De nieuwe examens in het vmbo

Publicatie datum: 2003-01-01
Auteur: S. Sluiter
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 3
Pagina’s: 85-86

Documenten

saskia sluiter 6 een instructie uitvoere n 7 de waarde en betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de massamedia verspreid wordt de nieuwe examens in subeindterm en en d e kijk en het vmb o lui st e rto e t se n in de kijk en luistertoetsen nederlands vmbo van de girogroep worden vrijwel alle de eindterm luister en kijkvaardigheid eindtermen getoetst elk jaar komen deze in het schoolexamen vmb o videotoetsen uit voor de drie verschillende leerwegen bb k13 en gl tl een volledige toets bestaat uit vier toetsonderdelen de bb en dit jaar is voor het eerst op alle vmbo scholen de kb toets bestaan uit de onderdelen tekstbegrip eirldterrn luister en kijkvaardigheid getoetst hoe fictie uitvoeren van instructies en zoekend wordt deze eindterm gedefinieerd en in de toetsen luisteren n de gl tl toets is het onderdeel praktisch uitgewerkt welke voordelen bieden de kant sprekersbedoelingen opgenomen deze toets en klare girotoetsen in dit artikel zet saskia sluiter kent niet het onderdeel zoekend luisteren alles helder op een rij je bovendien worden in de kijk en luistertoetsen enkele subeindtermen van eindterm fictie ne k 8 getoetst in deze toetsen wordt ook eigenlijk was een betere titel voor deze niet alleen gebruik gemaakt van documentaires workshop geweesr het nieuwste schoolexamen en instructieprogramma s maar ook van films in het vmbo in de workshop heb ik namelijk televisieseries en toneelstukken fictiewerken die aandacht besteed aan de eindterm luister en bij de betreffende eindteen genoemd worden kijkvaardigheid n het huidige schooljaar 2002 2 003 is deze eindterts voor het eerst op alle subeindtermen toeg elic h t vmbo scholen getoetst de eindterm luister en de eerste twee siibcindtermew van ne k 4 komen kijkvaardigheid ne k 4 is in het esainen in alle toetsonderdelen aan de orde het betreft programina als volgt gedefinieerd hier vaardigheden die niet in een specifieke vraag te toetsen zijn maar die de leerling naar de kandidaat kan beste vermogen tijdens de gehele toetsafname 1 luister en kijkstrategieen hanteren inzet bij ieder toetsonderdeel is het de zoekend luistere n bedoeling dat de leerling de juiste strategie intensief luistere n inzet het onderdeel tekstbegrip doet vooral 2 compenserende strategieen kiezen en hante een beroep op het intensief luisteren van de ren wanneer de eigen taalkennis tekortschiet leerling en het afleiden van informatie uit de informatie afleiden uit de contex t context daarentegen is het bij zoekend vragen naar betekenis luisteren veel meer de bedoeling dat de leerling 3 het doel van de makers van een programma bepaalde informatie oppikt aangeven siibeiridterrri 3 wordt niet name in het toets informatie geven onderdeel sprekersbedoelingen uitgewerkt overtuige n ook in het toetsonderdeel fictie komt deze tot handelen aanzette n eindterm aan de orde het betreft vragen over amusere n het sprekersdoel van de persoon die aan het gevoelens uitdrukke n woord is wil hij zij een aanvulling geven op het hoofdonderwerp de hoofdgedachte en of datgene wat aan de orde is gesteld of wil hij zij de belangrijkste elementen van een program een tegenargument geven of bijvoorbeeld een ma weergeve n conclusie bovendien wordt in dit toets een oordeel geven over een programma op onderdeel van de leerling gevraagd een meta grond van aanwijsbare tekstgegevens standpunt in te nemen het gaat niet alleen om de 2003 3 mo er 85 betekenis van wat er gezegd wordt maar vooral belevingswereld van de leerlingen uiteraard om de bedoeling van degene die iets zegt streven de makers van kijk en luistertoetsen de vierde subeindterni komt in alle vmbo toetsen waaronder vmbo docenten naar een zo goed aan de orde in de vorm van vragen naar de mogelijke aansluiting op die belevingswereld