De sjimpansee doet niet mee

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 3
Pagina’s: 207

Documenten

foru m ontglipte ik hoor zinnen te ru g met veel oe klanken e ri n of ik even wil ui tleggen wat dit betekent de geest was gewi ll ig maar het vlees blijft zwak we komen op klankrijm geert van de ve n voor ik het w e et bezondig ik me aan van ostaijen en dat nog wel voor beginner s de sjimpansee doet niet de sjimpansee doet niet mee mee waarom doet de sjimpansee niet me e de sjimpansee is ziek van de zee er gaat zoveel water in de ze e of het nu gaat om een traditionele les uit de meent de sjimpansee ijs breker code ned erlands of de geavanceerde multi mediale leergang nieuwe buren ik vind voor de me e r hypocri et e ke rkganger is mijn altijd aanleiding voor een uit s tapje sinds ik gedrag eventue el nog te r ec htvaardigen met lesgeef aan beginnende tweede taa lle erders e en beroep op het nut van auditieve di sc rimi ben ik er meer dan ooit van doordrongen dat natie zelf b e toon ik nu ee n s echt k e tters afwijken van de meest efficiente le erroute geen excu ses ik geniet m et voll e teugen v a n zondig is over zo n me thode i s lang nage de improvisa ti e fun ction ee l is het niet maar dacht er staat ge en g ebod t e veel in maar e r gaat m e er water door d e zee mijn associatieve geest vindt weer een onder de cursi s ten en de docent zijn geva lle n voor werp dat niet is gegeven en dat is niet het de kuren van een rebel s e aap taal is meer ergste de boom van kenni s k e nt vele v ertak dan re c ht op en neer kingen e n ben je eenmaal gevallen voor het e ers te appeltje dan s maakt dez e verleiding naar meer voor je het weet verdwijnt elke structuur uit de les en zadel je beginners op met een veel te hoog ge grepen taalaanbod in der besc hr nkung zeigt sich der m e ister h e et dat zo mooi dus ge ef ik les volge ns het boekje maar het i s al s of de duvel ermee speelt we hebben zojuist een le s kennis making op het werk afg e s loten met de ons ter felijke zin nou ik moet weer eens v e rder de sfeer is p ri m a men is alert tamelijk actief zelfs voor de vroege ochtend we mo es ten maar weer eens verder even nog wat uitleg over een grammatic ale constructie op het bo rd maar waar i s di e borstel kom op ik had dat ding net nog voor de cursisten hebben dit s oort speurtochten inmiddels een ritueel karakter ze nemen mijn iets te dik aangezet te wanhoop voor lief en zoeken ijve ri g mee er gaat heel wat tijd mee heen en uit een soort horror vacui prevel ik de woorden zoeken zoeken in all e hoeken dan merk je pas wat echte betrokkenh e id bet ekent iedereen lacht praat door elkaar heen en is nieuwsgieri g naar iet s wat me bij toeval 1999 3 moer 207