De ‘Raven’ voor analfabeten?

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 2
Pagina’s: 1-3
n o e r o e l 0 e p de raven voor analfabeten bij de intake van leerlingen in 15k klassen hoort het afnemen van een non verbale intell igentietest de raven in de wandelgangen vaak tot de standaardprocedure om een zo goed mogelijk plaatsings advies te kunnen geven zie alfa nieuws 2002 4 dat gebeurt ook bij analfabete leerlingen toch botert het niet helemaal tussen de raven en analfabete leerlingen in deze bijdrage gaan jeanne kurvers en gerda meijer in op wat de raven precies is op het gebruik ervan in het nt2 onderwijs en op de uit komsten van enig onderzoek naar het gebruik van de raven bij analfabete volwassenen gerda meijer is docente nt2 aan het baronie college te breda en studeerde onlangs af als nt2 expert aan de universiteit van tilburg jeanne kurvers universiteit van tilburg gerda meiler baronie college breda wat is de raven dat er voor beginnende tweede taalleer kunnen en alles in een handomdraai de raven officieel raven s standard ders een non verbale toets gebruikt leren er zijn ook mensen die met elke progressive matrices raven court wordt is goed te begrijpen bij gebrek vorm van leren veel moeite hebben raven 1992 is zoals dat heet een non aan mogelijkheden om iedereen in zijn maar er zijn ook mensen die goed zijn in verbale intelligentietoets met intelligen eigen taal te toetsen ligt het voor de rekenen maar een nieuwe taal bijna niet tie wordt een algemeen persoonsken hand een non verbale toets te gebruiken onder de knie krijgen of omgekeerd merk aangeduid iemand kan meer of maar er kunnen ook vraagtekens voor die mensen zegt de uitslag van zo n minder intelligent zijn meer of minder geplaatst worden bij het gebruik van de toets waarschijnlijk weinig over hoe ze makkelijk nieuwe dingen leren non raven dat geldt zowel voor de context het zullen doen in het nt2 onderwijs verbaal staat voor het type toets waarbij van nt2 leren als voor gebruik van de dus op basis van zo n type toets zeggen je geen taal nodig hebt om de vragen de toets bij analfabeten allereerst als een dat iemand een snelle nt2 leerder zal items te kunnen maken en ook weinig toets iets zegt over in telligen tie of alge zijn is riskant niet voor niets wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen verbale en non verbale intelligentie de raven toets meet geen stabiele op het tweede punt gaan we in dit arti kel uitgebreider in zegt zo n toets ook intelligentiefactor bij analfabeten iets over de intelligentie van een analfa beet of over hoe gemakkelijk een analfa taal nodig hebt om de instructie te kun meen leervermogen is de vraag wat de beet straks zal leren dat is de vraag nen begrijpen de raven heeft al een toets precies voorspelt over het vermogen lange geschiedenis wordt in vele landen om een taal te leren daar weten we enige voorzichtigheid en in veel situaties gebruikt en is een relatief weinig van het zou best kunnen de handleiding bij de raven waarschuwt efficiente groepsgewijs af te nemen toets zijn dat de score op zo n toets beter expliciet voor het gebruik van de toets in die over het algemeen ook erg betrouw voorspelt hoe goed iemand kan leren ongeletterde samenlevingen de reden baar blijkt de meest bekende variant rekenen ofhoe goed iemand zijn weg daarvan is de volgende bij gebruik in van de toets bestaat uit zestig ruimtelijke zal kunnen vinden in een nieuwe omge veel westerse landen en ook in andere figuren of patronen waarin telkens een ving misschien zijn er voor het leren geletterde samenlevingen blijken de stukje ontbreekt de kandidaat wordt van een taal of het leren lezen wel heel scores op de raven tamelijk goed verge gevraagd het ontbrekende stukje te specifieke vermogens en vaardighede lijkbaar maar afname in ongeletterde kiezen uit een aantal alternatieven nodig er zijn mensen die alles goed samenlevingen gaf steeds een heel alf a nieuws nummer 2 mei 2003 1 n dd ee rr dd ee ll oo ee pp ander beeld te zien de auteurs merken groep analfabeten als bij een groep laag laag op de raven bij de start van de alfa op dat bij die groepen niet duidelijk is in opgeleide nt2 leerders die ongeveer