De Toets Gesproken Nederlands – voorbereiding in een ANT2-klas

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 2
Pagina’s: 17-20
i t h e t v e l de toets gesproken nederlands voorbereiding in een ant2 klas in het laatste nummer van 2008 zijn we uitgebreid ingegaan op de toets gesproken nederlands tgn en de verschillende onderdelen hiervan in dit nummer besteden we speciaal aandacht aan de voorbereiding op deze toets voor dit tweede artikel ging charlotte cannegieter in gesprek met ant2 docente saskia piersma van het nova college in ijmuiden charlotte cannegieter centrum voor nascholing amsterdam detgn cursist 8 ging al eens op eigen initiatief is onderdeel van de centrale examens van het inburgeringsexamen en ook van op voor de naturalisatietoets die zij niet het basisexamen inburgering buitenland heeft gehaald nu wil ze graag de tg n meet het gemak waarmee kandidaten nederlands kunnen verstaan en begrijpen doen en vervolgens het haalbaarheids en hierop adequaat en verstaanbaar in het nederlands kunnen reageren onderzoek dit geldt ook voor de cur wordt met goed gevolg afgesloten als onderdeel van het inburgeringsexamen sisten 6 7 en 9 van cursist 5 wordt als niveau a2 is gehaald en als onderdeel van het basisexamen inburgering verwacht dat deze kan doorstromen buitenland als niveau almin is gehaald naar een nt2 groep om op die manier vervangt sinds 1 januari 2007 de naturalisatietoets kennis te maken m et de tg n als onderdeel van het inburgeringsexamen cursisten i tot en met 4 hebben nog de klas ga aart jan van broekhuizen die de klas een te laag taalniveau om mee te kun saskia piersma is al bijna twintig jaar een dagdeel per week les geeft op dit nen doen aan dit onderdeel docent zij is begonnen als ntr docente moment telt de klas negen ant2 cur en sinds twaalf jaar geeft zij ook les aan sisten in de tabel vindt u meer informa de lessen nt2 en ant2 klassen na de tie over deze negen cursisten de cursisten hebben vier keer in de pedagogische academie heeft zij de met vijf van de negen cursisten oefent week een dagdeel van drie uur les de posthbo opleiding docent nederlands saskia voor de toets gesproken groep bestaat uit anders alfabeten en als tweede taal afgerond zij is werk nederlands tgn de toets bestaat uit ant2 cursisten waarvan het niveau zaam op het nova college in ijmuiden de onderdelen zinnen nazeggen korte varieert vanwege de grote niveauver waar zij onder andere les geeft aan vragen beantwoorden tegenstellingen schillen in de groep werken de cur ant2 klassen de klas waar dit artikel noemen en verhalen navertellen dit sisten met individuele les plannen en in over gaat begeleidt zij drie dagdelen per laatste onderdeel levert geen punten op eigen tempo om dit te kunnen realise week dit doet zij samen met haar colle voor de toets ren wordt gebruikgemaakt van vrijwilli alf a nieuws nummer 2 mei 200g 7 i t h e t v e l gers de vier dagdelen worden op een zet om de woordenschat uit te breiden totaal besteedt zij daar ongeveer drie gestructureerde manier ingevuld zodat luistervaardigheid te oefenen en tpr uur per week aan de cursisten weten op welke dag zij aan toe te passen welke vaardigheden en welke onderde voorbereiding tgn len moeten werken sinds een paar jaar werkt de alfaklas saskia geeft aan dat het oefenen voor ook met het portfolio alfabetisering nt2 de tgn veel tijd en aandacht vergt methoden en materiaal op deze manier krijgen de docenten en het blijkt in de praktijk helemaal niet de cursisten werken met de alfabetise cursisten zicht op de vorderingen aan eenvoudig in eerste instantie wilde zij ringsmethode alfaflex en veel aanvul gezien met behulp van het portfolio als de hele groep betrekken bij dit onder lend materiaal zoals beter lezen verder het ware een continue formatieve toet deel maar dat was voor een aantal cur lezen leesboeken uit de bibliotheek en sing plaatsvindt aan de hand van het sisten te hoog gegrepen niet alleen op maat gemaakt materiaal vanaf de portfolio wordt in deze klas een zelfont was het lastig om uit te leggen wat de start van elk traject worden de cur wikkeld diagnostisch instrument inge tg n precies was en waarom cursisten sisten begeleid in computervaardighe zet om te kijken op welk niveau de cur die toets zouden moeten afleggen ook den zij werken op de computer onder sisten zich bevinden de gegevens uit leverden sommige onderdelen na andere met de programma s taalklas nl tabel i zijn op deze manier verkregen verloop van tijd problemen op het en 7 43 verder wordt er gewerkt met we spreken van alfa a b en c op basis nazeggen van enkele woorden bijvoor buitenschoolse