De Okee-krant in de klas

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 3
Pagina’s: 10-11
o e r s oudkomers het beroepsonderwijs bijvoorbeeld zou blijft voor bovengenoemde zaken gelet op de groep om wie het hier vooral vrijstelling moeten betekenen goed als de contourennota niet aangepast gaat laag opgeleide oudkomers met een voor de integratie wordt zijn de meest kansarmen met achterstand adviseert de commissie het weinig vooropleiding het slechtste af nederlands alleen mondeling op niveau gevolgen zij hebben het minste geld en moeten a2 verplicht te stellen meer eisen zou of de minister met dit advies de contou het meeste betalen moeten meer lessen immers geen recht doen aan hun situa rennota aan gaat passen is nog niet volgen en lopen een groter risico op tie toen zij kwamen was er niets voor duidelijk de kans is klein gelet op haar zakken en boetes en zij lopen het hen geregeld en vervolgens moesten ze kritiek op het eerste deel van het advies grootste risico niet toegelaten te wor plaats maken voor de nieuwkomers maar als zij het advies niet ter harte den de commissie franssen had oog stimuleer alle oudkomers om neemt loopt de contourennota het risi voor die kwetsbare groep de contou nederlands te leren zegt de commissie co contraproductief te zijn de laatste rennota spreekt forse politieke taal die maar beperk de verplichting tot vrouwen jaren werd het inburgeringsonderwijs past bij de tijdgeest het moet nog blij in achterstandssituaties en tot degenen steeds meer gekoppeld aan toeleiding ken of minister verdonk ook oog heeft die nog sollicitatieplicht hebben naar beroepsonderwijs of arbeidsmarkt voor deze groep en of ze inderdaad de ten slotte bepleit de commissie ook of aan ondersteuning van opvoeding sta nieuwe inburgering ziet als een onder een vorm van toetsing die recht doet ken deze ontwikkeling komt met het deel van integratie beleid of als een toe aan de ontwikkelingen van de laatste nieuwe beleid in het gedrang daarin is latingsexamen voor nederland tijd hou het niet alleen bij een centraal immers het inburgeringsexamen de examen maar toets vooral ook functio sluitsteen van het inburgeringstraject en 1 onafhankelijke adviescommissie inburgeringseisen nele vaardigheden in de context waarin er hangt voor de cursist veel van af m baba g fidancan k iaspaert m vliegenthart mensen die nodig hebben dus een docenten zullen genoodzaakt zijn hun e vogelaar a zijderveld w i zwalve inburgering praktijkdeel naast een centraal deel cursisisten klaar te stomen voor het getoetst advies over het niveau van inburgering in en een ander diploma in nederland in examen waardoor er weinig tijd over het buitenland nederland mei 2004 t h e t v e l o de okee krant in de klas de okee krant is een krant voor volwassenen die moeite hebben met lezen op het 10 college in gouda wordt de krant op verschillende manieren gebruikt in verschillende groepen werken met de krant biedt in de ene groep mogelijkheden de leesvaardigheid te oefenen in de andere gespreksstof rond actuele thema s of een kennismaking met het fenomeen krant jacqueline veth vertelt hoe in de verschillende groepen met de krant gewerkt wordt jacqueline veth id college gouda okee een bijzondere krant wordt geschreven voor volwas foto s en plaatjes gepresenteerd behalve nieuws uit binnen senen die moeite hebben met lezen de krant komt een en buitenland staan er ook algemene en leuke weetjes en maal per maand uit en het nieuws van de afgelopen tijd praktische verhalen met tips en uitleg in de krant wordt op eenvoudige wijze met veel duidelijk herkenbare de krant wordt bij ons op school id college gouda in de 10 alfa nieuws nummer 3 september 2004 t h e t v e l d lessen aan nti ers en nt2 ers gebruikt zij het op verschil de ant2 groepen lende wijze hieronder volgt een beschrijving van het voor de alfagroepen nt2 leesniveau 0 i geldt de krant meer gebruik in drie verschillende soorten groepen een nti als middel om informatie en nieuws over te brengen en te groep a nt2 groepen en een nt2 groep ouder bespreken dan als leesoefening voor de meeste cursisten die participatie wel al gealfabetiseerd zijn en technisch kunnen lezen blijft zelfstandig lezen van de krant te moeilijk een nt1 groep de krant wordt gebruikt om te laten zien hoe een krant in in deze groep leesniveau 0 i wordt de krant gezamenlijk elkaar steekt voorpaginanieuws binnenland buitenland en gelezen elke week een gedeelte en biedt als zodanig extra diverse rubrieken als sport cultuur de puzzel enzovoort leesoefening voor de cursisten na het lezen wordt er over de cursisten leren dat titels van artikelen kopjes vetgedrukte onderwerpen gediscussieerd de docent geeft aan dat zij nu woorden en fotds en andere plaatjes al een heleboel informa veel minder tijd kwijt is aan het zoeken van actualiteiten en tie over de inhoud van het artikel kunnen geven het valt op het bijbehorende plak en knipwerk om de berichten voor haar dat cursisten die de okee krant kennen vaker een andere groep aan te passen alleen wanneer er iets van direct belang krant oppakken en inkijken bijvoorbeeld de metro op school gebeurt neemt zij de schaar nog ter hand of naar eigen zeggen thuis de cursisten krijgen allen een eigen krant wanneer de nieu daarnaast zoeken docenten vaak een gedeelte uit de krant uit we krant wordt uitgedeeld zoeken ze allereerst de puzzel op dat zeer actueel is of goed bij het thema van de nederlandse deze wordt enthousiast