De nieuwe regelgeving rond inburgering – Toelatingsexamen voor Nederland of integreren?

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 3
Pagina’s: 8-10
d e r s toelatingsexamen voor nederland of integreren de nieuwe regelgeving rond inburgering enkele maanden geleden presenteerde minister verdonk de contourennota herziening inburgeringsstelsel niet lang daarna bracht de commissie franssen advies uit over de normering bij het inburgeringsexamen wat staat er precies in de contouren nota en welke adviezen gaf de commissie franssen over de normen voor nt2 en maatschappijorientatie een bijdrage van jeanne kurvers wat minister verdonk van deze adviezen over gaat nemen was overigens bij het persklaar maken van dit nummer nog niet duidelijk jeanne kurvers universiteit van tilburg contouren nota basisnotitie omgezet in een contouren inburgeringsexamen het examen iedere nieuwkomer die op vrijwillige nota herziening inburgeringstelsel die beslaat nederlandse taal kennis van basis naar ons land komt en valt onder contourennota verscheen op 23 april de nederlandse samenleving en prak de doelgroepen van de wet inburgering 2004 het plan is om nog voor eind tische vaardigheden de eindtermen nieuwkomers moet eerst in eigen land 2004 deze contourennota als de nieuwe kunnen verschillen per doelgroep nederlands op basisniveau leren als wet op de inburgering te laten passeren de markt van cursus aanbieders voorwaarde voor toelating eenmaal in wordt vrijgegeven en de inburgeraar nederland aangekomen moet hij of zij nieuw toelatingsexamen voor moet zelf het inburgeringsonderwijs zich dan nog verdiepen in de nederland betalen nederlandse maatschappij nader af te wat is er nieuw in deze contourennota inburgering wordt een instrument bakenen groepen oudkomers in ieder vergeleken met de win uit i998 van het toelatingsbeleid een poten geval zij die onvoldoende nederlands nogal wat tiele nieuwkomer die de norm bij beheersen en afhankelijk zijn van een voor wie vrijwillig naar nederland afname in het land van herkomst uitkering moeten alsnog een inburge komt begint de inburgering in het niet haalt krijgt geen inreisvisum en ringsexamen halen asielzoekers krij land van herkomst het examen in nederland moet wor gen pas een definitieve verblijfsstatus asielgerechtigden zijn verplicht tot den gehaald voor een permanente na het halen van het examen het cur inburgering vanaf het moment dat zij verblijfsstatus susaanbod wordt vrijgegeven en wordt een status krijgen wie binnen de beoogde tijd slaagt op eigen kosten gevolgd de overheid de verplichte inburgering geldt ook voor zijn examen kan een deel van reguleert een staatsexamen en geeft aan voor oudkomers met een achter het geld terugkrijgen oudkomers en statushouders een stand daarbij wordt prioriteit gege gemaximeerde vergoeding voor gemaak ven aan uitkeringsgerechtigden het zal duidelijk zijn dat deze nieuwe te kosten voor de opleiding als stimu in de oude wet was sprake van inspan regelgeving consequenties zal hebben lans voor het volgen daarvan ningsverplichting in de nieuwe wet voor analfabete en laagopgeleide nieuw dat schreef het kabinet balkenende op gaat het om resultaatverplichting aan komers en oudkomers welke precies is 16 mei 2003 in het hoofdlijnenakkoord de verplichting is pas voldaan als nog niet helemaal duidelijk dat zal ook inmiddels heeft minister verdonk deze inburgeraars geslaagd zijn voor het afhangen van wat de minister gaat doen 8 alf a nieuws nummer 3 september 2004 e r s met de adviezen over de normen die ging tussen iets hoger dan niveau ar in plaats van investeren in toetsen op dit gehanteerd moeten worden voor het niveau ar maar alleen voor de monde gebied zou beter geinvesteerd kunnen eerste deel van de inburgering in het linge vaardigheden en iets lager dan worden in het ontwikkelen van informa land van herkomst en voor het vervolg niveau ar maar eveneens alleen voor tiemateriaalover nederland in de eigen van de inburgering in