opdrachten uit spreek van het raamwerk alfabetisering en beeld ging nog wel maar naarmate de actief of zelfgemaakte buitenschoolse van de niveaus ai en a2 op basis van zinnen langer werden speelde het opdrachten die aansluiten bij het uit het raamwerk nt2 werkgeheugen en het taalniveau enke stroomdoel van de cursisten vast op om te oefenen voor de tg n maakt le cursisten parten daarom oefent het programma staan ook de tv les saskia onder andere gebruik van saskia enkel met de vijf cursisten die sen waarbij bijvoorbeeld het onderweg ticket naar nederland het ook daadwerkelijk de toets gaan afleg jeugdjournaal wordt bekeken of film groot op weg kwartetspel en oefentoets i gen de anderen werken op dat materiaal van etvnl picto wordt inge van de 18 oefentoetsen van intertaal in moment met een vrijwilliger cursist leeftijd land van jaren in jaren school gea ifa betiseerd spreken luisteren lezen schrijven herkomst nederland land herkomst land herkomst 1 56 eritrea 4 0 nee al own a2 a a 2 58 syrie 1 5 4 ja ownal ownal a a 3 23 china 1 5 0 nee ownal al a a 4 24 somalie 2 0 nee ownal ownal a a 5 32 eritrea 3 7 ja al al b b 6 33 afghanistan 5 0 nee owna2 a2 b b 7 42 kongo 4 4 ja owna2 owna2 c c 8 45 irak 12 0 nee al own a2 b a 9 38 chi na 13 4 ja al al b b tabel 1 achtergrondkenmerken van de cursisten own staat voor op weg naar 18 a lf a nieuws nummer 2 mei 2009 i t h e t v e l onderweg vooral lastig is en blijft is het uitleggen zoals ticket naar nederland saskia zet de methode onderweg vormt in deze klas van de spelregels bij elke spelbeurt is ook dit materiaal in tijdens het oefenen de basis voor het oefenen voor de tg n het zaak om weer even uit te leggen wat voor de tgn het onderdeel zinnen onderweg bereidt inburgeraars voor op de de cursisten precies moeten vragen nazeggen uit ticket naar nederland kent tgn en de lessen zijn opgebouwd rond het is de bedoeling dat een cursist een twee niveaus het eerste onderdeel is cruciale praktijksituaties kwartet maakt met vier kaartjes en hier relatief makkelijk de zinnen zijn kort elke week wordt een hoofdstuk samen bij steeds een vraag stelt als mag ik van vier tot vijf woorden en overzichtelijk doorgewerkt daaraan voorafgaand wordt jou van de groente de paprika het is het tweede deel heeft zinnen met meer het hoofdstuk van de week ervoor her de kunst om dan als alfacursist te vra en moeilijkere woorden cursisten haald in het begin zegt saskia de zinnen gen naar de kaart die je wilt hebben en horen daar zinnen als daar heb ik nog zelf voor en legt zij woorden uit als dit niet te noemen wat er op het kaartje nooit van gehoord of mensen maken goed gaat gaan de cursisten samen met staat dat je al in je bezit hebt afspraken als ze bij elkaar op bezoek de docent aan de slag met de bijbehoren saskia geeft aan dat ze vrij overmoedig gaan dit sluit wel aan bij hoe de tgn de cd in dit stadium wordt er nog met dit spel is begonnen door het hele dit onderdeel toetst ook hier worden gebruikgemaakt van de pauzeknop op de spel op tafel te zetten toen ze merkte de aangeboden zinnen steeds iets moei cd speler als ook dit goed gaat dan kun dat dit wel erg overweldigend was voor lijker en varieren de zinnen in lengte nen de cursisten eventueel nog zelfstan de cursisten ging ze kaartjes selecteren tussen de drie en dertien woorden dig verder oefenen zodat er nu per keer voor iedere cursist het onderdeel vragen beantwoorden als de cursisten denken een hoofdstuk ongeveer 6 a 7 kaartjes in het spel zit loopt inmiddels gesmeerd en ook de goed onder de knie te hebben dan mel ten met dit spel probeert ze ook de tegenstellingen zitten er goed in den ze zich bij de docent ze doen ver woordenschat te oefenen ze vraagt de natuurlijk speelt hier de gewenning aan volgens een onderdeel van de toets cursisten dan om kaartjes per thema bij de vragen en woorden een grote rol waarbij de overige cursisten deze cur elkaar te zoeken sommige cursisten het is wel een feit dat de cursisten hier sist met een kladblok erbij observeren doen dit visueel andere kunnen de door succes en daardoor ook plezier saskia verdeelt van tevoren de rollen en tekst op de kaartjes lezen ervaren een van de cursisten schrijft de taken en zegt waar ze op moeten letten tegenstellingen op en is er ook vaak in de groep zitten twee vrouwen die oefentoets 1 van intertaal thuis mee bezig onduidelijk spreken bij de een heeft op de computer gaan de cursisten dat te maken met verlegenheid bij de regelmatig zelfstandig aan de slag met vorderingen en motivatie andere met een zwaar accent de cur de gratis te downloaden oefentoets van de kracht