hoofdgedachte van fragmenten van het betref uit een pretest kan naar voren komen dat een fende programma door leerlingen als saai ervaren fragment en de subeindterm 6 is in alle toetsen uitgewerkt in het bijbehorende vragen keurig aansluiten bij het onderdeel uitvoeren van instructies de niveau van de betreffende leerlingen leerling wordt geacht intensief te luisteren en te kijken naar een instructie vervolgens dient de voordelen citotoet s en leerling te kunnen aangeven wie van de in de een groot voordeel van de citotoetsen is dat zij video getoonde personen de instructie op de valide betrouwbaar en efficient zijn validiteit juiste wijze uitvoert betekent dat in de girotoetsen alle subeind ter illustratie in de kijk en luistertoets lila termen van luister en kijkvaardigheid getoetst voor 2003 2004 zien we drie leerlingen en een worden de betrouwbaarheid van de girotoetsen docent die bezig zijn met bloemschikken de wordt gewaarborgd doordat pretesten worden docent legt uit hoe je een gerbera moet ver uitgevoerd in de doelgroep het videomateriaal stevigen bij gebruik in een bloemstuk daarvoor en de bijbehorende vragen worden getest op is een ijzerdraadje nodig van een bepaalde dikte diverse scholen daarnaast heeft de toets een het ijzerdraadje moet voorzichtig om de steel grote betrouwbaarheid doordat deze vanuit sta worden gewonden vervolgens zien we drie tistisch oogpunt bezien voldoende vragen bevat fragmenten leerling 1 windt een veel te dun door deze statistisch verantwoorde toetsing ijzerdraadje om de steel waardoor de bloem niet biedt de toets u ook de mogelijkheid de resulta stevig staat leerling 2 doet het precies volgens ten van uw leerlingen te vergelijken met de de instructie van de docent leerling 3 pakt een landelijke resultaten uiteraard geldt dit alleen veel te dikke ijzerdraad en wikkelt de steel om indien alle scholen de door de girogroep voor de draad de kandidaat geeft vervolgens in het gestelde normering handhaven deze norme antwoordboekje aan welke leerling de gerbera ring staat in de handleiding bij de toetsen goed heeft verstevigd efficientie van een toets wordt bereikt door de subeindternnen 5 en 7 worden getoetst als er standaard i satie van de toetsvorm dit betekent objectieve criteria aan te wijzen zijn voor het dat een leerling na goede instructie en training beoordelen van bijvoorbeeld argumentatie niet voor onverwachte toetselementen komt te bestaan criteria deze kunnen in de vraag staan tijdens de daadwerkelijke toets genoemd worden waarna de leerling moet bovenstaande informatie maakt duidelijk dat het aangeven of die criteria in het betreffende frag gebruik van de girotoetsen u veel tijd en ment gehanteerd worden een voorbeeld van energie kan besparen deze toetsen zijn kant en een vraag bij subeindterm 7 is hoe betrouw klaar het zelf uitzoeken en toetsgeschikt maken baar is de hier gegeven informatie het ant van video opnames is wellicht een uitdaging woord is dan bijvoorbeeld onbetrouwbaar maar is enorm tijdrovend evenals het maken van omdat in het fragment elke vorm van bewijs relevante vragen tot slot van de workshop en ontbreekt van deze bijdrage wil ik ieder van u wijzen op de mogelijkheid om uw vragen en opmerkingen disc us sie over d e kijk en luist erto e tse n aan de makers van de girotoetsen door te geven door het onderwijsveld wordt soms naar voren hiertoe kunt u het volgende e mailadres ge gebracht dat de totale toetslengte varierend van bruiken luistertoetsen citogroep nl 60 tot 90 minuten te lang is met ingang van voor meer informatie over de kijk en schooljaar 2004 2005 zal de girogroep daarom luistertoetsen kunt u een kijkje nemen in de kortere kijk en luistertoetsen nederlands webwinkel op vww citogroep nl aanbieden in de workshop ontstond ook een discussie over met dank aan klaas schreuder wetenschappelijk de aansluiting van de videofragmenten op de medewerker nederlands vnibo 2003 3 moer 86