond echt op zeker niet zijn medestudenten von wie er enkele of danig mobiel waren in een vorige lesfase toen ze zelfstandig stn met zorg enkele oefenin gen op de pc mookten het is begin september en nog meer don warm genoeg om kortgebroekt rond te hossen fronsend von zelfmedelijden en aanroking von de zere plek zorgvuldig vermijdend wijst bpm me von zo ver mogelijk op zijn knie getooid met hit leeftijdsgebonden machosymbool bij uitstek een reusachtige pleister gevallen doet ie flink en recht zijn schouders strijdlustig of ik door wat van terug heb nauwelijks ook als je zes bent en zeker dan kon het leven hard zijn meester hare roept iedereen terug noor zijn plaats er rookt wat tijd zoek aan gestommel en onderwegse ofleiciingen de lege waterbak een bron von regel matig geventileerde ergernis wanneer komt er nu eindelijk terug water int op den duur is er don aandacht voor cie meester die molenwiekend met karton nen platen iets tracht te doen niet zozeer aan don wel met de schrijnende ongelijkheid binnen de rekenkunde soms in koor don weer individueel nou ja demonstreren zijn pakweg vijftien discipelen de intussen verworven cogni tieve aritmetische vaardigheden kleiner don is niet hetzelfde als groter don dot spreekt en de is niet gelijk aan relatie blijkt ook al zo helder als wat wie dat nog niet helemaal onder de knie blijkt te hebben wordt ei zo no de mees ter fnuikt zo n gedrag weggehoontachen maar wat clan met die satonische combinatie von beide dot vervelende soms bijkomende streepje bij het ange lijkheidsteken er wordt geworsteld en gezucht ook al bijna in koor dan is er tijd voor toot wild gesticulerend worden de nieuwe woorden oor en oog lijfelijk uitgebeeld op straffe von al don niet blijvend lijfelijk letsel door te diep priemende en of onoordeelkundig gerichte wijsvingers er komen klip klopboekjes aan te pas of hoe heten ze ook weer waarbij de mogelijkheid tot taalscheppende vaardigheden legio zijn voorletter middenletter en eind letter zijn apart wegklop en substitueerbaar chomsky hoe oneindig is ook weer de gegenereerde performance op woordniveau sonnet gestaartvlecht en met een verdacht ouder en dus wellicht erg nieuwer wets soort geruite boezeloor komt de overjarige pottenkijker achterin de klas pal naast de oonstootgevend lege waterbakl wat tonen met ongeinvoor spellende pretogen toont ze me een verboden creatie de p van de overigens onschuldige pot de i von een in hun leefwereld goddank nog niet met zware metalen be vergiftigde vis en tot slot de s von een getemde kleinschalige tij gerachtige zich bij voorkeur spinnend ophoudende in warme huiskamers pis brult onverhoeds de genaamde sonne ten oven bode met een even schrikba nov dec 1999 nummer 2 29 e jaargang rend lenige als simultane vreugdesprong als de sponning om mijn te afwachw tende reactie hoor te gortig wordt en ook alle anderen of bijna op de con tetnphatiever aangelegde dorton na bescheuren zich om zoveel scatologische ondeugd zeker als ze zien dat de kwaadheid van hun meester moor gemaakt is humor op zesjarig niveau firusselmanse toestanden als het ware in klas 4a goat het er vanzelf al heel wat volwassener aan toe juf veerle poot me neer op de enige vrije vierkante meter in haar toch niet zo krap beme ten lokaal ik zal weinig plezier beleven aan die plek want sedentarisme is een onbekend begrip onder deze veelbelovende groep studoxen men is doen de contractwerk te plegen een mij totdontoe onbekende vorm von zeiftandig in te vullen klassikale tljdsbesteding waarbij blijkbaar nogal wat migratie komt kijken ene evert 9 overigens een veelbelovend student stoot me met een uiteraard niet hoog genoeg geheven stoelpoot ei zo na het linkeroog uit de kas wont hij wordt geacht zich voor het werken aan een opdracht bij een ande re groep aan te melden en zitmeubilair reist in zo n geval mee er wordt gepeercooched bij het leven de juf laveert bevallig tussen de componenten von het zich constant wijzigende klasiandschari door hoor advies wordt gewaardeerd maar veel meer ook niet eigenlijk kunnen ze bijna zonder ander adres andere leerlingpopulatie van de would be residentiele groene rand naar de raciaal kleurrijkere bijna binnenstad regenboogkleuren op een oud gebouw en de uitnodigende juf als gelegenheidsportierster ik steg letter lijk naar het hoogste niveau bij meester kenraad bij