ingevuld en altijd voor iedereen apart les past het doel is dan informatie overdracht en bespreken opgestuurd dat betekent enveloppen schrijven een goede van het onderwerp zodat cursisten weten wat er in de wereld oefening een keer heeft iemand in de groep al iets gewonnen om hen heen gebeurt en ze zich daar een mening over kun de cursisten van niveau i bereiden elke week thuis een nen vormen meestal wordt eerst gekeken naar een foto of onderwerp voor zij lezen dat gedeelte uit de krant in de les illustratie bij een artikel en samen met de docent lezen de voor en daarna beantwoorden ze vragen van andere cursisten cursisten de titel van het artikel de centrale vraag is steeds de cursisten die op weg zijn naar niveau i gaan in een waar zou het over kunnen gaan daarna wordt gevraagd bepaalde tekst zoeken welke woorden ze herkennen en stre wat weet je al van dit onderwerp vaak blijkt dat cursisten pen deze aan op tv al iets over het onderwerp gezien en gehoord hebben de cursisten hebben door het geregeld gebruik van de okee dit stimuleert andere cursisten om ook meer tv te kijken krant geleerd dat een krant vaste rubrieken heeft en wat die bijvoorbeeld naar het jeugdjournaal zodat ze mee kunnen rubrieken inhouden op internet bekijken ze vaak de sites die praten over de diverse onderwerpen vervolgens leest de in de krant genoemd worden meer dan eens wordt de atlas docent langzaam en duidelijk het artikel voor terwijl de cur erbij gepakt om plaatsen en landen die in de krant genoemd sisten mee proberen te lezen na elk stukje wordt er gestopt worden op te zoeken en volgt uitleg toelichting en enige discussie zo wordt er in deze groep elke week zdn twintig minuten met veel plezier met de okee krant gewerkt lees verder op pag 25 i e k r a n t n d e k l a s i dit verhaal komt uit eritrea een eenvoudig verhaal met een humoristische plot over een simpele telfout dit type verhaal komt in verschillende varianten in veel culturen voor aardig om de woordenschat rond tellen en aantallen een keer te bespreken de context een moeder die haar zonen de oorlog in ziet gaan biedt minder vrolijke gespreksstof oorlog soldaat gewond veilig helaas komt ook dat in meerdere culturen voor dit verhaal staat ook in de verhalenbundel waar de vrouwen vandaan komen die inmiddels bij uitgeverij coutinho is verschenen jeanne kurvers universiteit van tilburg alfa n w mme 3 t mbe w04 11 j vervolg van pag 7 vervolg van pag 11 een nt2 groep ouderparticipatie in een gemengde duale nt2 groep van niveau 0 5 tot 2 wordt gewerkt met cur sisten die meestal in eigen land enkele jaren naar school geweest zijn het blijkt dat cursisten met het hoogste leesniveau redelijk zelfstandig de krant kunnen lezen en in een groepje vragen over een artikel kunnen beantwoorden de docent schrijft voor hen enkele vragen bij de artikelen op en zij gaan aan het werk de andere cur sisten werken met de docent samen op de wijze zoals beschreven bij ant2 groepen natuurlijk wordt net als in de andere groepen ook gekeken naar hoe een krant in elkaar steekt in de groep ouderparticipatie wordt naast de actuele artikelen gebruik gemaakt van artikelen over speciale aan ouderparticipatie verwante onderwerpen zoals snoepen sporten en bewegen zin loos geweld alcohol de dokter of feesten als sint maarten en het suikerfeest multifunctioneel hoewel voor veel alfa cursisten het zelf standig lezen van de krant als geheel niet is weggelegd levert de krant wel degelijk een bijdrage aan het overbrengen van de actualiteit en andere wetenswaardighe informatie vragen over les dagen en lokalen den de cursisten worden gestimuleerd hierover na te denken te praten en zich een mening te vormen door meer kennis vaardigheid en toetsvaardigheid het is beluisteren en bereid te zijn het aanvan van hoe een krant in elkaar zit pakken dan ook in hoge mate valide maar hoe kelijke oordeel bij te stellen dat vereist sommige cursisten nu sneller een andere betrouwbaar is zdn assessment een meer tijd dan de vijf minuten die de krant om daar eens in te kijken ook is betrouwbare toets moet dezelfde resul handleiding daarvoor aangeeft de twee het een stimulans om het nieuws op de tv taten opleveren wanneer hij bij wijze docenten van het da vinci college waren vaker te volgen cursisten leren ook ver van spreken een dag later herhaald heel blij met het feit dat ze die tijd ook schillende strategieen te gebruiken om te wordt of door een ander docentenpaar gekregen hadden het is zeker raadzaam achterhalen waar een tekst over gaat en ze wordt afgenomen dat vereist een grote ook bij volgende afnamesessies ruim tijd leren die informatie te koppelen aan wat objectiviteit die alleen haalbaar is als de uit te trekken voor het geven van een ze al weten wat meer gevorderde cur docenten heel precies omgaan met de weloverwogen en objectieve beoordeling sisten oefenen uiteraard ook hun lees richtlijnen en de leidraad voor het vaardigheid gesprek figuur 2 precies volgen verwijzingen nt2 profieltoets alfabetisering 2003 inlichtingen leder gesprek heeft zo een minimaal aan bureau rce secretariaat okee krant nl tal beurtwisselingen en bevat dus even tel 0344 603 434 okee krant nl of veel momenten van evaluatie om de fax 0344 604 003 eenvoudigcommuniceren nl objectiviteit te waarborgen is het belang e mail info bureau ice nl rijk de gesproken tekst nog eens te internet bureau ice nl zie ook de rubriek signalementen alf a nieuws nummer 3 september 2004 25