betiseringscursus dit paste goed in het hoeverre de scores net zoals in het vier jaar basisonderwijs achter de rug algemene beeld westen een duidelijke indicatie van de hadden de raven af het ging dus na acht maanden werden de even items non verbale intelligentie geven bepaald niet om hoogopgeleiden zij afgenomen ook in totaal dertig over letterlijk zeggen de auteurs dat bij vond een significant verschil tussen de het geheel genomen was er weinig ver gebruik in pre literate societies de twee groepen de lezers scoorden andering in de totaalscores de meeste scores op de raven niet op dezelfde gemiddeld veel hoger bovendien waren cursisten hadden ongeveer dezelfde manier geinterpreteerd mogen worden de scores bij de analfabeten veel homo score of haalden een of twee punten als in westerse landen met andere gener met andere woorden die lagen meer of minder dan bij de eerste afname woorden kun je normaal gesproken de allemaal erg dicht bij elkaar terwijl je door de bank genomen geen verschil ruwe score op de raven omzetten in een juist zou verwachten dat een groep die dus met de score bij de start dat was iq score bij deze groepen is dat voorals nog nooit de kans heeft gehad naar anders bij de volgende meting na een nog onduidelijk er is enige reden om te school te gaan het hele spectrum zou jaar onderwijs nu bleek dat de gemid denken dat die voorzichtigheid ook laten zien van bij wijze van spreken delde score significant hoger lag dan bij geboden is bij afname bij analfabeten zwakbegaafd tot heel intelligent iets de start van het onderwijs gemiddeld hier in ons geletterde nederland dergelijks meldde het afgelopen jaar op groeiden de cursisten ongeveer vijf marielle joma 2000 deed tijdens haar een studiedag in almelo ook de direc punten op de raven er was een enkele stageonderzoek een interessante ontdek teur van een praktijkschool wij zijn cursist die maar een puntje vooruitging king zij nam bij vier niveaugroepen gestopt met het afnemen van een non maar er waren ook een paar cursisten alfabetisering een aan de raven verwante verbale iq toets bij analfabete leerlin die hun score meer dan verdubbelden toets af het ging daarbij om de toets gen zei hij ze halen bijna allemaal een bij een gewone schoolvorderingentoets leer ondersteunende vaardigheden score van 57 dat kan bijna niet meer is het niet zo vreemd als de scores bureau ice 2000 die bedoeld is om toevallig zijn omhooggaan na een jaar onderwijs dat na te gaan hoe snel iemand een taal kan is vaak ook uitdrukkelijk de bedoeling leren ongeveer de helft van de items groeien analfabeten op de raven maar hier ging het natuurlijk helemaal bestaat uit figuren zoals in de raven de de vraag is dan ook of het misschien te niet om iets wat de cursisten hadden gemiddelde scores van vier niveaugroe vroeg is om bij analfabeten al bij de in geoefend in de loop van het jaar pen alfabetisering waren achtereenvol take de raven of een soortgelijke toets af integendeel ze waren vooral bezig gens ongeveer 8 il 16 en 20 bij een te nemen misschien zegt de toets pas geweest met mondeling nederlands maximale score van 25 dat zijn vreemde iets over hun iq als ze eerst een tijdje en alfabetisering en bepaald niet met scores als zdn toets het algemeen leer naar school zijn geweest en lezen en ruimtelijke patronen de raven zou nu vermogen van mensen zou meten zou schrijven hebben geleerd dat ging een juist een stabiele intelligentiefactor je immers verwachten dat in elk van de van ons gerda meijer na in een klein moeten meten toch ging ook op deze vier niveaugroepen starters en respec schalig onderzoek op het baronie toets de score significant omhoog tievelijk alfaniveau i 2 en 3 wel iemand college te breda zij nam bij een groep zou zitten die makkelijk leert iemand van twaalf volwassen analfabeten de samenhang met lezen die moeilijk leert en van alles daartus helft van de items van de raven af de het is bekend dat scores op dit type sen en het zou wel heel toevallig zijn oneven items in totaal dertig bij de intelligentietoetsen vaak samenhangen als degenen die niet goed kunnen leren start van een alfabetiseringscursus na met andere gegevens van leerlingen allemaal in de