De OERMOER

Publicatie datum: 2004-01-01
Auteur: H. Wegman
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 4
Pagina’s: 110-111

Documenten

alles verandert ook hoe we elkaar aanspreken in hans wegma n vervolg op haar vorige artikel in moer 2004 3 over veranderingen in het nederlands geeft hanny vermaas in het artikel oud en nieuw gebruik van aanspreekvormen een overzicht van de de oermoe r aanspreekvormen in het nederlands van 1200 tot begin 20ste eeuw aan de hand van de resultaten van een landelijke enquete laat zij zien hoe solidariteit de laatste jaren meer nadruk heeft gekregen dan status piet hein van de ven kwam van de week mijn dit verklaart de verschuiving van u naar jij je echter kantoor in en vroeg heb je deze ooit onder ogen de situatie formeel of informeel blijft mede gehad op tafel legde hij een grauw document bepalend waarop aan de linkerkant in groene krabbels moer stond aan de rechterkant een aantal termen die met hans wegman sluit deze moer af met een artikel over ons vak te maken hebben en heel vaag bijna niet meer vakcompetenties en voortgangstoetsing hierin werkt te zien de contouren van een moer de oermoer zei hij een idee uit dat hij opdeed tijdens de hsn in piet hein en inderdaad dat stond er op verder nog antwerpen voortgangstoetsen zijn toetsen waarin de magazijn voor von teksten en augustus 1969 kennis en vaardigheden van de student gemeten de transparanten waartussen hij het beduimelde worden zonder dat de student vooraf materiaal hoeft papier had gestoken maken duidelijk dat het voor te bestuderen wegman geeft enkele praktische piet hein een waardevol document betreft doe er iets voorbeelden die bruikbaar zijn op een mee zei hij voor het laatste nummer maar ik wil het lerarenopleiding hij concludeert dat het niet graag terug je mag bladeren moeilijk is om in korte tijd een flink aantal varianten te maken ook op het gebied van lees en schrijfvaardigheid lijkt het niet al te ingewikkeld om dit soort toetsen te ontwikkelen als rasechte docent die onversaagd doorgaat schrijft wegmans als laatste daar begon ik dus maar mee de jaren zestig mocht er nog een moer verschijnen dan zal ik daarin dacht ik dit document ademt de jaren zestig verslag doen van mijn pogingen in die richting stencilmachines moedervellen veel tekst weinig afbeeldingen veel onderstreepte zinnen in het graag wi ll en we a ll e auteurs die ooit een artikel of ten geleide schrijft de redactie moer recensie hebben geschreven voor moer hartelijk magazijn voor von teksten bewijst ons leven danken voor hun medewerking ook aan alle de concept statuten zijn klaar en wachten op redactieleden die in hun vrije tijd zich hebben goedkeuring werkgroepen en projecten ingezet willen wij onze dank zeggen beginnen te draaien bijdragen zijn toegezegd en u de lezer will en wij danken voor uw trouwe soms zelfs reeds ontvangen de eerste didactische li dmaatschap of abonnement in al die jaren wij beschouwingen zijn uit de pen gewrongen bij wensen u veel leesplezier met deze laatste uitgave van zo n werkplaats hoort een magazijn het onze gaat moer luisteren naar de naam moer de naamgeving is het resultaat van ingespannen bestuursberaad ggt mo l het gaat u goed waarbij j de vries uiteindelijk het woord z tuis esw redactie moer verloste de naam toelichten er moet wat gras overblijven laten wij de schappen vullen t een pagina verder is de eerste von secretaris aan het woord a p p van kampen in een htau bijdrage getiteld 5 maanden von n rmy cua y r t v y7 ye4 j slr d c v4wra i edere bezoeker van de oprichtingsvergadering oc w1 n ia tq van 29 maart zal zich nog wel iets herinneren van de kraamkamersfeer die er in maison schmitz hing vroede mannen spraken van aa n 200 moer 110 de wieg staan boreling vrucht vondeling en begrippen latitudinaliteit en longitudinaliteit wat dies meer zij die 35 jaar pijlers onder de vo n zijn geweest voorts vermeldt hij welke ontwikkeling door de von wordt nagestreefd eigentijdse zake n samenwerking met de pedagogische centra het tweede artikel ligt zo op het oog meer op bemoeienis met de spellin g het terrein van de leraar nederlands i n het werkgroepen van leden gestimuleerd door kader van het erasmusjaar 1469 1969 komt districtsco rdinatoren h j h ollaar met een bijdrage erasmus in de klas lezingen e d in de inleiding stelt hij in het hierna volgende en hij besluit het zal een voorname opgave is wat stof bijeengebracht om een zinvolle voor het komende jaar zijn kleuter en herdenking mogelijk te maken in de klas zinvol basisonderwijs in bevredigende mate in het von is een bespreking van een historisch fenomeen werk te betrekken alleen dan als het de leerling iets gaat zeggen dat betekent dat de stof zo geselecteerd moet latitudinaliteit en longitudinaliteit worden dat de leerling er bepaalde eigentijdse de oermoer bevat twee grotere vakinhoudelij zaken in herkent er het verband met onze tijd ke artikelen j s ten brinke die elders in het in ziet en vervolgens komt hij met acht nummer in relatie tot de geboorte van de ver pagina s documentatie over erasmus geboorte eniging de grote verwekker wordt genoemd zijn opleiding zijn reizen en zijn werken komt met een heel verrassend stuk moedertaalonderwijs en toch geen nederlands bekijken we ook eens de ontwerp statuten die de onbevangen neerlandicus wordt wit van vanaf pagina 4 in de oermoer zijn weergegeven schrik als hij het artikel doorbladert en daarbij artikel 1 op zoveel wiskundige formules stuit dat hij de vereniging is genaamd vereniging voor het denkt zich bij de verkeerde pas opgerichte ver onderwijs in het nederlands en wordt in deze eniging te hebben aangesloten maar beweert statuten aangeduid als de von zij is opgericht ten brinke voor iedereen die wil proberen op 29 maart 1969 en is aangegaan voor de tijd een indruk te krijgen omtrent het moedertaal van 29 jaar en 6 maanden te rekenen vanaf de onderwijs in de huidige mavo havo en dag van oprichting derhalve eindigend op 29 vwo scholen is het van belang te bedenken september 1998 dat dit onderwijs niet alleen in het kader van het vak nederlands gegeven wordt ook in kijk en dan hebben we het toch nog vijf jaar andere vakken kan dergelijk onderwijs in feite langer volgehouden dan destijds werd begroot plaatsvinden een leraar wiskunde die zijn leer lingen een probleem voorlegt en dan probeert samen met hen tot steeds preciezere formule ringen te komen van het probleem van de a e n o u a w oplossingsmethode en de rechtvaardiging daar e a i eso wm ro w sw a cr ae ar sa m a ae e wa ew een w ee wu e ee uw ea van geeft taalonderwijs de situatie dat er moedertaalonderwijs wordt gegeven ook bui ten het vak nederlands treft men in alle onder wijstypen aan o a in het basisonderwijs goed rekenonderwijs kan mede taalonderwijs zijn m e q o m o u en zeer sterk in het kleuteronderwijs voor b a m zover mij bekend is wordt in de kleuterschool to r wnt t het taalonderwijs het meest geintegreerd gege b i e1 w n b o1nac o9lnuat ven opgenomen in iets anders dus ongetwijfeld zullen de lezers van het von tijdschrift hierover in de toekomst worden w m n m m geinformeerd dat is wel gebleken ten brinke heeft met dit artikel de basis gelegd voor de 2 0 04 4 moe r i ii