nederland in de de mondelinge vaardigheden ar min taal van de nieuwkomers de grootste contourennota staat immers nog niet genoemd de conclusie was dat alleen groepen komen uit turkije en marokko wat de mensen moeten kunnen om te het laatste dus minimale mondelinge de commissie heeft daarbij wel sug slagen daarvoor is advies gevraagd aan vaardigheden onder niveau ar redelij gesties voor de onderwerpen die aan bod een commissie onder voorzitterschap kerwijs geeist kan worden dat is welis zouden moeten komen enige basisken van franssen r de minister wilde weten waar nog geen functioneel niveau nis van nederland wat is nederland of alle taalvaardigheden getoetst moeten maar het sluit in elk geval niet op voor voor een land het geldsysteem enige worden welke norm gehanteerd moet hand al groepen uit het selecteert elementaire kennis van samenleving en worden voor ntz en voor kennis van de vooral op motivatie want zeker voor cultuur omgang tussen nederlanders nederlandse samenleving en welke laagopgeleiden en analfabeten geldt dat democratie staatsinrichting autochto onderwerpen daarbij getoetst moeten een flinke inspanning verricht moet nen en allochtonen in nederland en als worden worden om dit niveau te halen derde onderwerp een voorbereiding op iemand die dit instapniveau beheerst de komst naar nederland rechtspositie inburgering in het land van her kan een beperkt aantal vertrouwde wat wordt er na binnenkomst in konlst woorden en zinnen begrijpen als lang nederland van je verwacht de commissie heeft een bijzonder helder zaam en duidelijk gesproken wordt en onomwonden advies geschreven iemand kan zich op dit niveau zeer inburgering in nederland in het eerste deel van het advies dat gaat beperkt met behulp van standaardfor nieuwkomers over inburgering in het land van her muleringen uitdrukken bijvoorbeeld de inburgering voor nieuwkomers als komst heeft de commissie vooral gelet groeten eigen naam en adres spellen ze eenmaal in nederland zijn geldt op functionaliteit op redelijkheid en op bedanken of vragen om verduidelij zowel voor gezinsvormers en gezinsher wat praktisch realistisch en haalbaar is king enigers als voor asielzoekers met een gelet op het feit dat in principe op r60 de commissie adviseert de minister voorlopige verblijfsstatus verschillende locaties op de wereld zo n overigens ook om eerst nog eens uit te daarvoor adviseert de commissie de toets afgenomen moet kunnen worden rekenen of de baten wel zullen opwe norm te leggen bij niveau az van het dat betekende awegingen maken want gen tegen de kosten die gemaakt moe raamwerk ntz voor mondelinge en een norm die functioneel is niveau az ten worden ze voegt eraan toe dat schriftelijke vaardigheden dat is het van het raamwerk ntz bijvoorbeeld onverdroten doorgegaan moet worden zelfde niveau dat ook gevraagd wordt bij hoeft niet tegelijkertijd ook in redelijk met inburgering als nieuwkomers een de naturalisatietoets vergelijkbaar met heid haalbaar te zijn voor veel mensen maal in nederland zijn het oude ntz niveau z dat niveau is de commissie heeft serieus werk voor gemiddeld en hogeropgeleiden te gemaakt van die overwegingen omdat er maatschappijorientatie niet toetsen laag voor een goede startpositie die verblijfsrechtelijke consequenties zitten wat maatschappijorientatie betreft moeten dus vooral gestimuleerd worden aan de norm die de minister gaat eisen adviseert de commissie de minister af om een hoger niveau te behalen maar te zien van toetsing niet dat enige ken vanwege de juridische consequenties taalvaardigheid nederlands a1 min nis over nederland niet relevant zou gaf de commissie toch de voorkeur aan de commissie onderzocht drie scena zijn integendeel maar die kennis moet een norm in plaats van verschillende rio s om tot een redelijke norm voor owel in de eigen taal aangeboden wor normen voor verschillende doelgroepen een basisvaardigheid nederlands in het den maar de minister voorziet niet in voor laagopgeleiden is