startersgroep zitten maar een maand of acht nam ze de andere oudere leerlingen scoren vaak beter dan honderd procent uitgesloten is dat niet helft af en na een jaar herhaalde ze nog jongere leerlingen maar als mensen het waren immers vier verschillende eens de afname van de oneven items eenmaal de veertig zijn gepasseerd groepen de gemiddelde leeftijd van de cursisten daalt de gemiddelde score weer een jeanne kurvers vond in haar onderzoek was 31 jaar varierend van 16 tot 56 jaar beetje bij dit type toetsen wordt ook iets soortgelijks zij nam zowel bij een de groep scoorde gemiddeld relatief altijd een samenhang gevonden met 2 alfa nieuws nummer 2 mei 2003 d e r d e l o e p sociaal milieu kinderen uit hogere ven te leren en wat daar in het onder literatuur milieus scoren hoger dan kinderen uit wijs omheen zit vaardigheden leert die marielle joma 2000 de inzet van de nieuwe lagere milieus de groep hier was welis kennelijk ook m aken dat je de items van intaketoets alfabetisering nt2 op het baronie waar wat klein om met veel stelligheid zdn non verbale intelligentietoets beter college tilburg stageverslag faculteit iets te kunnen zeggen maar toch was kunt bekijken of lezen en zo ja wat letteren een uitkomst opvallend er was inder zijn dat dan voor vaardigheden jeanne kurvers 2002 met ongeletterde ogen daad een negatieve samenhang met leef vooralsnog lijkt het inderdaad niet ver kennis van taal en schrift van analfabeten tijd hoe ouder hoe lager de score standig de scores op dit soort toetsen amsterdam aksant maar een veel sterkere samenhang was van analfabeten isk ieerlingen en vol gerda meijer 2002 allochtone analfabeten er tussen de scores op de raven aan het wassenen te gebruiken om een voor een onderschatte groep tilburg doctoraal einde en de scores op een technische spelling te doen over hoe vlot ze straks scriptie faculteit letteren leestoets de fluency toets een correla een tweede taal gaan leren misschien raven j court j raven r i992 tie van 0 65 dat is hoog voor zdn kleine moeten docenten wat vaker analfabete raven s standard progressive matrices groep dus wie aan het einde van het leerlingen het voordeel van de twijfel oxford oxford psychology press jaar beter kon lezen behaalde ook een geven en er bij de start van uitgaan dat hogere score op de raven de vraag is ze gewoon in normaal tempo leren dus of je alleen al door lezen en schrij een tandje terug kan altijd nog g n a l e m e n t e n cursussen en scholing alfabetisering langzaam maar zeker begint er landelijk cursussen rbo rijnmond zelfstandig leren en differentieren bij alfa weer een scholingsaanbod voor alfabeti rbo rijnmond verzorgt in het voorjaar van cursisten april mei seringsdocenten van de grond te komen 2003 de volgende cursussen drie bijeenkomsten voo r beginnende docen in dit nummer geven wij meer informatie alfabetisering nt2 maart juni ten nt2 in ve en vmbo onderwerpen zelf over het scholingsaanbod van rbo rijnmond de zes bijeenkomsten van de cursus gaan stand ig leren activerende werkvormen les te rotterdam wanneer dit nummer van over de onderwerpen alfabetiseren in materialen bestuderen o a studiewijzers bij alfa nieuws in de brievenbussen valt is de de kse structuur structuurmethode 7 43 en digitale programma s kosten e 295 inschrijvingsdatum voor enkele cursussen en functionele methode profiel van de docenten elleke radstake en dorine de kruyf al verstreken toch worden de cursussen analfabeet leerstijl en en didactische aan vermeld om aan te geven wat mogelijk is pak methoden en materiaal differentieren in het najaar staan de volgende cursussen op en wat er wellicht weer aangeboden kan in alfagroepen diagnose en toetsing het progra mma voor docenten vmbo en mbo worden als er voldoende belangstelling kosten e 595 dyslexie blijkt te zijn in een volgend nummer differentieren bij alfacursisten juni feuerstein wordt eventueel ander scholingsaanbod twee praktische bijeenkomsten waarin alfabetisering nt2 voor vmbo docenten opgenomen gedifferentieerd werken met de eigen basis aanmelden en informatie christa veen methode centraa l staat kosten e 195 veen rbo rijnmond nl tel 010 411 4288 alf a nieuws nummer 2 mei 2003 1 3