leven at een legende dot belooft zijn was is geen klos moor een leefgroep bestaande uit kinderen uit drie voorheense leerjaren zij huizen op de hoogste verdieping en bezetten daar de ouderwets ruime lokalen verdeeld in allerhande hoekentoestonden met zijn tweetjes in trio soms alleen dat staat allemaal netjes in de contract voorwaarden worden infobronnen geraadpleegd knutseltaken verid en videofragmenten bekeken rond het land van de week de meester is een reizi ger soms geeft hij road soms is hij er even niet en moet hulp van anderen ingeroepen worden ik denk met weemoed terug aan mijn eigen tijd toen andere kindjes helpen als een verdachte vorm van aanstellerij met passende straffen werd bedacht tijden veranderen behalve ikzelf is er in klosje twee helemaal beneden nog een bezoeker mien wijst me op de aanwezigheid von een verdacht krassende kartonnen doos onder de trap naar de plaatsbesparende leeshoekopbouw straks fluistert ze me veelbelovend toe en houdt een exemplarische vinger op de samengekne pen lippen want juf honne heeft net de muziek uit het blijkbaar klasove rstij gende land van de week stilgezet en als de muziek stopt is de opruimtijd op en moet er stilte heersen achteraan aan wasknijpertjes hangen de dagfasen aan een lijn omdat het vandaag woensdag is is de naar huis wasknijper al opgeschoven naar het middaguur mijn buurman komt traag op gong als alle anderen al volop van start gegaan zijn zit hij nog wat rond te kijken als dat zo doorgaat komt hij tijd tekort en kon hij zijn afwerkingsspeld onmogelijk op tijd aanbrengen op de piepschuimen overzichtsplaat achterin de klos d 29e jaargang nummer 2 nov dec 1999 93 ileoremprif de bosuitstap von overmorgen komt oan bod ter voorbereiding dienen wogen geformuleerd die don life oon cie deskundige boswachter von dienst gesteld kunnen worden er wordt gepeinsd gefronst en moeizoom gespeld juf vertoolt de producten van zoveel inspiratie of er die en die beesten in het bos wonen tot bizons toe juicht het vraagteken wat eekhoorns zool eten geinspireerd door het eigen hollemoaggevoel nu het bijna noen is hoe hoog bomen don wel kunnen worden waag van een wat kleintjes uitgevallen bleke tweede klasser en hors concours of ze wel echt mee moet stilletjes gestelde waag van een migrantenmeisje dot net als de juf huiselijke problemen voorziet wat het deelnemen aan buitenschoolse excursies betreft de kartonnen doos leeft voorwoar echt het gekrobbel wordt luider naarmate de tweedeklassers plaats nemen op de kringtopijt brit heeft een huis dier meegebracht dot ik tot dusver uitsluitend culinair heb mogen woordoren wat ik om begrijpelijke redenen wijselijk verzwijg de kwartel kraoloogt geschrok ken in het plotse licht en kwartelspecialistbrit geeft uitleg de pluimveepoot jes zorgvuldig weggeplooid om sportelend krabben te voorkomen ieder mag een vraag stellen geen probleem er blijkt onnoemelijk veel te leren over en rondom het kwartelgebeuren bijkomende moeilijkheid evenwel het stellen van de vraag dient ieder op zijn beurt te geschieden daar wringt een schoen maatje 46 wie niet snel genoeg is en no enkele voorgangers willen die relevante vragen nu eenmaal niet meer zo vlug opborrelen dreigt het woord te verliezen aan zijn hoor opvolger of erger nog aan iemand die ol oon de beurt was doch zich vandaag blijkt te mogen vermeien in een gezegende toe stond von inspiratie zat die flukse juf heeft aan het manogen von deze opero tie de handen meer don vol brit en de kwartel in doodsangst zeker nu ze hem om beurten alweer mogen ooien kreetjes von verrukking en afschuw over het zachte verenkleed resp de kipochtige pootjeshuid brit hod een eitje kun nen meebrengen maar dat is hoar ontgaan en nochtreiglidi slaat ze zichzelf voor het hoofd om zoveel vergetelheid juf tinkt huidig kwortelmoment aan voorbije bosvoorbereiding ze zijn mee haar kinderen maar nu is het tijd voor de kinderen voor de juf en a ja zelfs voor uw ver boasde correspondent die bijna vier decennia later nog eens enkele uurtjes op de basisschoolbankenmocht plaatsnemen en heeft kunnen constateren dot wat op en rond die banken gebeurt in nagenoeg niets meer te vergelijken is met toen gelukkig moor wouter brandt universiteit antwerpen uia departement didactiek en kritiek universiteitspieinl 261 0 wilrijk brandtaulamo ocbe nov dec 1999 nummer 2 29 e jaargang vn