het halen van dat land van herkomst te komen daarbij leermiddelenontwikkeling owel vraagt niveau een hele klus iedereen die dit zijn de niveaus van het raamwerk ntz een veel hoger niveau van nederlands niveau al op een andere manier heeft als uitgangspunt genomen de keuze dan het ar min uit de vorige paragraaf behaald zou vrijstelling moeten krijgen alfa nieuws nummer 3 september 2004 9 o e r s oudkomers het beroepsonderwijs bijvoorbeeld zou blijft voor bovengenoemde zaken gelet op de groep om wie het hier vooral vrijstelling moeten betekenen goed als de contourennota niet aangepast gaat laag opgeleide oudkomers met een voor de integratie wordt zijn de meest kansarmen met achterstand adviseert de commissie het weinig vooropleiding het slechtste af nederlands alleen mondeling op niveau gevolgen zij hebben het minste geld en moeten a2 verplicht te stellen meer eisen zou of de minister met dit advies de contou het meeste betalen moeten meer lessen immers geen recht doen aan hun situa rennota aan gaat passen is nog niet volgen en lopen een groter risico op tie toen zij kwamen was er niets voor duidelijk de kans is klein gelet op haar zakken en boetes en zij lopen het hen geregeld en vervolgens moesten ze kritiek op het eerste deel van het advies grootste risico niet toegelaten te wor plaats maken voor de nieuwkomers maar als zij het advies niet ter harte den de commissie franssen had oog stimuleer alle oudkomers om neemt loopt de contourennota het risi voor die kwetsbare groep de contou nederlands te leren zegt de commissie co contraproductief te zijn de laatste rennota spreekt forse politieke taal die maar beperk de verplichting tot vrouwen jaren werd het inburgeringsonderwijs past bij de tijdgeest het moet nog blij in achterstandssituaties en tot degenen steeds meer gekoppeld aan toeleiding ken of minister verdonk ook oog heeft die nog sollicitatieplicht hebben naar beroepsonderwijs of arbeidsmarkt voor deze groep en of ze inderdaad de ten slotte bepleit de commissie ook of aan ondersteuning van opvoeding sta nieuwe inburgering ziet als een onder een vorm van toetsing die recht doet ken deze ontwikkeling komt met het deel van integratie beleid of als een toe aan de ontwikkelingen van de laatste nieuwe beleid in het gedrang daarin is latingsexamen voor nederland tijd hou het niet alleen bij een centraal immers het inburgeringsexamen de examen maar toets vooral ook functio sluitsteen van het inburgeringstraject en 1 onafhankelijke adviescommissie inburgeringseisen nele vaardigheden in de context waarin er hangt voor de cursist veel van af m baba g fidancan k iaspaert m vliegenthart mensen die nodig hebben dus een docenten zullen genoodzaakt zijn hun e vogelaar a zijderveld w i zwalve inburgering praktijkdeel naast een centraal deel cursisisten klaar te stomen voor het getoetst advies over het niveau van inburgering in en een ander diploma in nederland in examen waardoor er weinig tijd over het buitenland nederland mei 2004 t h e t v e l o de okee krant in de klas de okee krant is een krant voor volwassenen die moeite hebben met lezen op het 10 college in gouda wordt de krant op verschillende manieren gebruikt in verschillende groepen werken met de krant biedt in de ene groep mogelijkheden de leesvaardigheid te oefenen in de andere gespreksstof rond actuele thema s of een kennismaking met het fenomeen krant jacqueline veth vertelt hoe in de verschillende groepen met de krant gewerkt wordt jacqueline veth id college gouda okee een bijzondere krant wordt geschreven voor volwas foto s en plaatjes gepresenteerd behalve nieuws uit binnen senen die moeite hebben met lezen de krant komt een en buitenland staan er ook algemene en leuke weetjes en maal per maand uit en het nieuws van de afgelopen tijd praktische verhalen met tips en uitleg in de krant wordt op eenvoudige wijze met veel duidelijk herkenbare de krant wordt bij ons op school id college gouda in de 10 alfa nieuws nummer 3 september 2004