van oefening zit volgens sisten weten dat van elkaar en geven intertaal helaas zijn de scores niet af saskia in de herhaling en dat zal meni hierop ook feedback zij weten dat er te lezen zelfs al is de toets na een aan ge docent niet onbekend voorkomen bij de tgn duidelijk en luid moet wor tal keren luisteren grotendeels bekend waar ik denk dat het nu wel saai wordt den gesproken de cursisten en de toch blijven cursisten het spannend vin al dat herhalen geven de cursisten aan docent schrijven de woorden die nog den en oefenen ze er graag mee het dat ze dat juist nodig hebben de moeilijk zijn op hiermee wordt later karakter van een echte toets zal hierin ant2 cursisten hebben over het alge weer extra geoefend misschien ook een rol spelen meen ook veel structuur nodig het onderdeel zinnen nazeggen vinden ze groot op weg kwartetspel ticket naar nederland het moeilijkst als de zinnen langer het groot op weg kwartetspel is een spel voor het basisexamen inburgering bui worden sluit het op een gegeven met veel kaartjes aldus saskia wat tenland is veel materiaal beschikbaar moment niet meer aan bij het gramma alfa nieuws nummer 2 mei 200g 19 19 t h e t v e l d ticale niveau van deze cursisten aldus de docente ook heeft zij het idee dat het geheugen een rol speelt eigenlijk zie ik dat de onderdelen die ze leuk vinden en waarbij veel gelachen wordt hen over het algemeen ook het beste afgaan dat is vooral het onder deel vragen beantwoorden waarbij meestal ook een deel van de vraag her haald wordt bijvoorbeeld wat is sneller een vliegtuig of een auto antwoord een vliegtuig of welke maand komt sisten sommigen met al een behoorlijk paulussen van vugt b t geurtsen 1994 eerst september of augustus lang scholingstraject achter de rug zijn picto lisse swets zeitlinger antwoord augustus zich er heel goed van bewust dat het rossenberg l van a hilderink spreek actief een aantal cursisten heeft bij onderde niet realistisch is dat zij voor alle alphen aan de rijn id college len van de tgn baat bij een betere ver vaardigheden niveau a2 zullen halen stockmann w k dalderop 2005 portfolio stavaardigheid en uitspraak saskia ver ook saskia zelf vindt hierin de motiva alfabetisering ntz arnhem citogroep zucht dat als er meer tijd zou zijn om tie voor dit onderdeel van de lessen tholen b red 1989 een zekere woordenschat bepaalde onderdelen individueel meer ondanks dat het op deze manier een 7 43 de kop erop en tempo utrecht ncb te oefenen deze cursisten naar haar vrij geisoleerd onderdeel is waarmee de inmiddels ook 7 43 extra idee op deze onderdelen ook beter zou koppeling naar alledaagse taalsituaties toets gesproken nederlands 18 oefentoetsen den presteren niet altijd even makkelijk te maken is 2009 intertaal uitgeverij op dit moment wordt er nog niet geoe zij ziet het afnemen van het haalbaar oefentoets i via intertaal nl gratis te fend met de manier waarop de toets heidsonderzoek en hieraan voorafgaand downloaden wordt afgenomen behalve dan dat de het afleggen van de tgn voor sommi toorn schutte j van der 2008 onderweg cursisten met het tempo van de cd mee ge al dan niet stagnerende cursisten voorbereiding op het inburgeringsexamen moeten spreken ook de digitale oefen als enige mogelijkheid om aan de amsterdam uitgeverij boom toets biedt een reele toetssituatie het inburgeringsplicht te voldoen niet daadwerkelijke trainen op snelheid alleen ik investeer daarom in de tgn noten hoeveelheid van te toetsen onderdelen de cursisten des te meer i in alfa nieuws van mei 2008 is te lezen wat opbouw van de toets instructies het in de betekenis van het haalbaarheidsonderzoek een microfoontje praten enzovoorts literatuur is voor anderstaligen die in het land van her bewaart saskia tot het moment dat de gathier m d de kruyf 2002 beter lezen komst nauwelijks onderwijs hebben gehad en tg n daadwerkelijk zal worden afge 2003 verder lezen bussum coutinho niveau a2 voor de schriftelijke vaardigheden legd j v d toorn schutte het groot op weg kwartet niet kunnen halen als de cursist al slaagt spel 2008 amsterdam uitgeverij boom voor dit dure onderzoek kan die alleen wan de motivatie voor het oefenen voor de kwakernaak m 2007 ticket naar nederland neer de tgn met goed gevolg is afgelegd een tgn halen de cursisten in het bijzon oefenpakket voor het onderdeel kennis van de naturalisatieverzoek indienen er wordt dan der uit het feit dat ze met deze toets nederlandse taal leersum van dorp educatief ook aangeraden om de cursist eerst de tgn te kunnen naturaliseren de meeste cur laan s e a alfaflex helmond roc ter aa laten doen 20 alfa nieuws nummer 2 mei 2009